Guvernul României

Ordonanță de urgență nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 24 decembrie 2013.

În vigoare de la 24 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere stadiul procesului de inventariere a terenurilor agricole și forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităților administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, necesitatea identificării tuturor suprafețelor disponibile și împlinirea iminentă a unor termene, până la care este necesară finalizarea acestor activități,

luând în considerare faptul că în lipsa prelungirii acestor termene există riscul nefinalizării procesului de restituire în condițiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,

ținând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prorogare a termenului privind predarea-primirea de către casele de asigurări sociale către Agenția Națională de Administrare Fiscală a titlurilor în care sunt individualizate obligațiile de plată privind contribuțiile sociale stabilite pentru perioada anterioară datei de 30 iunie 2012 pune în dificultate desfășurarea activității de administrare a veniturilor bugetului general consolidat,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Se instituie un termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în care comisia prevăzută la art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, finalizează situația terenurilor agricole, cu sau fără investiții, și forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativteritorială.

Art. II. -

(1) Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 septembrie 2014.

(2) Termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015. Modificări (1)

Art. III. -

Termenul prevăzut la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013, se prorogă până la data de 30 iunie 2014 inclusiv.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ștefan Stoica
Președintele Autorității Naționale
pentru Restituirea Proprietăților,
George Băeșu
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 23 decembrie 2013.

Nr. 115.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...