Parlamentul României

Anexele nr. 1, 2 și 4-10 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, din 18.12.2013

În vigoare de la 22 decembrie 2013 până la 01 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 1

TOTAL

BUGETUL DE STAT
pe anii 2014-2017
- SINTEZĂ -

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru pă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
0001 01 VENITURI - TOTAL 100.932.274 106.490.715 112.145.344 118.220.998
0002 01 I. VENITURI CURENTE 92.529.909 96.595.762 101.933.429 107.491.018
0003 01 A. VENITURI FISCALE 85.728.709 89.482.769 94.489.607 99.698.654
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 20.514.972 21.676.700 22.716.941 23.926.105
0005 01 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 12.677.800 13.419.613 14.034.744 14.816.844
0101 IMPOZIT PE PROFIT 11.345.800 12.020.181 12.560.176 13.260.104
01 Impozit pe profit de la agenții economici 11.283.019 11.954.222 12.490.675 13.186.730
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 62.781 65.959 69.501 73.374
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.332.000 1.399.432 1.474.568 1.556.740
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 712.264 748.322 788.500 832.440
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 44 46 49 51
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 83.007 87.209 91.891 97.012
04 Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine 4.284 4.501 4.743 5.007
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică 105 110 116 123
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor 531.928 558.857 588.862 621.677
07 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică 337 354 373 394
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 31 33 34 36
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7.837.032 8.256.939 8.682.041 9.109.096
0301 IMPOZIT PE VENIT 23.738.666 25.095.416 26.475.807 27.865.969
01 Impozit pe venituri din activități independente 621.057 659.075 695.466 734.534
02 Impozit pe venituri din salarii 17.279.151 18.376.373 19.490.539 20.608.378
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 420.817 427.740 438.433 445.459
04 Impozit pe venituri din dividende 1.582.128 1.667.088 1.760.028 1.859.925
05 Impozit pe venituri din dobânzi 722.586 742.818 761.389 778.901
06 Impozit pe venituri din pensii 1.322.815 1.359.854 1.393.850 1.425.909
07 Impozit pe veniturile din premii 30.750 31.611 32.401 33.147
08 Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România 5.485 5.639 5.780 5.913
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 210.637 221.948 234.322 247.621
10 Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare 6.081 6.252 6.408 6.555
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 94.916 100.730 106.126 111.706
12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 102.385 107.883 113.898 120.363
13 Impozit pe venituri din activități agricole 175.803 185.244 195.571 206.671
15 Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară 6.418 6.598 6.763 6.918
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent 238.869 245.557 251.696 257.485
17 Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici 3.203 3.293 3.375 3.453
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 307.493 316.103 324.005 331.457
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților nonprofit -122.371 -129.877 -138.119 -146.038
21 Impozit pe veniturile din arendă 56.811 58.402 59.862 61.239
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 59.858 61.534 63.072 64.523
50 Impozit pe venituri din alte surse 201.670 207.317 212.500 217.387
60 Regularizări 412.104 434.234 458.442 484.463
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -15.901.634 -16.838.477 -17.793.766 -18.756.873
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -15.901.634 -16.838.477 -17.793.766 -18.756.873
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 140 148 156 165
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 140 148 156 165
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 140 148 156 165
0700 01 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 568.600 595.998 625.368 656.524
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 568.600 595.998 625.368 656.524
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru 80.600 84.928 89.663 94.752
04 Impozitul pe construcții speciale 488.000 511.070 535.705 561.772
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 63.975.256 66.554.231 70.462.878 74.395.205
1001 TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ 54.621.600 57.312.700 60.122.100 63.340.700
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -15.225.444 -15.792.147 -16.137.849 -16.927.429
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -2.056.775 -2.069.665 -2.084.019 -2.119.545
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,sectoarelor și Municipiului București (se scad) -11.046.363 -11.540.751 -11.817.556 -12.520.176
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri (se scad) -368.323 -378.636 -388.102 -397.028
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -1.753.983 -1.803.095 -1.848.172 -1.890.680
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 660.700 18.376 19.401 20.502
01 Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale 17.400 18.334 19.357 20.455
05 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei 40 42 44 47
11 Taxă pe venituri suplimentare obtinuțe ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. 290.935
12 Taxă specială pentru exploatarea resurselor 111.807
naturale
13 Taxă pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan 240.518
1401 ACCIZE 22.878.900 23.919.980 25.302.840 26.739.412
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 1.039.500 1.095.322 1.156.386 1.222.020
01 Taxe pentru jocurile de noroc 678.025 714.435 754.265 797.076
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 336.924 355.017 374.809 396.083
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 21.895 23.071 24.357 25.739
05 Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor 1.419 1.495 1.579 1.668
06 Taxă de timbru social asupra jocurilor de noroc 12 13 13 14
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 805 848 896 946
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități 420 443 467 494
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE 623.000 655.840 684.420 720.820
1701 VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 623.000 655.840 684.420 720.820
01 Taxe vamale 616.900 649.740 684.420 720.820
03 Contribuții în sectorul zahărului 6.100 6.100
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 46.881
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 46.881
01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor anti-dumping 44.641
03 Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale 335
50 Alte impozite și taxe 1.905
2000 01 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 173.500 182.817 193.009 203.964
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 173.500 182.817 193.009 203.964
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 173.500 182.817 193.009 203.964
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 6.627.700 6.930.176 7.250.813 7.588.400
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4.216.141 4.448.149 4.686.821 4.942.360
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 3.934.058 4.158.168 4.389.590 4.638.293
01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 193.737 204.141 215.522 227.754
02 Încasări din cota reținută, conform codului penal 55 58 61 65
05 Venituri din concesiuni și închirieri 1.770.614 1.878.546 1.982.880 2.094.981
08 Venituri din dividende 1.969.452 2.075.212 2.190.905 2.315.258
50 Alte venituri din proprietate 200 211 222 235
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI 282.083 289.981 297.231 304.067
03 Alte venituri din dobânzi 282.083 289.981 297.231 304.067
3300 01 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 2.411.559 2.482.027 2.563.992 2.646.040
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 995.932 1.023.817 1.049.415 1.073.549
02 Taxe consulare 234.650 241.220 247.251 252.937
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 190 195 200 205
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 21 22 22 23
05 Taxe și alte venituri în învățământ 421 433 444 454
06 Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară 180 185 190 194
08 Venituri din prestări de servicii 625.585 643.101 659.179 674.340
09 Taxe și alte venituri din protecția mediului 24.100 24.775 25.394 25.978
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă 2 2 2 2
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare 2.850 2.930 3.003 3.072
20 Venituri din cercetare 42 43 44 45
23 Venituri din timbrul judiciar 885 910 933 954
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 27.837 28.616 29.332 30.006
26 Venituri din despăgubiri 4.069 4.183 4.288 4.386
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans 800 822 843 862
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 74.300 76.380 78.290 80.091
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 183.770 188.916 193.639 198.092
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate 704 724 742 759
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 183.066 188.192 192.897 197.333
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 617.312 621.748 637.291 651.949
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 495.060 496.072 508.473 520.169
02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe 422 434 445 455
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 107.200 110.202 112.957 115.555
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 130 134 137 140
05 Amenzi judiciare 13.400 13.775 14.120 14.444
50 Alte amenzi, penalități și confiscări 1.100 1.131 1.159 1.186
3601 DIVERSE VENITURI 614.545 647.546 683.647 722.450
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 56.733 59.780 63.112 66.694
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 1.000 1.054 1.112 1.176
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 4.000 4.215 4.450 4.702
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 20 21 22 24
05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice 280.100 295.141 311.596 329.281
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 580 611 645 682
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 2.970 3.129 3.304 3.491
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare 49.804 52.478 55.404 58.549
17 Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate 130 137 145 153
18 Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri 28 30 31 33
19 Venituri din recuperarea creanțelor fiscale 15 16 17 18
20 Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 1.100 1.159 1.224 1.293
21 Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate 15 16 17 18
50 Alte venituri 218.050 229.759 242.568 256.336
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL 279.600 294.613 311.040 328.693
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 279.600 294.613 311.040 328.693
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 8.140 8.577 9.055 9.569
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare 560 590 623 658
03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 24.900 26.237 27.700 29.272
06 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare 242.092 255.092 269.314 284.600
07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținand domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale 338 356 376 397
09 Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă” 1.420 1.496 1.580 1.669
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 2.150 2.265 2.392 2.528
4000 01 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 6.125 6.296 6.453 6.602
4001 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 6.125 6.296 6.453 6.602
04 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 80 82 84 86
07 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice 992 1.020 1.045 1.069
50 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 5.053 5.194 5.324 5.447
4501 SUME PRIMITE DE LA UE / ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 8.116.640 9.594.044 9.894.422 10.394.685
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 119.254.648 119.930.249 125.510.668 131.065.629
01 CHELTUIELI CURENTE 113.709.619 114.553.255 120.617.771 126.066.416
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.573.342 21.762.284 22.535.604 21.682.074
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.462.294 4.929.015 4.796.855 4.939.051
30 TITLUL III DOBÂNZI 10.202.198 10.971.187 11.894.811 11.787.360
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.122.836 4.280.936 4.404.358 4.573.592
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 168.269 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 27.990.293 26.418.228 27.337.505 26.872.776
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.634.182 11.458.392 11.751.662 12.593.532
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 16.286.746 17.127.278 20.148.215 22.468.378
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.051.324 14.467.264 14.819.850 15.175.596
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.079.097 1.843.382 1.839.134 4.934.173
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.139.038 1.188.289 982.777 932.884
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.853.479 1.977.112 2.134.062 2.061.666
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.810.041 1.890.261 2.051.673 2.014.885
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 38.438 81.851 77.389 41.781
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.691.550 3.399.882 2.758.835 2.937.547
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 100.000 100.000 115.201 94.292
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.591.550 3.299.882 2.643.634 2.843.255
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 47.442.946 46.111.838 49.764.674 51.999.203
01 CHELTUIELI CURENTE 44.091.033 42.849.082 46.937.566 48.965.775
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.524.662 4.903.153 5.470.192 4.146.344
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 905.707 1.185.019 919.447 937.267
30 TITLUL III DOBÂNZI 10.110.568 10.891.964 11.822.453 11.720.758
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 168.269 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.335.423 15.088.265 15.925.191 15.332.644
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.307.600 7.939.006 8.090.294 8.043.784
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.766.614 1.977.483 3.851.274 4.865.564
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 939.275 712.000 677.950 3.735.373
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 32.915 45.192 73.765 77.041
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 175.650 316.061 431.501 404.921
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 132.212 229.210 349.112 358.140
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 38.438 81.851 77.389 41.781
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 13.840.914 13.333.526 15.738.973 16.802.349
01 CHELTUIELI CURENTE 13.708.920 13.108.362 15.393.907 16.445.264
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.469.741 3.668.966 3.768.437 3.866.364
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 781.516 1.086.165 818.702 840.337
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 9.831 11.684 11.890 12.026
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.109.268 6.808.872 6.935.511 6.850.019
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.292.418 1.485.965 3.783.961 4.797.719
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 13.231 1.518 1.641 1.758
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 32.915 45.192 73.765 77.041
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 131.994 225.164 345.066 357.085
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 131.994 225.164 345.066 357.085
01 Autorități executive și legislative 5.159.445
01 Administrația prezidențială 22.915
02 Autorități legislative 336.163
03 Autorități executive 4.459.669
04 Alte organe ale autorităților publice 340.698
03 Contribuția la bugetul UE 7.031.489
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 1.649.980
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 1.716.709 1.680.336 1.285.748 1.311.219
01 CHELTUIELI CURENTE 1.716.510 1.676.310 1.281.722 1.310.184
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140.288 144.216 147.821 151.221
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.889 11.194 11.474 11.737
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 26.667 27.412 28.096 28.742
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.048.844 985.906 1.010.553 1.033.795
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 474.196 491.518 67.313 67.845
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 15.626 16.064 16.465 16.844
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 199 4.026 4.026 1.035
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 199 4.026 4.026 1.035
01 Cercetare fundamentala (de bază) 150.138
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.566.571
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.284.866 2.183.228 2.608.498 4.220.040
01 CHELTUIELI CURENTE 2.241.409 2.096.357 2.526.089 4.173.239
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 914.633 1.089.971 1.553.934 128.759
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 58.601 60.740 61.081 60.739
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 168.269 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 40.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 149.488 144.228 144.230 159.970
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 910.418 694.418 659.844 3.716.771
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 43.457 86.871 82.409 46.801
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 19 20 20 20
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 38.438 81.851 77.389 41.781
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 161.269
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
04 Fondul Național de Preaderare 37.310
11 Asistență națională externă pentru dezvoltare 69.270
12 Fondul Național de Dezvoltare 5.000
14 Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casă 10.000
15 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 32.475
50 Alte servicii publice generale 1.962.542
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 13.442.063 14.095.846 14.467.979 14.593.952
01 CHELTUIELI CURENTE 10.265.800 11.149.151 12.072.372 11.965.445
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 54.701 26.920 28.190 24.454
30 TITLUL III DOBÂNZI 10.110.568 10.891.964 11.822.453 11.720.758
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 100.531 230.267 221.729 220.233
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 16.158.394 14.818.902 15.663.476 15.071.643
01 CHELTUIELI CURENTE 16.158.394 14.818.902 15.663.476 15.071.643
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.158.394 14.818.902 15.663.476 15.071.643
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 12.519.181
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 551.151
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 3.088.062
6000 01 Partea a II-a APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 17.907.335 18.877.669 19.199.145 19.664.585
01 CHELTUIELI CURENTE 16.770.128 17.578.490 17.860.731 18.376.905
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13.945.096 14.675.516 14.830.311 15.248.797
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.377.566 1.462.477 1.543.971 1.619.375
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.095.210 1.114.656 1.148.138 1.176.736
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 129.529 133.575 137.868 151.974
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 170.695 154.990 163.559 140.827
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 182 227 227 228
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5.114 12.049 11.657 13.968
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 46.736 25.000 25.000 25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.137.207 1.299.179 1.338.414 1.287.680
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.137.207 1.299.179 1.338.414 1.287.680
6001 APĂRARE 5.110.798 5.453.959 5.565.715 5.695.274
01 CHELTUIELI CURENTE 4.139.330 4.402.780 4.484.329 4.660.867
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.457.947 3.692.385 3.711.222 3.824.734
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 484.881 499.495 553.115 607.273
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 80.086 90.561 94.655 98.525
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.000 119.923 124.921 129.919
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 166 166 166 166
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250 250 250 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 971.468 1.051.179 1.081.386 1.034.407
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 971.468 1.051.179 1.081.386 1.034.407
01 Administrație centrală 242.946
02 Apărare națională 4.608.925
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului român 223.399
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare 25.579
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 9.949
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 12.796.537 13.423.710 13.633.430 13.969.311
01 CHELTUIELI CURENTE 12.630.798 13.175.710 13.376.402 13.716.038
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.487.149 10.983.131 11.119.089 11.424.063
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 892.685 962.982 990.856 1.012.102
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.015.124 1.024.095 1.053.483 1.078.211
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.529 13.652 12.947 22.055
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 170.695 154.990 163.559 140.827
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 16 61 61 62
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 4.864 11.799 11.407 13.718
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 46.736 25.000 25.000 25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 165.739 248.000 257.028 253.273
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 165.739 248.000 257.028 253.273
01 Administrația centrală 1.351.003
03 Ordine publică 4.707.043
01 Poliție 2.891.771
02 Jandarmerie 1.096.697
03 Paza și supravegherea frontierei 718.575
04 Siguranța națională 1.712.680
05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor 1.185.580
06 Autorităti judecătorești 2.093.203
07 Penitenciare 920.877
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publica și siguranță națională 1.040
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 825.111
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 26.668.642 27.457.612 28.220.192 28.782.192
01 CHELTUIELI CURENTE 26.531.979 27.319.583 28.070.768 28.630.388
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.567.385 1.612.463 1.648.005 1.685.794
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.942.580 2.020.807 2.065.737 2.107.633
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.830.741 6.969.733 7.019.587 7.095.548
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 48.460 74.507 50.773 84.405
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 783.935 800.304 1.251.832 1.276.580
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.051.142 14.467.037 14.819.623 15.175.368
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.044.596 1.032.129 1.061.077 1.094.924
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 263.140 342.603 154.134 110.136
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 136.663 138.029 149.424 151.804
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 136.663 138.029 149.424 151.804
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.188.714 4.377.628 4.918.395 5.027.067
01 CHELTUIELI CURENTE 4.085.616 4.268.304 4.798.265 4.905.192
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 564.739 580.682 589.966 602.742
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 188.627 193.882 197.011 199.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.083.914 2.249.339 2.300.629 2.350.404
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.262 1.550 1.552 1.576
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 420.785 421.897 869.038 892.254
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 308.545 332.422 340.138 347.602
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 474.244 488.532 499.931 511.095
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 43.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 103.098 109.324 120.130 121.875
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 103.098 109.324 120.130 121.875
01 Administrație centrală 253.460
02 Servicii publice descentralizate 328.540
03 Învățamânt preșcolar și primar 3.472
01 Învățământ preșcolar 3.472
04 Învățământ secundar 338.035
01 Învățământ secundar inferior 150.000
02 Învățământ secundar superior 163.035
03 Învățământ profesional 25.000
05 Învățământ postliceal 54.839
06 Învățământ superior 2.266.403
01 Învățământ universitar 2.174.696
02 Învățământ postuniversitar 91.707
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 26.000
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 26.000
11 Servicii auxiliare pentru educație 326.500
04 Cămine și cantine pentru studenți 141.500
30 Alte servicii auxiliare 185.000
25 Cercetare și dezvoltare pentru învățământ 10
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 591.455
6601 SĂNĂTATE 2.921.401 2.927.231 2.994.047 3.049.120
01 CHELTUIELI CURENTE 2.898.401 2.906.671 2.972.973 3.027.561
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 743.306 764.477 783.389 801.479
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.222.016 1.250.373 1.281.632 1.311.071
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 859.539 806.194 825.409 843.497
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.000 4.000 4.000 4.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 21.400 21.999 22.549 26.578
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 48.140 59.628 55.994 40.936
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.000 20.560 21.074 21.559
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 23.000 20.560 21.074 21.559
01 Administrația centrală 20.460
02 Servicii publice descentralizate 135.896
04 Servicii medicale în ambulator 7.482
05 Asistență medicală în centre medicale multifuncționale 7.482
06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 27.700
01 Spitale generale 27.700
08 Servicii de sănătate publică 39.500
09 Hematologie și securitate transfuzională 93.707
10 Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate 6.211
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 2.590.445
50 Alte institutii și acțiuni sanitare 2.590.445
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 1.741.571 1.865.890 1.793.099 1.836.183
01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.787 1.863.989 1.791.175 1.834.236
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40.419 42.036 43.768 45.428
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 381.427 400.712 409.968 418.706
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 598.619 620.359 637.004 652.841
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 39.941 65.609 41.789 75.318
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 13.351 18.745 14.633 4.187
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 524.030 524.467 545.873 568.556
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 140.000 192.061 98.140 69.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.784 1.901 1.924 1.947
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.784 1.901 1.924 1.947
01 Administrație centrală 40.303
02 Servicii publice descentralizate 11.288
03 Servicii culturale 315.322
03 Muzee 74.441
04 Instituții publice de spectacole și concerte 214.772
11 Edituri 1.956
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 20.000
14 Centre culturale 3.153
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale 1.000
05 Servicii recreative și sportive 296.094
01 Sport 285.282
02 Tineret 10.812
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 1.078.564
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 17.816.956 18.286.863 18.514.651 18.869.822
01 CHELTUIELI CURENTE 17.810.175 18.280.619 18.508.355 18.863.399
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 218.921 225.268 230.882 236.145
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 150.510 175.840 177.126 178.337
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.288.669 3.293.841 3.256.545 3.248.806
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.257 3.348 3.432 3.511
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 328.399 337.663 345.612 353.561
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 13.742.597 14.134.615 14.479.485 14.827.766
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 46.322 19.130 15.273 15.273
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 31.500 90.914
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.781 6.244 6.296 6.423
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.781 6.244 6.296 6.423
01 Administrație centrală 374.145
02 Servicii publice descentralizate 226.545
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 8.376.278
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 2.223.607
02 Asistență socială în caz de invaliditate 2.223.607
06 Asistență socială pentru familie și copii 4.989.726
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 6.174
09 Ajutoare pentru urmași 800
15 Prevenirea excluderii sociale 1.227.952
01 Ajutor social 1.176.943
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 3.100
04 Servicii sociale 1.000
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 46.909
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 391.729
7000 01 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 4.713.893 3.658.031 3.383.452 4.898.988
01 CHELTUIELI CURENTE 4.470.293 3.513.575 3.223.794 4.737.918
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 130.310 142.608 146.618 150.137
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 45.389 46.478 47.871 49.452
30 TITLUL III DOBÂNZI 11.160 12.839 16.400 16.400
40 TITLUL IV SUBVENȚII 137.224 133.801 151.147 154.623
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.607.531 899.686 905.685 940.501
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 297.568 131.897 140.157 141.619
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.007.382 2.057.069 1.776.635 3.270.835
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.000 2.048 2.109 2.179
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 231.729 87.149 37.172 12.172
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 198.600 97.956 113.158 114.570
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 198.600 97.956 113.158 114.570
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 45.000 46.500 46.500 46.500
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 45.000 46.500 46.500 46.500
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 2.589.584 1.543.146 1.276.464 2.931.842
01 CHELTUIELI CURENTE 2.424.584 1.463.060 1.196.369 2.849.399
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.000 7.168 7.383 7.627
40 TITLUL IV SUBVENȚII 137.224 133.801 151.147 154.623
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.591.981 849.271 905.685 940.501
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 256.650 94.013 94.982 95.887
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 200.000 291.658 1.638.589
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE 231.729 87.149 37.172 12.172
PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 165.000 80.086 80.095 82.443
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 165.000 80.086 80.095 82.443
03 Locuințe 752.276
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 752.276
05 Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice 326.327
02 Amenajări hidrotehnice 326.327
50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 1.510.981
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 2.124.309 2.114.885 2.106.988 1.967.146
01 CHELTUIELI CURENTE 2.045.709 2.050.515 2.027.425 1.888.519
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 130.310 142.608 146.618 150.137
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 38.389 39.310 40.488 41.825
30 TITLUL III DOBÂNZI 11.160 12.839 16.400 16.400
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15.550 50.415
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 40.918 37.884 45.175 45.732
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.807.382 1.765.411 1.776.635 1.632.246
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.000 2.048 2.109 2.179
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 33.600 17.870 33.063 32.127
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 33.600 17.870 33.063 32.127
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 45.000 46.500 46.500 46.500
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 45.000 46.500 46.500 46.500
01 Administrație centrală 48.075
03 Reducerea și controlul poluării 2.050.534
04 Protecția biosferei și a mediului natural 3.800
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului 16.000
50 Alte servicii în domeniul protecției mediului 5.900
8000 01 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 22.521.832 23.825.099 24.943.205 25.720.661
01 CHELTUIELI CURENTE 21.846.186 23.292.525 24.524.912 25.355.430
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405.889 428.544 440.478 451.002
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 191.052 214.234 219.829 225.324
30 TITLUL III DOBÂNZI 80.470 66.384 55.958 50.202
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.985.612 4.147.135 4.253.211 4.418.969
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.121.388 2.345.888 2.338.904 2.327.347
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.851.025 3.179.407 3.332.570 4.171.750
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10.558.120 12.137.432 13.104.915 12.914.572
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 88.112 85.156 86.341 87.729
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 1.564.518 688.345 692.706 708.535
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 205.359 125.887 101.565 102.691
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 205.359 125.887 101.565 102.691
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 470.287 406.687 316.728 262.540
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 100.000 100.000 115.201 94.292
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 370.287 306.687 201.527 168.248
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 2.961.312 1.842.670 2.289.998 2.689.217
01 CHELTUIELI CURENTE 2.870.466 1.833.022 2.278.241 2.678.460
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.974 7.711 7.928 8.118
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 51.579 52.811 54.239 55.846
40 TITLUL IV SUBVENȚII 194.110 204.206 205.534 206.786
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 555.639 562.466 561.653 1.203.299
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.062.164 1.005.828 1.448.887 1.204.411
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.846 9.648 11.757 10.757
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 90.846 9.648 11.757 10.757
01 Acțiuni generale economice și comerciale 2.961.312
01 Administrație centrală 35.964
03 Meteorologie 39.602
05 Sistemul național antigrindină 8.000
06 Prevenire și combatere inundatii și ghețuri 6.293
07 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 194.110
10 Programe de dezvoltare regională și socială 2.034.824
11 Rezerve de stat și de mobilizare 95.780
12 Ajutoare de stat 483.100
30 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 63.639
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 174.977 143.475 97.504 58.191
01 CHELTUIELI CURENTE 174.977 143.475 97.504 58.191
40 TITLUL IV SUBVENȚII 173.977 143.475 97.504 58.191
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.000
02 Cărbune și alți combustibili minerali solizi 173.977
50 Alte cheltuieli privind combustibili și energia 1.000
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE ȘI CONSTRUCȚII 171.650 195.595 194.078 243.814
01 CHELTUIELI CURENTE 115.826 139.771 193.124 242.860
30 TITLUL III DOBÂNZI 4.291 1.959 202 202
40 TITLUL IV SUBVENȚII 73.035 102.012 157.122 204.158
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 38.500 35.800 35.800 38.500
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 55.824 55.824 954 954
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 55.824 55.824 954 954
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 171.650
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 6.398.091 7.197.950 7.253.311 7.370.813
01 CHELTUIELI CURENTE 6.247.791 7.046.511 7.067.256 7.204.007
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 368.772 389.374 400.321 409.928
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 124.600 144.233 147.882 151.375
30 TITLUL III DOBÂNZI 400 450
40 TITLUL IV SUBVENȚII 1.528.046 1.539.675 1.513.489 1.596.264
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 778.416 833.834 848.230 861.948
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 684.118 766.580 786.773 813.145
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.665.919 3.302.782 3.302.782 3.302.782
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 71.520 67.583 67.779 68.565
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 26.000 2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 46.700 47.839 70.854 72.514
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 46.700 47.839 70.854 72.514
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 103.600 103.600 115.201 94.292
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 100.000 100.000 115.201 94.292
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.600 3.600
01 Administrație centrală 98.218
02 Servicii publice descentralizate 534.776
03 Agricultură 1.850.161
02 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului 170.543
03 Protecția plantelor și carantina fitosanitară 11.961
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 1.528.046
05 Reproductia și selectia animalelor 25.594
30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 114.017
04 Sivilcultură 114.194
50 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 3.800.742
8401 TRANSPORTURI 12.503.267 13.782.790 14.919.228 15.171.025
01 CHELTUIELI CURENTE 12.189.570 13.532.525 14.715.483 15.000.456
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 22.001 22.551 23.070 23.578
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.997 8.197 8.386 8.571
30 TITLUL III DOBÂNZI 75.779 63.975 55.756 50.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.016.444 2.157.767 2.279.562 2.353.570
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.306.596 1.475.678 1.453.279 1.427.069
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.498.646 1.739.391 1.871.295 2.038.017
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.707.800 7.361.154 8.312.976 8.372.064
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 16.489 17.467 18.453 19.052
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 1.537.818 686.345 692.706 708.535
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.834 3.002 3.172 3.275
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.834 3.002 3.172 3.275
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 310.863 247.263 200.573 167.294
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 310.863 247.263 200.573 167.294
01 Administrație centrală 105.104
03 Transport rutier 6.262.876
01 Drumuri și poduri 6.262.876
04 Transport feroviar 5.249.641
01 Transport pe cale ferata 4.215.498
02 Transport cu metroul 1.034.143
05 Transport pe apă 757.122
06 Transport aerian 114.622
02 Aviația civilă 114.622
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 13.902
8501 COMUNICAȚII 136.821 116.620 67.443 68.162
01 CHELTUIELI CURENTE 71.842 51.222 51.661 52.017
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.142 8.908 9.159 9.378
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.714 5.883 6.034 6.168
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.343 1.381 1.415 1.415
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56.540 34.944 34.944 34.944
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 103 106 109 112
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 64.979 65.398 15.782 16.145
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 64.979 65.398 15.782 16.145
01 Comunicații 136.821
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC 108.155 110.165 113.029 115.704
01 CHELTUIELI CURENTE 108.155 110.165 113.029 115.704
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 36.376 36.376 37.395 38.330
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 71.779 73.789 75.634 77.374
02 Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, 36.376
silviculturii, pisciculturii și vânătorii
03 Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și energiei 67.279
04 Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare și construcțiilor 4.500
8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 67.559 435.834 8.614 3.735
01 CHELTUIELI CURENTE 67.559 435.834 8.614 3.735
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.162 3.110 3.288 3.364
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 65.697 432.724 5.326 371
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 700
01 Fondul Român de Dezvoltare Socială 6.897
04 Turism 60.662
9901 DEFICIT -18.322.374 -13.439.534 -13.365.324 -12.844.631

ANEXA Nr. 2

TOTAL

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de flnantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole,
alineate dupa caz pe anii 2014-2017

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru pă/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
5000 TOTAL GENERAL 139.558.131 139.407.052 144.599.038 150.581.776
01 CHELTUIELI CURENTE 132.461.548 133.142.139 138.921.955 144.770.849
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.556.448 22.737.738 23.514.349 22.664.973
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.647.089 6.291.690 6.157.142 6.307.316
30 TITLUL III DOBÂNZI 10.209.084 10.975.351 11.898.975 11.791.524
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.222.836 4.280.936 4.404.358 4.573.592
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 1 68.269 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 28.942.332 27.394.809 28.336.612 27.893.125
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.734.083 11.539.865 11.818.694 12.661.085
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 31.623.219 32.227.599 34.954.177 37.640.059
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.065.874 14.480.522 14.833.111 15.188.861
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.153.276 1.918.340 1.914.760 5.010.430
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.139.038 1.188.289 982.777 932.884
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.401.433 2.845.331 2.898.548 2.853.680
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.352.370 2.758.480 2.816.159 2.806.899
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 44.063 81.851 77.389 41.781
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.695.150 3.419.582 2.778.535 2.957.247
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 100.000 100.000 115.201 94.292
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.595.150 3.319.582 2.663.334 2.862.955
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 119.254.648 119.930.249 125.510.668 131.065.629
01 CHELTUIELI CURENTE 113.709.619 114.553.255 120.617.771 126.066.416
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.573.342 21.762.284 22.535.604 21.682.074
01 Cheltuieli salariale în bani 12.941.088
01 Salarii de bază 10.227.282
03 Indemnizație de conducere 31.366
05 Sporuri pentru condiții de muncă 710.008
06 Alte sporuri 249.718
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.272
11 Fond aferent plătii cu ora 40.677
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 7.265
13 Indemnizații de delegare 271.998
14 Indemnizații de detașare 6.269
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 9.970
16 Alocații pentru locuințe 34.423
30 Alte drepturi salariale în bani 1.350.840
02 Cheltuieli salariale în natură 2.741.487
01 Tichete de masă 20.000
02 Norme de hrană 1.978.410
03 Uniforme și echipament obligatoriu 487.596
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 1.132
05 Transportul la și de la locul de muncă 38.276
30 Alte drepturi salariale în natură 216.073
03 Contribuții 3.884.084
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 3.108.497
02 Contribuții de asigurări de șomaj 35.194
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 657.263
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale 14.037
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 3.964
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 65.129
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.462.294 4.929.015 4.796.855 4.939.051
01 Bunuri și servicii 2.099.087
01 Furnituri de birou 40.199
02 Materiale pentru curățenie 10.01 6
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 526.411
04 Apă, canal și salubritate 67.994
05 Carburanti și lubrifianți 302.211
06 Piese de schimb 57.795
07 Transport 12.371
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 195.480
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 655.664
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 230.946
02 Reparații curente 77.013
03 Hrană 87.883
01 Hrană pentru oameni 84.045
02 Hrană pentru animale 3.838
04 Medicamente și materiale sanitare 85.943
01 Medicamente 49.283
02 Materiale sanitare 8.784
03 Reactivi 25.518
04 Dezinfectanți 2.358
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 79.816
01 Uniforme și echipament 46.102
03 Lenjerie și accesorii de pat 1.360
30 Alte obiecte de inventar 32.354
06 Deplasări, detașări, transferări 157.726
01 Deplasări interne, detașări, transferări 97.163
02 Deplasări în străinătate 60.563
09 Materiale de laborator 3.024
10 Cercetare-dezvoltare 4.246
11 Cărți, publicații și materiale documentare 10.708
12 Consultanță și expertiză 20.550
13 Pregătire profesională 14.183
14 Protecția muncii 7.047
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 6.973
16 Studii și cercetări 270
18 Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 3.000
21 Meteorologie 44.195
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 6.800
23 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 800
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 54.792
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 24.009
02 Comisioane și alte costuri aferente 20.001
împrumuturilor interne
03 Stabilirea riscului de țară 4.000
04 Comisoane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 6.782
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 21.691
26 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale 80
28 Ajutor public judiciar 41.098
30 Alte cheltuieli 689.424
01 Reclamă și publicitate 781
02 Protocol și reprezentare 14.925
03 Prime de asigurare non-viață 1 6.764
04 Chirii 184.169
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 97.355
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 1.424
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 6.515
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 366.991
31 Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale 503.261
32 Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate de unitățile sanitare din rețeaua administrației publice locale 100.000
33 Finanțarea asistenței medicale desfășurate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ 140.830
30 TITLUL III DOBÂNZI 10.202.198 10.971.187 11.894.811 11.787.360
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 5.725.600
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 5.725.600
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.438.489
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 3.346.859
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 91.630
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG 64/2007 1.038.109
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.122.836 4.280.936 4.404.358 4.573.592
02 Subvenții pe activități 8.000
03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 500
04 Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de călători 1.627.000
05 Subvenții pentru transportul de călători cu metroul 328.444
06 Acțiuni de ecologizare 1.453
08 Subvenții pentru dobânzi la credite bancare 10.000
13 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 184.110
14 Susținerea infrastructurii de transport 53.000
15 Sprijinirea producătorilor agricoli 1.526.593
16 Programe de conservare sau de închidere a minelor 246.512
30 Alte subvenții 137.224
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 168.269 107.000 107.000 107.000
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 161.269
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 27.990.293 26.418.228 27.337.505 26.872.776
01 Transferuri curente 26.143.657
01 Transferuri către instituții publice 2.799.980
02 Finanțarea de bază a învățământului superior 1.771.064
03 Acțiuni de sănătate 720.445
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.178.510
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 12.519.181
08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 551.151
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.833
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 3.134.662
13 Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 100
25 Programe pentru sănătate 60.000
26 Transferuri privind contribuția de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 87.391
28 Întreținerea infrastructurii rutiere 365.457
30 Transferuri privind contribuția de sănătate pentru pensionari 800.000
31 Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 40.253
32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 21.000
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 124.400
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 21.390
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănățății 29.060
48 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 29.000
52 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare 224
53 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 3.041
54 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanțării unor programe de interes național 20.000
55 Întreținerea infrastructurii feroviare publice 850.000
56 Finanțarea planului sectorial de cercetare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală. 15.515
02 Transferuri de capital 1.846.636
04 Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 30.000
05 Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 200
06 Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 35.000
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 7.300
09 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 5.000
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 100.531
11 Transferuri pentru reparații capitale la spitale 500
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 22.900
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 60.474
14 Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor 15.550
22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate 500
23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 500
24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 500
30 Fondul de risc pentru întreprinderii mici și mijlocii 40.000
31 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes național 7.000
32 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale. 20.000
35 Subprogramul Modernizarea satului românesc 800.000
36 Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor 200.681
37 Subprogramul Infrastructură la nivel județean 500.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.634.182 11.458.392 11.751.662 12.593.532
01 A. Transferuri interne 4.208.780
01 Restructurarea industriei de apărare 38.500
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român 10.000
03 Programe cu finanțare rambursabilă 9.821
05 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 8.000
06 Sprijinirea proprietarilor de păduri 2.000
07 Programe comunitare 68
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 12.806
10 Programe SAPARD 3.500
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 1.370.869
13 Programe de dezvoltare 360.331
14 Fond Național de Preaderare 37.410
16 Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 60.039
18 Alte transferuri curente interne 697.458
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor existente 10.000
28 Cheltuieli neeligibile ISPA 242.556
29 Reparații curente aferente infrastructurii feroviare publice 150.000
46 Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat 483.100
47 Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casă 10.000
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare 598.468
49 Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul economic 67.779
50 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 32.475
53 Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de paza și întreținere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina 3.600
02 B. Transferuri curente în străinatate (către organizații internaționale) 393.913
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 323.592
03 Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate 6.333
04 Alte transferuri curente în străinătate 718
05 Contribuția Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare 63.270
03 Contribuția Romaniei la bugetul U.E. 7.031.489
01 Contribuții din taxe vamale 685.300
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.450
04 Contribuții din resursa TVA 726.751
05 Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii 443.138
06 Contribuții din resursa VBN 4.892.424
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 279.426
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 16.286.746 17.127.278 20.148.215 22.468.378
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR) 3.640.148
01 Finanțarea națională 444.284
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.443.094
03 Cheltuieli neeligibile 752.770
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 833.880
01 Finanțarea națională 138.713
02 Finanțarea externă nerambursabilă 547.205
03 Cheltuieli neeligibile 147.962
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2.970.150
01 Finanțarea națională 364.233
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.066.281
03 Cheltuieli neeligibile 539.636
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 2.257.187
01 Finanțarea națională 2.257.187
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 141.400
01 Finanțare națională 85.555
02 Finanțarea externă nerambursabilă 44.798
03 Cheltuieli neeligibile 11.047
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 244.322
01 Finanțarea națională 63.312
03 Cheltuieli neeligibile 181.010
07 Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) 1.646
01 Finanțarea națională 252
02 Finanâarea externă nerambursabilă 1.394
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) 48.579
01 Finanțarea națională 21.923
02 Finanțarea externă nerambursabilă 21.630
03 Cheltuieli neeligibile 5.026
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați 1.400
01 Finanțarea națională 700
02 Finanțarea externă nerambursabilă 500
03 Cheltuieli neeligibile 200
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 2.150
01 Finanțarea națională 1.200
02 Finanțarea externă nerambursabilă 550
03 Cheltuieli neeligibile 400
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe 1.900
01 Finanțarea națională 1.000
02 Finanțarea externă nerambursabilă 700
03 Cheltuieli neeligibile 200
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 31.796
01 Finanțarea națională 12.107
02 Finanțarea externă nerambursabilă 8.540
03 Cheltuieli neeligibile 11.149
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 280
01 Finanțarea națională 227
03 Cheltuieli neeligibile 53
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 24.194
01 Finanțarea națională 8.581
02 Finanțarea externă nerambursabilă 9.646
03 Cheltuieli neeligibile 5.967
16 Alte facilități și instrumente postaderare 72.265
01 Finanțarea națională 41.266
02 Finanțarea externă nerambursabilă 22.732
03 Cheltuieli neeligibile 8.267
17 Mecanismul financiar SEE 21.698
01 Finanțarea națională 2.972
02 Finanțarea externă nerambursabilă 18.721
03 Cheltuieli neeligibile 5
18 Mecanismul financiar norvegian 5.816
01 Finanțare națională 5.185
02 Finanțarea externă nerambursabilă 340
03 Cheltuieli neeligibile 291
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 157.610
01 Finanțarea națională 24.947
02 Finanțarea externă nerambursabilă 124.953
03 Cheltuieli neeligibile 7.710
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 435.850
01 Finanțarea națională 111.618
02 Finantarea externa nerambursabila 298.981
03 Cheltuieli neeligibile 25.251
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 2.061.149
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate partial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 1.161.910
01 Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 121.973
02 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societăți comerciale și alti beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 1.039.937
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 102.071
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 1.649.980
25 Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 86.342
01 Finanțarea națională 4.375
02 Finanțarea externă nerambursabilă 81.822
03 Cheltuieli neeligibile 145
27 Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE 547
02 Finanțarea externă nerambursabilă 350
03 Cheltuieli neeligibile 197
28 Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 54
03 Cheltuieli neeligibile 54
35 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice. 9.350
36 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice. 8.884
37 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice 9.068
38 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice. 120
39 Sume aferente corecțiilor financiare suportate din bugetul de stat 305.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.051.324 14.467.264 14.819.850 15.175.596
01 Asigurări sociale 7.500.672
02 Ajutoare sociale 6.550.652
01 Ajutoare sociale În numerar 6.043.781
02 Ajutoare sociale în natură 506.871
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.079.097 1.843.382 1.839.134 4.934.173
01 Burse 471.923
03 Finanțarea partidelor politice 6.422
04 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor apartinând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat 85.685
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 3.915
07 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 10.000
08 Programe pentru tineret 9.312
11 Asociații și fundații 47.328
12 Susținerea cultelor 30.000
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 12.880
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 270.016
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical 2.500
16 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 1.440
17 Despăgubiri civile 914.610
19 Indemnizația de merit 42.697
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 75.000
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 3.825
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet 1.100
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției -Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara 800
26 Sume acordate membrilor academiilor 8.260
27 Rentă viageră agricolă 69.000
28 Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 1.250
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 295
33 Sume destinate menținerii navigabilitătii aeronavelor pentru zboruri speciale 861
34 Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară 9.978
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.139.038 1.188.289 982.777 932.884
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 2.139.038
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.853.479 1.977.112 2.134.062 2.061.666
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.810.041 1.890.261 2.051.673 2.014.885
01 Active fixe 1.626.356
01 Construcții 413.914
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 98.088
03 Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale 26.744
30 Alte active fixe 1.087.610
02 Stocuri 90.000
01 Rezerve de stat și de mobilizare 90.000
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 51.076
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 38.438 81.851 77.389 41.781
01 Active financiare 38.438
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale 38.438
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.691.550 3.399.882 2.758.835 2.937.547
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 100.000 100.000 115.201 94.292
30 Alte împrumuturi 100.000
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.591.550 3.299.882 2.643.634 2.843.255
01 Rambursări de credite externe 1.038.352
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 415.287
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 623.065
02 Rambursări de credite interne 294.000
02 Diferente de curs aferente datoriei publice interne 294.000
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 2.259.198
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 13.840.914 13.333.526 15.738.973 16.802.349
01 CHELTUIELI CURENTE 13.708.920 13.108.362 15.393.907 16.445.264
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.469.741 3.668.966 3.768.437 3.866.364
01 Cheltuieli salariale în bani 2.725.008
01 Salarii de bază 2.493.173
05 Sporuri pentru condiții de muncă 36.869
06 Alte sporuri 23.049
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 797
11 Fond aferent plății cu ora 135
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 6.208
13 Indemnizații de delegare 94.966
14 Indemnizații de detașare 3.391
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 607
16 Alocații pentru locuințe 2.810
30 Alte drepturi salariale în bani 63.003
02 Cheltuieli salariale în natură 35.888
02 Norme de hrană 34.943
03 Uniforme și echipament obligatoriu 34
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 659
05 Transportul la și de la locul de muncă 10
30 Alte drepturi salariale în natură 242
03 Contribuții 708.845
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 530.331
02 Contribuții de asigurări de șomaj 13.267
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 135.025
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 4.194
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 12
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 26.016
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 781.516 1.086.165 818.702 840.337
01 Bunuri și servicii 475.719
01 Furnituri de birou 15.400
02 Materiale pentru curățenie 2.248
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 100.376
04 Apă, canal și salubritate 10.534
05 Carburanți și lubrifianți 28.131
06 Piese de schimb 7.467
07 Transport 5.484
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 89.948
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 114.376
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 101.755
02 Reparații curente 24.904
03 Hrană 155
02 Hrană pentru animale 155
04 Medicamente și materiale sanitare 683
01 Medicamente 634
02 Materiale sanitare 2
03 Reactivi 47
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9.875
01 Uniforme și echipament 5.564
03 Lenjerie și accesorii de pat 56
30 Alte obiecte de inventar 4.255
06 Deplasări, detașări, transferări 85.460
01 Deplasări interne, detașări, transferări 56.405
02 Deplasări în străinătate 29.055
09 Materiale de laborator 91
10 Cercetare-dezvoltare 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare 2.810
12 Consultanță și expertiză 3.345
13 Pregătire profesională 4.582
14 Protecția muncii 2.141
16 Studii și cercetări 155
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 4.642
26 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale 80
30 Alte cheltuieli 166.864
01 Reclamă și publicitate 283
02 Protocol și reprezentare 10.809
03 Prime de asigurare non-viață 4.486
04 Chirii 97.273
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 972
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 255
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 52.286
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 9.831 11.684 11.890 12.026
01 Transferuri curente 9.831
01 Transferuri către instituții publice 9.819
03 Acțiuni de sănătate 12
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.109.268 6.808.872 6.935.511 6.850.019
01 A. Transferuri interne 4.138
07 Programe comunitare 68
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 1.570
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 500
18 Alte transferuri curente interne 2.000
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 73.641
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 72.923
04 Alte transferuri curente în străinatate 718
03 Contribuția României la bugetul U.E. 7.031.489
01 Contribuții din taxe vamale 685.300
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.450
04 Contribuții din resursa TVA 726.751
05 Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii 443.138
06 Contribuții din resursa VBN 4.892.424
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 279.426
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.292.418 1.485.965 3.783.961 4.797.719
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) 44.062
01 Finantarea nationala 6.127
02 Finantarea externa nerambursabila 34.191
03 Cheltuieli neeligibile 3.744
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 183.881
01 Finantarea nationala 25.730
02 Finantarea externa nerambursabila 117.744
03 Cheltuieli neeligibile 40.407
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) 71 6
01 Finantarea nationala 475
02 Finantarea externa nerambursabila 233
03 Cheltuieli neeligibile 8
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 8.011
01 Finantarea nationala 2.227
02 Finantarea externa nerambursabila 4.490
03 Cheltuieli neeligibile 1.294
13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 280
01 Finantarea nationala 227
03 Cheltuieli neeligibile 53
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 160
01 Finantarea nationala 90
02 Finantarea externa nerambursabila 25
03 Cheltuieli neeligibile 45
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 12.578
01 Finantarea nationala 12.194
02 Finantarea externa nerambursabila 23
03 Cheltuieli neeligibile 361
17 Mecanismul financiar SEE 10.553
01 Finantarea nationala 1.560
02 Finantarea externa nerambursabila 8.988
03 Cheltuieli neeligibile 5
18 Mecanismul financiar norvegian 17
03 Cheltuieli neeligibile 17
19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 129.939
01 Finantarea nationala 20.852
02 Finantarea externa nerambursabila 101.408
03 Cheltuieli neeligibile 7.679
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 75.096
01 Finantarea nationala 1 6.497
02 Finantarea externa nerambursabila 50.089
03 Cheltuieli neeligibile 8.510
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 19.087
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 64.602
01 Transferuri din bugetul de stat catre institutii publice finanțate partial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 3.188
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 61.414
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 10.570
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 1.649.980
25 Programul de cooperare elvețiano-român vizand reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 77.665
01 Finanțarea națională 668
02 Finanțarea externă nerambursabilă 76.897
03 Cheltuieli neeligibile 100
27 Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE 547
02 Finanțarea externă nerambursabilă 350
03 Cheltuieli neeligibile 197
28 Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 54
03 Cheltuieli neeligibile 54
35 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice. 3.100
36 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice. 1.520
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 13.231 1.518 1.641 1.758
01 Burse 300
11 Asociații și fundații 283
17 Despăgubiri civile 1.420
19 Indemnizația de merit 10.713
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 220
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 295
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 32.915 45.192 73.765 77.041
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 32.915
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 131.994 225.164 345.066 357.085
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 131.994 225.164 345.066 357.085
01 Active fixe 120.018
01 Construcții 37.274
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 39.098
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 5.473
30 Alte active fixe 38.173
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 11.976
01 Autorități executive și legislative 5.159.445
01 Administrația prezidențială 22.915
02 Autorități legislative 336.1 63
03 Autorități executive 4.459.669
04 Alte organe ale autorităților publice 340.698
03 Contribuția la bugetul UE 7.031.489
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 1.649.980
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 1.716.709 1.680.336 1.285.748 1.311.219
01 CHELTUIELI CURENTE 1.716.510 1.676.310 1.281.722 1.310.184
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140.288 144.216 147.821 151.221
01 Cheltuieli salariale în bani 109.749
01 Salarii de bază 107.588
05 Sporuri pentru condiții de muncă 1.718
06 Alte sporuri 51
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 332
13 Indemnizații de delegare 60
02 Cheltuieli salariale în natură 29
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 29
03 Contribuții 30.510
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 23.000
02 Contribuții de asigurări de șomaj 550
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.700
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 320
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 940
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.889 11.194 11.474 11.737
01 Bunuri și servicii 7.511
01 Furnituri de birou 30
02 Materiale pentru curățenie 50
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 4.561
04 Apa, canal și salubritate 300
05 Carburanți și lubrifianți 50
06 Piese de schimb 10
07 Transport 110
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 500
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 300
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 1.600
02 Reparații curente 100
03 Hrană 10
02 Hrană pentru animale 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5
30 Alte obiecte de inventar 5
06 Deplasări, detașări, transferări 290
01 Deplasări interne, detașări, transferări 90
02 Deplasări în străinătate 200
09 Materiale de laborator 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare 20
12 Consultanță și expertiză 10
13 Pregătire profesională 10
14 Protecția muncii 30
30 Alte cheltuieli 2.893
02 Protocol și reprezentare 280
04 Chirii 80
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 3
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.530
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 26.667 27.412 28.096 28.742
01 Transferuri curente 26.667
01 Transferuri către instituții publice 26.667
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.048.844 985.906 1.010.553 1.033.795
01 A. Transferuri interne 958.699
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 20.000
13 Programe de dezvoltare 360.331
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare 578.368
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 90.145
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 90.145
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 474.196 491.518 67.313 67.845
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 456.210
01 Finanțarea națională 61.867
02 Finanțarea externă nerambursabilă 302.417
03 Cheltuieli neeligibile 91.926
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.864
01 Finanțarea națională 282
02 Finanțarea externă nerambursabilă 1.387
03 Cheltuieli neeligibile 195
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 37
01 Finanțarea națională 28
02 Finanțarea externă nerambursabilă 9
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 1.811
01 Finanțarea națională 271
02 Finanțarea externă nerambursabilă 1.540
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 9.875
01 Finanțarea națională 1.991
02 Finanțarea externă nerambursabilă 5.973
03 Cheltuieli neeligibile 1.911
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 284
35 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice. 2.668
37 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice 1.447
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 15.626 16.064 16.465 16.844
01 Burse 1.457
11 Asociații și fundații 80
19 Indemnizația de merit 5.724
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 105
26 Sume acordate membrilor academiilor 8.260
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 199 4.026 4.026 1.035
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 199 4.026 4.026 1.035
01 Active fixe 199
01 Construcții 170
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 24
30 Alte active fixe 5
01 Cercetare fundamentală (de bază) 150.138
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.566.571
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.284.866 2.183.228 2.608.498 4.220.040
01 CHELTUIELI CURENTE 2.241.409 2.096.357 2.526.089 4.173.239
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 914.633 1.089.971 1.553.934 128.759
01 Cheltuieli salariale în bani 718.355
30 Alte drepturi salariale în bani 718.355
03 Contribuții 196.278
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 154.761
02 Contribuții de asigurări de șomaj 3.642
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 37.875
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 58.601 60.740 61.081 60.739
01 Bunuri și servicii 10
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 7
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3
12 Consultanță și expertiză 168
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 10.888
28 Ajutor public judiciar 41.000
30 Alte cheltuieli 6.535
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 5.935
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 600
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 168.269 107.000 107.000 107.000
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 161.269
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 40.000
02 Transferuri de capital 40.000
30 Fondul de risc pentru întreprinderii mici și mijlocii 40.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 149.488 144.228 144.230 159.970
01 A. Transferuri interne 79.885
14 Fond Național de Preaderare 37.410
47 Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casă 10.000
50 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 32.475
02 B. Transferuri curente în străinatate (către organizații internaționale) 69.603
03 Asistență pentru dezvoltare alocată în strainătăte 6.333
05 Contribuția României la Fondul European pentru dezvoltare 63.270
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 910.418 694.418 659.844 3.716.771
03 Finanțarea partidelor politice 6.422
17 Despăgubiri civile 903.996
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 43.457 86.871 82.409 46.801
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 19 20 20 20
01 Active fixe 19
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 8
30 Alte active fixe 11
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 38.438 81.851 77.389 41.781
01 Active financiare 38.438
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale 38.438
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 161.269
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
04 Fondul Național de Preaderare 37.310
11 Asistență națională externă pentru dezvoltare 69.270
12 Fondul Național de Dezvoltare 5.000
14 Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casă 10.000
15 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 32.475
50 Alte servicii publice generale 1.962.542
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 13.442.063 14.095.846 14.467.979 14.593.952
01 CHELTUIELI CURENTE 10.265.800 11.149.151 12.072.372 11.965.445
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 54.701 26.920 28.190 24.454
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 54.701
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 23.919
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 20.000
03 Stabilirea riscului de țară 4.000
04 Comisoane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 6.782
30 TITLUL III DOBANZI 10.110.568 10.891.964 11.822.453 11.720.758
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 5.725.600
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 5.725.600
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.346.859
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 3.346.859
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG 64/2007 1.038.109
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 100.531 230.267 221.729 220.233
02 Transferuri de capital 100.531
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 100.531
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
01 Rambursări de credite externe 623.065
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 623.065
02 Rambursări de credite interne 294.000
02 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 294.000
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 2.259.198
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 16.158.394 14.818.902 15.663.476 15.071.643
01 CHELTUIELI CURENTE 16.158.394 14.818.902 15.663.476 15.071.643
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.158.394 14.818.902 15.663.476 15.071.643
01 Transferuri curente 16.158.394
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 12.519.181
08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 551.151
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 3.088.062
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 12.519.181
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 551.151
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 3.088.062
6001 APĂRARE 5.110.798 5.453.959 5.565.715 5.695.274
01 CHELTUIELI CURENTE 4.139.330 4.402.780 4.484.329 4.660.867
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.457.947 3.692.385 3.711.222 3.824.734
01 Cheltuieli salariale în bani 1.951.753
01 Salarii de bază 1.548.946
05 Sporuri pentru condiții de muncă 171.970
06 Alte sporuri 86
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 85
11 Fond aferent plății cu ora 7
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 6
13 Indemnizații de delegare 158.571
14 Indemnizații de detașare 1.254
30 Alte drepturi salariale în bani 70.828
02 Cheltuieli salariale în natură 915.841
02 Norme de hrană 607.014
03 Uniforme și echipament obligatoriu 123.102
05 Transportul la și de la locul de muncă 21.896
30 Alte drepturi salariale în natură 163.829
03 Contribuții 590.353
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 488.459
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1.244
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 91.810
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 2.971
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 5.869
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 484.881 499.495 553.115 607.273
01 Bunuri și servicii 364.050
01 Furnituri de birou 3.302
02 Materiale pentru curățenie 1.917
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 155.761
04 Apă, canal și salubritate 24.827
05 Carburanti și lubrifianți 80.935
06 Piese de schimb 22.517
07 Transport 5.088
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 19.183
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 46.245
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.275
02 Reparații curente 7.170
03 Hrană 37.013
01 Hrană pentru oameni 35.890
02 Hrană pentru animale 1.123
04 Medicamente și materiale sanitare 5.320
01 Medicamente 4.945
02 Materiale sanitare 220
04 Dezinfectanți 155
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 25.004
01 Uniforme și echipament 21.413
03 Lenjerie și accesorii de pat 330
30 Alte obiecte de inventar 3.261
06 Deplasări, detașări, transferări 16.877
01 Deplasări interne, detașări, transferări 8.293
02 Deplasări în străinătate 8.584
09 Materiale de laborator 15
10 Cercetare-dezvoltare 1.176
11 Cărți, publicații și materiale documentare 634
12 Consultanță și expertiză 32
13 Pregătire profesională 517
14 Protecția muncii 1.448
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 3.351
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 65
30 Alte cheltuieli 22.209
02 Protocol și reprezentare 1.196
03 Prime de asigurare non-viață 1.453
04 Chirii 2.993
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 30
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 16.537
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80.086 90.561 94.655 98.525
01 Transferuri curente 80.086
03 Acțiuni de sănătate 80.086
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.000 119.923 124.921 129.919
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 116.000
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 116.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 166 166 166 166
02 Ajutoare sociale 166
01 Ajutoare sociale în numerar 59
02 Ajutoare sociale în natură 107
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250 250 250 250
11 Asociații și fundații 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 971.468 1.051.179 1.081.386 1.034.407
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 971.468 1.051.179 1.081.386 1.034.407
01 Active fixe 957.566
01 Construcții 36.926
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 1.324
30 Alte active fixe 919.316
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 13.902
01 Administrație centrală 242.946
02 Apărare națională 4.608.925
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului român 223.399
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare 25.579
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 9.949
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 12.796.537 13.423.710 13.633.430 13.969.311
NAȚIONALĂ
01 CHELTUIELI CURENTE 12.630.798 13.175.710 13.376.402 13.716.038
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.487.149 10.983.131 11.119.089 11.424.063
01 Cheltuieli salariale în bani 5.855.333
01 Salarii de bază 4.721.793
03 Indemnizație de conducere 30.548
05 Sporuri pentru condiții de muncă 388.505
06 Alte sporuri 186.993
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 50
11 Fond aferent plătii cu ora 974
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 64
13 Indemnizații de delegare 14.178
14 Indemnizații de detașare 1.192
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 9.262
16 Alocații pentru locuințe 30.994
30 Alte drepturi salariale în bani 470.780
02 Cheltuieli salariale în natură 1.721.981
02 Norme de hrană 1.302.039
03 Uniforme și echipament obligatoriu 355.792
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 163
05 Transportul la și de la locul de muncă 15.852
30 Alte drepturi salariale în natură 48.135
03 Contribuții 1.917.898
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 1.580.932
02 Contribuții de asigurări de șomaj 9.061
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 304.442
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 2.784
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 980
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 19.699
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 892.685 962.982 990.856 1.012.102
01 Bunuri și servicii 465.528
01 Furnituri de birou 7.743
02 Materiale pentru curățenie 1.744
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 165.996
04 Apă, canal și salubritate 17.639
05 Carburanți și lubrifianți 108.308
06 Piese de schimb 14.675
07 Transport 720
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 44.456
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 77.796
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 26.451
02 Reparații curente 27.100
03 Hrană 7.323
01 Hrană pentru oameni 4.792
02 Hrană pentru animale 2.531
04 Medicamente și materiale sanitare 2.385
01 Medicamente 1.906
02 Materiale sanitare 208
03 Reactivi 195
04 Dezinfectanți 76
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9.269
01 Uniforme și echipament 2.464
03 Lenjerie și accesorii de pat 208
30 Alte obiecte de inventar 6.597
06 Deplasări, detașări, transferări 27.954
01 Deplasări interne, detașări, transferări 14.210
02 Deplasări în străinătate 13.744
09 Materiale de laborator 2.321
10 Cercetare-dezvoltare 300
11 Cărți, publicații și materiale documentare 1.263
12 Consultanță și expertiză 11.456
13 Pregatire profesională 1.303
14 Protecția muncii 1.155
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 3.472
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 5
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 4
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 1
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 4.932
28 Ajutor public judiciar 98
30 Alte cheltuieli 128.435
01 Reclamă și publicitate 279
02 Protocol și reprezentare 1.454
03 Prime de asigurare non-viață 8.195
04 Chirii 63.956
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 346
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 54.205
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.015.124 1.024.095 1.053.483 1.078.211
01 Transferuri curente 1.007.924
01 Transferuri către instituții publice 927.477
03 Acțiuni de sănătate 78.390
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.833
52 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare 224
02 Transferuri de capital 7.200
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 6.800
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 400
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.529 13.652 12.947 22.055
01 A. Transferuri interne 5.158
18 Alte transferuri curente interne 5.158
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 8.371
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 8.371
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 170.695 154.990 163.559 140.827
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 18.315
01 Finanțarea națională 1.850
02 Finanțarea externă nerambursabilă 8.663
03 Cheltuieli neeligibile 7.802
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 63.754
01 Finanțarea națională 7.940
02 Finanțarea externă nerambursabilă 41.185
03 Cheltuieli neeligibile 14.629
07 Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) 1.450
01 Finanțarea națională 223
02 Finanțarea externă nerambursabilă 1.227
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) 21.399
01 Finanțarea națională 3.300
02 Finanțarea externă nerambursabilă 14.099
03 Cheltuieli neeligibile 4.000
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați 1.400
01 Finanțarea națională 700
02 Finanțarea externă nerambursabilă 500
03 Cheltuieli neeligibile 200
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 2.150
01 Finanțarea națională 1.200
02 Finanțarea externă nerambursabilă 550
03 Cheltuieli neeligibile 400
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe 1.900
01 Finanțarea națională 1.000
02 Finanțarea externă nerambursabilă 700
03 Cheltuieli neeligibile 200
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 23.785
01 Finanțarea națională 9.880
02 Finanțarea externă nerambursabilă 4.050
03 Cheltuieli neeligibile 9.855
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 11.612
01 Finanțarea națională 4.109
02 Finanțarea externă nerambursabilă 3.202
03 Cheltuieli neeligibile 4.301
16 Alte facilități și instrumente postaderare 3.207
01 Finanțarea națională 689
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.335
03 Cheltuieli neeligibile 183
18 Mecanismul financiar norvegian 274
03 Cheltuieli neeligibile 274
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică 7.000
01 Finanțarea națională 1.000
02 Finanțarea externă nerambursabilă 6.000
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 200
25 Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 6.765
01 Finanțarea națională 1.795
02 Finanțarea externă nerambursabilă 4.925
03 Cheltuieli neeligibile 45
36 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice. 7.364
38 Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice. 120
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 16 61 61 62
02 Ajutoare sociale 16
01 Ajutoare sociale în numerar 15
02 Ajutoare sociale în natură 1
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 4.864 11.799 11.407 13.718
01 Burse 100
11 Asociații și fundații 1.764
17 Despăgubiri civile 3.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBUSABILĂ 46.736 25.000 25.000 25.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 46.736
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 165.739 248.000 257.028 253.273
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 165.739 248.000 257.028 253.273
01 Active fixe 111.087
01 Construcții 40.477
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 43.902
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 451
30 Alte active fixe 26.257
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 15.073
01 Administrația centrală 1.351.003
03 Ordine publică 4.707.043
01 Poliție 2.891.771
02 Jandarmerie 1.096.697
03 Paza și supravegherea frontierei 718.575
04 Siguranța națională 1.712.680
05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor 1.185.580
06 Autorități judecătorești 2.093.203
07 Penitenciare 920.877
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională 1.040
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 825.111
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.188.714 4.377.628 4.918.395 5.027.067
01 CHELTUIELI CURENTE 4.085.616 4.268.304 4.798.265 4.905.192
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 564.739 580.682 589.966 602.742
01 Cheltuieli salariale în bani 392.691
01 Salarii de bază 332.162
03 Indemnizație de conducere 818
05 Sporuri pentru condiții de muncă 11.220
06 Alte sporuri 5.486
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5
11 Fond aferent plății cu ora 24.561
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 244
13 Indemnizații de delegare 1.107
14 Indemnizații de detașare 375
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 76
16 Alocații pentru locuințe 589
30 Alte drepturi salariale în bani 1 6.048
02 Cheltuieli salariale în natură 45.954
02 Norme de hrană 32.951
03 Uniforme și echipament obligatoriu 8.548
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 165
05 Transportul la și de la locul de muncă 492
30 Alte drepturi salariale în natură 3.798
03 Contribuții 111.348
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 86.569
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1.518
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 20.054
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 381
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.825
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 188.627 193.882 197.011 199.519
01 Bunuri și servicii 84.855
01 Furnituri de birou 4.309
02 Materiale pentru curățenie 2.110
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 45.326
04 Apa, canal și salubritate 7.947
05 Carburanți și lubrifianți 2.435
06 Piese de schimb 1.228
07 Transport 266
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5.330
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 5.771
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 10.133
02 Reparații curente 5.523
03 Hrană 35.300
01 Hrană pentru oameni 35.286
02 Hrană pentru animale 14
04 Medicamente și materiale sanitare 926
01 Medicamente 636
02 Materiale sanitare 199
03 Reactivi 1
04 Dezinfectanți 90
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 27.033
01 Uniforme și echipament 14.484
03 Lenjerie și accesorii de pat 592
30 Alte obiecte de inventar 11.957
06 Deplasări, detașări, transferări 9.189
01 Deplasări interne, detașări, transferări 7.943
02 Deplasări în străinătate 1.246
09 Materiale de laborator 31
10 Cercetare-dezvoltare 160
11 Cărți, publicații și materiale documentare 4.668
12 Consultanță și expertiză 579
13 Pregătire profesională 3.975
14 Protecția muncii 286
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 150
16 Studii și cercetări 110
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 55
30 Alte cheltuieli 12.319
01 Reclamă și publicitate 96
02 Protocol și reprezentare 248
03 Prime de asigurare non-viață 634
04 Chirii 1.893