Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1528/2013 pentru aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 12.771/2013 întocmit de Direcției de asistență medicală și politici publice,

având în vedere art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Ghidul de profilaxie antibiotică în chirurgie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Sănătății, la adresa www.ms.ro, Rubrica "Ghiduri clinice".

Art. 3. -

Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, unitățile sanitare publice și private, precum și personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitățile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 3 "Profilaxia antibiotică perioperatorie" la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.529/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anestezie și terapie intensivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 și 235 bis din 4 aprilie 2011.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Adrian Pană,
secretar de stat

București, 13 decembrie 2013.

Nr. 1.528.

ANEXĂ

GHID
de profilaxie antibiotică în chirurgie

;
se încarcă...