Art 37 " | Lege 212/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 37 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 37.
-

(1) Fără a afecta reglementările tehnice obligatorii, astfel cum sunt definite acestea în legislația internă referitoare la standardizarea națională, autoritatea contractantă are obligația de a defini în caietul de sarcini și în contract specificațiile tehnice, prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naționale care adoptă standarde europene, la alte autorizări/omologări sau specificații tehnice comune utilizate în Comunitatea Europeană ori la standarde naționale care adoptă standarde internaționale. În cazul în care nu există astfel de standarde specificațiile tehnice vor fi definite prin referire la alte standarde naționale sau prin alte referințe de natură tehnică, în acest ultim caz fiind obligatorie precizarea mențiunii sau echivalent.

(2) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indică o anumită origine/sursă sau producție, procedee speciale, mărci de fabrică sau de comerț, brevete de invenție, licențe de fabricație sau a oricăror alte cerințe care au ca efect favorizarea unuia sau mai multor ofertanți.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se admite o astfel de indicație, dar numai însoțită de mențiunea sau echivalent și numai în situația în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza în caietul de sarcini specificații tehnice suficient de precise și inteligibile pentru toate părțile interesate."

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 212/2002:
Articol unic
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 28 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 43^1 "
Art 45^1 "
Art 51 "
Art 66 "
Art 68 "
Art 70 "
Art 85 "
Art 89 "
Art 90 "
Art 96 "
;
se încarcă...