Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân din 11.12.2013

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

d) cazarea cățelelor cu pui în boxe cu alți câini maturi;

e) cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie și agresivitate prevăzute în anexa nr. 1 din ordonanța de urgență;

f) adăpostirea câinilor în țarcuri și cuști în care podelele sunt acoperite de apă;

g) aruncarea cu substanțe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curățare a boxelor.

Art. 14. -

În cadrul activității de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea acestora, personalul specializat completează formularul individual de capturare conform modelului din anexa nr. 1 cuprinzând informațiile minime privind câinii fără stăpân capturați.

Art. 15. -

(1) La intrarea în adăpostul public, personalul veterinar preia fișele individuale de la echipajele care au realizat capturarea și transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceștia sunt identificați printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii și înregistrează informațiile minime privind câinii fără stăpân intrați în adăpost, prevăzute în anexa nr. 2, în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân.

(2) În cuștile comune vor fi cazați câinii fără stăpân capturați din același areal și introduși în adăpostul public în aceeași zi.

(3) Toate cuștile din adăpost se vor individualiza și marca cu un număr unic pe adăpost. Numărul unic va fi inscripționat lizibil pe o placă din material rezistent fixată la vedere pe peretele cuștii.

(4) La intrarea în adăpost, fiecare câine va primi un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ține pe suport hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest număr unic de identificare se alocă și în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat. Numărul unic de identificare alocat va fi menționat în formularele prevăzute la anexele nr. 1-3.

(5) Pe fiecare cușcă se atașează un tabel elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(6) După înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinați medical.

(7) După examinarea câinilor de către medicul veterinar se va proceda potrivit prevederilor art. 135 din ordonanța de urgență, la recuperarea câinilor clinic sănătoși, câinilor cu boli ușor tratabile, neagresivi, fără diferențe de sex, vârstă, talie, precum și a câinilor cu regim special, care vor fi izolați de restul animalelor și adăpostiți separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alți câini.

(8) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligați să asigure tuturor animalelor cazate în adăposturile publice hrană și apă în cantitate suficientă, posibilitate de mișcare suficientă, tratament medical, îngrijire și atenție, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 205/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanța de urgență.

CAPITOLUL VI Informarea populației în vederea revendicării și adopției câinilor fără stăpân. Notificarea deținătorilor

Art. 16. - Jurisprudență (1)

Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația de a promova adopția și revendicarea acestora și de a informa constant populația cu privire la programul de funcționare a adăposturilor publice pentru câinii fără stăpân, asigurând transparența.

Art. 17. - Jurisprudență (2)

În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 16, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfășoară următoarele activități:

a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân și în spațiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective. Panourile de afișaj trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: Jurisprudență (1)

1. data și locul capturării fiecărui lot de câini, precum și numărul cuștilor în care câinii respectivi sunt cazați;

2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăposturilor publice, adresele de e-mail, precum și numerele de telefon;

3. programul de vizitare a adăposturilor publice și programul de revendicare a câinilor fără stăpân;

b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informațiile prevăzute la lit. a);

c) organizarea periodică de târguri de adopție a câinilor fără stăpân.

Art. 18. -

Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizațiile de protecție a animalelor interesate de promovarea adopțiilor și sterilizarea câinilor.

Art. 19. -

(1) În cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpostul public este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au următoarele obligații:

a) să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din Registrul de evidență a câinilor cu stăpân;

b) să notifice proprietarul câinelui, în termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

(2) Proprietarii care constată dispariția câinelui sau care sunt anunțați de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân că animalul se află în custodia lor au obligația să se prezinte la adăposturile publice, să revendice și să preia câinii pe care îi dețin, în termen de maximum 7 zile de la data anunțului.

Art. 20. - Jurisprudență (1)

(1) În vederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staționării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin hotărârea consiliului local, respectiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Jurisprudență (3)

(2) Achitarea sumelor se va face în termenul stabilit prin hotărâre a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL VII Revendicarea și adopția

Art. 21. -

(1) Câinii din adăposturile publice sunt revendicați, pe baza declarației-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 și 5 la ordonanța de urgență.

(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să înapoieze câinii revendicați imediat după înregistrarea și verificarea veridicității cererii de revendicare, potrivit programului de lucru.

(3) Câinii fără stăpân pot fi revendicați pe toată perioada de staționare în adăposturile publice.

(4) În perioada celor 14 zile lucrătoare de staționare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în fața persoanei care intenționează să adopte același câine, chiar și în cazul în care cererea de adopție este anterioară cererii de revendicare.

(5) După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staționare a câinelui în adăpost, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedește că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.

Art. 22. -

(1) Adopția câinilor se face gratuit, pe baza declarației-angajament al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 și 5 la ordonanța de urgență.

(2) Cererile de adopție se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat.

Art. 23. -

(1) În cazul în care câinele adoptat va fi ținut într-un spațiu deschis aflat pe proprietatea privată, adoptatorul trebuie să facă dovada proprietății sau posesiei unei suprafețe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuști, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008.

(2) În cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuința adoptatorului, acesta trebuie să facă dovada existenței unei suprafețe locative de minimum 2,5 metri pătrați pentru fiecare câine adoptat.

Art. 24. -

(1) Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice și îi adăpostește într-un blocul de locuințe în care există asociație de proprietari, aceasta trebuie să prezinte la momentul depunerii cererii de adopție acordul asociației de proprietari. Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice și îi adăpostește într-un imobil, altul decât bloc de locuințe prevăzut la alin. (1), în care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopție și acordul vecinilor.

(3) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin adăposturi, precum și persoanele fizice și juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, care intenționează să adăpostească animalele adoptate în afara țării, sunt exceptate de la obligația prezentării acordului vecinilor.

CAPITOLUL VIII Adopția la distanță a câinilor fără stăpân. Prelungirea perioadei de staționare în adăpost a câinilor nerevendicați, neadoptați direct și neadoptați la distanță

Art. 25. -

(1) Începând cu a 8-a zi de staționare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

(2) Adopția la distanță se realizează prin completarea unei declarații-angajament al cărei model este prevăzut la anexa nr. 4.

(3) Formularul prevăzut la alin. (2) poate fi completat și semnat și în format electronic, fără a fi necesară prezența adoptatorilor.

(4) Câinii adoptați la distanță trebuie identificați, înregistrați în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, deparazitați, vaccinați, sterilizați și relocați în alte cuști special destinate.

(5) După completarea formularului de adopție la distanță și identificarea câinilor adoptați prin această procedură, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să prelungească termenul de adăpostire a câinilor adoptați pe durata respectării de către adoptator a obligațiilor materiale asumate prin declarația de adopție la distanță.

(6) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligați să îl anunțe, în termen de două zile lucrătoare, pe adoptatorul la distanță în legătură cu orice situație care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat.

Art. 26. -

(1) Persoanele care adoptă la distanță câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menținerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreținere, cu excepția tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

(2) Cheltuielile de întreținere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptați la distanță sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București.

(3) La stabilirea sumei prevăzute la alin. (2) se vor lua în calcul prin deviz estimativ următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilități, materiale.

(4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va publica și va actualiza pe site-ul oficial al instituției, în termen de 30 de zile, spre informare, lista costurilor estimative pentru hrana uscată, medicamente de uz veterinar și unele materiale, conform prețurilor de pe piață.

(5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoștință adoptatorilor la distanță de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparține adoptatorului, care trebuie să și-o exprime în termen de 24 de ore de la luarea la cunoștință a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

(6) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să utilizeze donațiile efectuate de persoanele care adoptă la distanță, numai pentru întreținerea și, după caz, tratarea câinilor adoptați prin această procedură.

(7) Adopția la distanță încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, obligațiile asumate prin declarația de adopție la distanță sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut la alin. (5).

(8) Numărul câinilor adoptați la distanță de o persoană nu este limitat.

Art. 27. -

(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să dea curs cererilor de adopție la distanță în limita capacității de adăpostire.

(2) Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, numărul celor adoptați la distanță nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăposturi.

(3) Pe perioada staționării în adăposturile publice, câinii fără stăpân adoptați la distanță pot fi preluați oricând de către adoptatori sau pot fi adoptați în condițiile prevăzute la art. 22, cu acordul adoptatorului la distanță.

Art. 28. -

(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicați, adoptați sau adoptați la distanță, dacă există spații suficiente de cazare și resurse financiare pentru întreținerea lor.

(2) Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a împuternicitului primarului, pentru fiecare câine în parte.

CAPITOLUL IX Participarea asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân

Art. 29. -

(1) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor interesate asistă la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân, efectuate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în baza unei solicitări scrise.

(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și administratorii adăposturilor private aflate în parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu
Consiliul General al Municipiului București înregistrează solicitările asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pentru participarea la acțiunile prevăzute la alin. (1).

(3) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participă la examinarea medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu. Jurisprudență (1)

(4) Informațiile cu privire la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân se comunică asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acțiunile prevăzute la alin. (1), prin mijloace electronice, și trebuie publicate pe site-urile web ale serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

(5) Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în absența reprezentanților asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor în următoarele situații:

a) nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor alin. (2) și (3) de către asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor;

b) reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate nu s-au prezentat la locul și în intervalul orar în care erau programate acțiunile respective.

(6) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participă la activitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a nu perturba buna desfășurare a activităților respective.

(7) În cazul în care există solicitări în ceea ce privește montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live, în spațiile de cazare a câinilor din adăposturile publice din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuială proprie din punct de vedere material achiziționarea, montarea și funcționarea acestora, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot permite acest lucru.

CAPITOLUL X Examinarea medicală a câinilor

Art. 30. -

(1) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistrați și examinați medical cu prioritate la sosirea în adăpost. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stăpân cazați în adăposturi se face periodic, de câte ori este necesar.

(2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazați în adăposturi.

(3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum și rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fișa de observație a câinelui fără stăpân și păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani.

(4) Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiați în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptați în această perioadă.

Art. 31. -

Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate pot participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări adresate serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și administratorilor adăposturilor private aflate în parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului București.

CAPITOLUL XI Eutanasierea câinilor fără stăpân și neutralizarea cadavrelor

Art. 32. -

Câinii diagnosticați cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiați în condițiile prevăzute de anexa nr. 3 la ordonanța de urgență.

Art. 33. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...