Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 34/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.446/2009privind înființarea Comisiei Naționale de Etică și aprobarea componenței acesteia

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 187 din 8 ianuarie 2014 și adresele Academiei de Științe Medicale nr. 343/2013 și nr. 353/2013,

având în vedere prevederile titlului XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.446/2009 privind înființarea Comisiei Naționale de Etică și aprobarea componenței acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 19 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ORDIN
pentru înființarea Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și pentru aprobarea componenței acesteia"

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale ca organism independent în coordonarea ministrului sănătății și a președintelui Academiei de Științe Medicale, constituită din profesioniști din domeniul sănătății și din membri care nu sunt medici."

3. Anexa la ordin se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "Comisia Națională de Etică" se înlocuiește cu sintagma "Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 9 ianuarie 2014.

Nr. 34.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.446/2009)

COMPONENȚA
Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Președinte: acad. prof. dr. Dinu Antonescu

Vicepreședinte: acad. prof. dr. Elena Cristea

Secretar: acad. prof. dr. Constantin Mircioiu

Membri:

- acad. prof. dr. Ludovic Păun;

- acad. prof. dr. Sava Dumitrescu;

- dr. farm. Speranța Prada;

- prof. dr. farm. Elena Chiriță;

- dr. farm. Brândușa Rădulescu;

- prof. dr. Aurel Ardelean;

- episcop vicar de București Varsanufie Gorcescu;

- manager public jr. Monica Isăilă.

Reprezentanți participanți studii:

- dr. Ovidiu Moldovan;

- dr. farm. Flavian Rădulescu.

Administrator: ec. Ioan Dumitru Vlădulescu.

;
se încarcă...