Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuța a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2014 până la 07 februarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 104/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuța a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuța a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se instituie Comisia pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată. Comisia este formată din 5 membri, în componența prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute la art. 1 reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu

București, 13 ianuarie 2014.

Nr. 24.

ANEXA Nr. 1

NORME
privind stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuța a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ANEXA Nr. 2

COMPONENȚA
Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată

1. Directorul general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru președinte

2. Directorul general adjunct coordonator al activității serviciilor de TVA din cadrul Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru vicepreședinte

3. Directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru

4. Directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru

5. Șeful de serviciu al Serviciului TVA 2 din cadrul Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru

În cazuri justificate, președintele Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată este înlocuit de vicepreședinte, care exercită atribuțiile președintelui, inclusiv dreptul de vot.

În cazuri justificate, la ședințele Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnați în scris de aceștia.

ANEXA Nr. 3

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...