Camera Auditorilor din România - CAR

Normele privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe bază de proceduri convenite (ISRS 4400) contractate prin participarea la licitații, referitoare la verificarea utilizării fondurilor nerambursabile din 12.12.2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Numărul minim de ore care trebuie executate pentru finalizarea unei misiuni pe bază de proceduri convenite (ISRS 4400) referitoare la verificarea utilizării fondurilor nerambursabile contractate prin participarea la licitații se determină astfel:

Nr. crt. Activitatea Număr de ore
I Planificarea inițială a proiectului presupune: 20 de ore
1 Procedurile de acceptare a clientului/acceptarea misiunii
2 Alte activități de planificare conform ISRS 4400
3 Întâlnirea inițială cu clientul
4 Înțelegerea proiectului clientului
5 Stabilirea procedurilor ce trebuie realizate pentru fiecare etapă
6 Stabilirea formei și conținutului raportului
7 Încheierea contractului cu clientul
II Desfășurarea misiunii pe bază de proceduri convenite pentru fiecare raport de constatări efective, care include: 75 de ore
1 Planificarea misiunii pentru un raport de constatări efective: 5 ore
- înțelegerea sistemelor de contabilitate și control intern;
- evaluarea sistemului de înregistrare și procesare a tranzacțiilor entității;
- testarea sistemelor de contabilitate și control intern;
- testarea sistemului informatic etc.
2 Desfășurarea procedurilor de verificare: 60 de ore
- utilizarea procedurilor specifice pentru obținerea probelor de audit prevăzute de paragraful 16 din ISRS 4400 (investigații și analize; recalculări, comparări și alte verificări ale acurateței redactării, observări; inspecții; obținerea de confirmări)
- verificarea costurilor directe, pe baza documentelor justificative, sub aspectul eligibilității, acurateței și înregistrării, clasificării, realității, conformității cu regulile privind achizițiile publice;
- verificarea încadrării cheltuielilor generale de administrație în procentul admis.
3 Procedurile legate de finalizarea misiunii, inclusiv: 10 ore
- discuțiile finale cu clientul privind aspectele constatate în realizarea misiunii;
- întocmirea raportului de constatări efective

Pentru misiunile cu un grad mai mic de complexitate, potrivit legii, numărul minim de ore, pe ansamblu, poate fi mai mic cu până la 25% față de numărul total prevăzut în prezentele norme.

Normele nu precizează o limită superioară a bugetului de timp, aceasta putând varia în funcție de specificul fiecărui proiect finanțat din fonduri europene, gradul de complexitate și volumul cheltuielilor care trebuie verificate, precum și de situația specifică întâlnită în practică.

;
se încarcă...