Parlamentul României

Legea nr. 677/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2002 până la 23 decembrie 2013, fiind abrogat prin Lege 360/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Litera g) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

g) cantitățile deținute în barje și nave care se angajează în transportul în interiorul frontierelor naționale, în măsura în care este posibil ca autoritățile competente să mențină sub control aceste cantități și cu condiția ca aceste cantități să fie imediat disponibile;"

2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

b) cantitățile destinate navelor;"

3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"

(3) Modul de constituire a surselor proprii ale agenților economici prevăzuți în anexă va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului."

4. La articolul 10, alineatul (2), partea introductivă a alineatului (3) și alineatul (5) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea competentă propune Guvernului nivelul stocurilor minime și structura sortimentală a acestora în condiții nediscriminatorii și de transparență.

(3) Autoritatea competentă are următoarele atribuții și răspunderi principale:

...............................................................................................

(5) În cursul anului poate fi operată modificarea structurii sortimentale și a defalcării pe persoane juridice, în cadrul limitelor anuale, aprobate prin ordin al ministrului industriei și resurselor. Modificarea va fi comunicată persoanelor juridice prevăzute în anexă, cu cel puțin 90 de zile înainte de data constituirii stocurilor."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 19 decembrie 2002.

Nr. 677.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...