Art 35 " | Lege 212/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 35 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 35.
-

(1) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație deschisă, autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea unui exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, în cel mult 6 zile de la primirea unei solicitări în acest sens, de către orice furnizor, executant sau prestator de la care a primit în timp rezonabil solicitarea respectivă.

(2) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație restrânsă sau prin negociere, autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea imediată a unui exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei de către toți candidații selectați cărora li s-a transmis invitația de participare cu ofertă.

(3) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin cerere de ofertă, autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea unui exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, în cel mult două zile de la solicitare, de către toți furnizorii, executanții sau prestatorii care solicită documentația respectivă.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili:

a) modalitatea în care furnizorii, executanții sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obține exemplarul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei; și

b) după caz, costul exemplarului documentației și, eventual, al transmiterii acestuia, precum și condițiile de plată asociate."

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 212/2002:
Articol unic
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 28 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 43^1 "
Art 45^1 "
Art 51 "
Art 66 "
Art 68 "
Art 70 "
Art 85 "
Art 89 "
Art 90 "
;
se încarcă...