Art 22 " | Lege 212/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 22, alineatele (1), (3), (4) și (5) vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 22.
-

(1) În etapa finală a procedurii de licitație restrânsă sau negociere competitivă autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în invitația de participare adresată candidaților selectați data limită pentru depunerea ofertelor.

...............................................................................................

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 26 de zile de la data transmiterii invitației de participare pentru a depune oferta.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunțul de intenție a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni și cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.

(5) În cazul în care, din motive de urgență, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autorității contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitație restrânsă sau de negociere competitivă prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puțin de 10 zile."

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 212/2002:
Articol unic
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 28 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 43^1 "
Art 45^1 "
Art 51 "
Art 66 "
Art 68 "
Art 70 "
;
se încarcă...