Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân din 11.12.2013

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

b) Locul capturării: Zona/cartierul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Ora capturării:

3. Informații privind echipa de capturare:

Indicativ mijloc de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele. . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

INFORMAȚII MINIME
privind câinele fără stăpân intrat în adăpost

1. Informații despre câine (conform Formularului individual de capturare)

2. Informații privind capturarea și echipa de capturare (conform Formularului individual de capturare)

3. Informații privind cazarea:

a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost;

b) data și ora cazării în adăpost;

c) caracteristicile individuale ale animalului;

d) numărul unic al cuștii;

e) starea de sănătate a animalului:

1. clinic sănătos [ ]

2. semne clinice [ ]

4. Informații privind eutanasierea:

a) motivul eutanasierii;

b) substanța utilizată pentru eutanasiere;

c) numele persoanei care realizează eutanasia.

5. Informații referitoare la adopție:

a) nr. de identificare;

b) numărul fișei de adopție.

6. Informații medicale:

a) data deparazitării;

b) data vaccinării antirabice;

c) data sterilizării;

d) persoanele care au instrumentat manoperele.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

MODELUL
tabelului prevăzut la art. 15 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Nr. crt. Data capturării Sex Adresa Caracteristici Număr unic de identificare Microcip/Crotaliu Observații

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

DECLARAȚIE - ANGAJAMENT PRIVIND ADOPȚIA LA DISTANȚĂ
Nr. . . . . . . /. . . . . . . . .

[ ] Persoană juridică

Subscrisa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., adresă de poștă electronică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrată la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitimat/legitimată cu BI/CI seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

[ ] Persoană fizică

Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., adresă de poștă electronică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitimat/legitimată cu BI/CI seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , se angajează să adopte la distanță câinele cu numărul de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sau microcipat cu numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:

1. va suporta cheltuielile de întreținere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local;

2. câinele adoptat la distanță poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanță.

În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condițiilor asumate la pct. 1, adopția la distanță va înceta de drept.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura adoptatorului la distanță
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

CONSILIUL LOCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA
Nr. . . . . . . ./. . . . . . . . . . .

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanță, sau menținut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a câinelui cu număr unic de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sau microcipat cu numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., capturat de către Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân în data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Împuternicitul primarului,
Data
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . numele și prenumele)
. . . . . . . . . . . . (semnătura)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...