Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5578/2013 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederea expresă din Hotărârea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2013-2014, care se referă la faptul că în cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educației naționale, inclusiv pentru extensiuni universitare,

luând în considerare Nota nr. 090/DGIS din 4 noiembrie 2013 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare, în cadrul cifrei totale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2013-2014, aprobată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.364/2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă transferul locurilor disponibile de la ciclul de studii universitare de licență și de la ciclul de studii universitare master la ciclul de studii universitare de doctorat, după cum urmează:

a) 700 de locuri de la ciclul de studii universitare de licență se transformă în 107 locuri pentru ciclul de studii universitare de doctorat;

b) 370 de locuri de la ciclul de studii universitare de master se transformă în 114 locuri pentru ciclul de studii universitare de doctorat.

(2) Transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii.

Art. 2. -

Direcția generală învățământ superior, Direcția generală buget-finanțe și resurse umane din cadrul Ministerului Educației Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

București, 2 decembrie 2013.

Nr. 5.578.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...