Art 4 " | Lege 212/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 4 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 4.
-

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achiziție publică.

(2) Oricare autoritate contractantă care finanțează contracte de achiziție publică, ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligația de a impune, prin contractul de finanțare, aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pentru atribuirea contractului respectiv.

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul în care, după atribuirea unui contract pentru concesiunea de lucrări, concesionarul, în calitate de autoritate contractantă, atribuie contracte de lucrări către terțe părți în scopul îndeplinirii obligațiilor rezultate din contractul de concesiune. Nu sunt considerate terțe părți asociații care depun ofertă comună atunci când autoritatea contractantă intenționează să atribuie un contract pentru concesiunea de lucrări și nici persoanele juridice afiliate concesionarului/concesionarilor asociat/asociați.

(4) În cazul în care concesionarul nu este autoritate contractantă, acesta are obligația de a respecta cel puțin prevederile referitoare la publicarea anunțurilor de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică, precum și cele referitoare la datele limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor atunci când atribuie contracte de lucrări către terțe părți în scopul îndeplinirii obligațiilor rezultate din contractul de concesiune."

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 212/2002:
Articol unic
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 28 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 43^1 "
Art 45^1 "
Art 51 "
;
se încarcă...