Guvernul României

Hotărârea nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (5), art. 13, art. 39 alin. (7) și (8), art. 43, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

b) nerespectarea dispozițiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (1) și (3), art. 9, 11, 17 și art. 27 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea dispozițiilor art. 33 și 34 din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Art. 3. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoanele împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al direcțiilor sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și al Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 4. -

Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

București, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.059.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare
a câinilor fără stăpân

;
se încarcă...