Guvernul României

Hotărârea nr. 1062/2013 privind modificarea regimului juridic al unei locuințe, precum și pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuințe județul Dolj și a totalului general locuințe din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

(1) Se aprobă trecerea locuinței situate în blocul T1, sc. 3, ap. 8, din Bulevardul Oltenia - Bulevardul Tineretului nr. 1 A, municipiul Craiova, județul Dolj, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului.

(2) Se aprobă trecerea locuinței prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local Craiova.

Art. II. -

În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 26 mai 2009, numărul curent 13.1, totalul locuințe județul Dolj și totalul general locuințe se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea construcției, adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale construcției/imobilului
"13.1 Blocul T1 (Indicativ proiect - bloc B1) Craiovița Nouă, Bulevardul Oltenia - Bulevardul Tineretului nr. 1 A, municipiul Craiova, județul Dolj Aria desfășurată construită = 5.175,15 m2
Total locuințe: 88
Valoarea de inventar: 3.584.086,57 lei
Total locuințe județul Dolj Număr de locuințe 88
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL GENERAL LOCUINȚE
2.887"
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.062.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...