Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2014, fiind abrogat prin Ordin 1605/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale nr. E.N. 13.084/2013,

având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 și 609 bis din 30 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente de referință având denumirea comună internațională Imatinibum, pentru adulții cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph +) recent diagnosticată, la care transplantul de măduvă osoasă nu este considerat un tratament de prima linie, pentru adulții cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph +) în faza cronică, după eșecul tratamentului cu alfa-interferon sau în faza accelerată, care au obținut, în condițiile legii, aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentul de referință, prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare."

2. La anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (5) se abrogă.

3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 bis.

Art. II. -

Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.579.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...