Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulament de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență din 18.12.2013

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

În vigoare de la 21 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop

Art. 1. -

Prezentul Regulament stabilește:

a) obligațiile care revin producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare în vederea accesării Schemei de sprijin, respectiv:

i) documentația necesară pentru înregistrarea Configurațiilor/unităților de producție în cogenerare;

ii) cerințele și procedura de Autoevaluare a rezultatelor anuale de exploatare ale unei Configurații de producție în cogenerare, în vederea calificării Energiei Electrice de înaltă Eficiență a Configurației și stabilirii Energiei electrice ce beneficiază de Schema de sprijin;

iii) cerințele și procedura de calificare a Capacității Electrice de înaltă Eficiență a unei Configurații de producție în cogenerare;

b) procedura de determinare a cantităților de energie electrică ce beneficiază lunar de Schema de sprijin, în cazul Configurațiilor de producție în cogenerare amplasate în centrale avînd o capacitate electrică instalată totală mai mare sau egală cu 1 MWe precum și în cazul celor care nu intră sub incidența prevederilor art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;

c) obligațiile care revin tuturor producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, indiferent dacă solicită sau nu accesul la Schema de sprijin, de înregistrare a Configurațiilor/unităților de producție în cogenerare deținute și de raportare anuală a rezultatelor de exploatare ale acestora;

d) obligațiile care revin furnizorilor de energie electrică, de raportare anuală a datelor privind producțiile, livrările și consumurile de energie în cogenerare de înaltă eficiență, realizate anual de unitățile de micro-cogenerare și/sau unitățile de cogenerare de mică putere deținute de clienții - consumatorii - casnici deserviți;

e) obligația Administratorului Schemei de sprijin de stabilire a drepturilor lunare/anuale de încasare și, după caz, a obligațiilor anuale de plată ale producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, în conformitate cu notificările/deciziile emise de ANRE în aplicarea prezentului Regulament.

SECȚIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare

Art. 2. -

(1) Prezentul Regulament se aplică producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, Administratorului Schemei de sprijin precum și furnizorilor care sunt obligați să preia, în condiții reglementate, anumite cantități de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență.

(2) Prezentul Regulament creează cadrul procedural și metodologic pentru:

a) raportarea datelor caracteristice și de exploatare ale Configurațiilor/unităților de producție în cogenerare, necesare pentru înregistrare sau în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare către Comisia Europeană;

b) stabilirea, în urma calificării, a cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență care, la solicitarea producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, beneficiază de Schema de sprijin.

(3) Prezentul Regulament are la bază prevederile următoarelor acte normative:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...