Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5364/2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Adresa nr. 407 din 18 februarie 2013, înregistrată la Ministerului Educației Naționale cu nr. 8.180MD din 19 februarie 2013, prin care Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior propune Ministerului Educației Naționale, spre aprobare, Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013,

în temeiul art. 193 alin. (10), art. 197, art. 219 alin. (2) și art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Instituțiile de învățământ superior de stat își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise.

Art. 3. -

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior își asumă răspunderea pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei și notifică Ministerului Educației Naționale pentru eventualele neconcordanțe sesizate.

Art. 4. -

Ministerul Educației Naționale și Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior notifică, verifică și/sau controlează instituțiile de învățământ superior de stat privind orice neconcordanțe sesizate în datele raportate.

Art. 5. -

În anul 2013, Ministerul Educației Naționale aprobă deschiderile de credite lunare, pe întreg parcursul anului. Prin excepție, în anul 2013 se pot aproba sume în avans, la cerere, din cele prevăzute în contractul instituțional.

Art. 6. -

Direcția generală învățământ superior și Direcția generală buget-finanțe și resurse umane din Ministerul Educației Naționale, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

București, 29 octombrie 2013.

Nr. 5.364.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...