Ministerul Sănătății - MS

Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul probelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier din 12.12.2013

Modificări (3), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 ianuarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenței în organism a produselor ori a substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, din dispoziția organelor abilitate, se poate face în cadrul oricărei unități de asistență medicală autorizate sau în instituții medico-legale de către personalul medical care are aviz valabil de liberă practică. Modificări (1)

(2) Recoltarea probelor biologice în condițiile alin. (1) se face după completarea de către polițistul rutier a formularului de cerere de analiză toxicologică a probelor biologice, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Recoltarea probelor biologice în condițiile art. 1 se face de către personalul medical, în prezența polițistului rutier care va completa și procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Personalul medical care a recoltat probele biologice va completa procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenței în organism a produselor ori a substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumită în continuare recoltarea probelor biologice, este asimilată urgențelor medicale și nu poate fi refuzată de către personalul medical. Modificări (1)

(2) Refuzul nejustificat de a recolta probe biologice sau nerespectarea procedurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea personalului medical, conform legii, cu excepția situațiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viața conducătorului auto devenit victimă. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Identificarea persoanei de la care sunt recoltate probele biologice se realizează în baza următoarelor documente: Modificări (1)

a) carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, pașaport sau permis de conducere auto, în cazul cetățenilor români;

b) pașaport, carte de identitate, permis de ședere, titlu de călătorie sau permis de conducere auto, în cazul cetățenilor străini.

(2) În situația în care persoana respectivă nu posedă niciunul dintre documentele menționate la alin. (1) identificarea se poate face în baza unui proces-verbal întocmit de către polițistul rutier ca urmare a stabilirii identității persoanei în cauză prin metode și mijloace specifice poliției.

Art. 5. -

(1) Determinarea, în vederea probațiunii judiciare, a alcoolemiei sau a prezenței în organismul unei persoane a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumite în continuare droguri, se realizează numai în laboratoarele de toxicologie din cadrul instituțiilor medico-legale, potrivit competenței teritoriale. Modificări (1)

(2) Determinarea alcoolemiei se efectuează în conformitate cu Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiției, și al ministrului de stat, ministrul sănătății, nr. 255/1134C/2000 și cu metodologia elaborată de către Consiliul superior de medicină legală.

(3) Rezultatele obținute în urma determinărilor de laborator efectuate asupra probelor biologice în condițiile alin. (1) și (2) vor fi înscrise în buletinul de analiză toxicologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Prestația medico-legală reprezentată de determinarea alcoolemiei sau a prezenței drogurilor în organismul unei persoane se realizează contra cost. Modificări (1)

(2) Costul prestației medico-legale menționate la alin. (1), incluzând și prețul trusei standard, se achită potrivit legii.

Art. 7. -

(1) Probele biologice ce pot fi recoltate de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenței în organism a drogurilor, sunt reprezentate prin: Modificări (1)

a) sânge, pentru determinarea alcoolemiei; Jurisprudență (3)

b) sânge și urină, pentru determinarea prezenței în organism a drogurilor. Modificări (1)

(2) Probele biologice menționate la alin. (1) se recoltează cu trusa standard, ce trebuie să conțină toate elementele prevăzute în anexa nr. 4, în vederea determinării alcoolemiei, sau cele prevăzute în anexa nr. 5, în vederea determinării prezenței drogurilor în organism. Modificări (1)

(3) Instituția medico-legală va refuza, în vederea efectuării determinărilor toxicologice, primirea probelor biologice recoltate în orice alte recipiente decât cele aflate în trusa standard, securizată în conformitate cu prevederile art. 19. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Trusele standard destinate recoltării, depozitării și transportării în condiții de securitate a probelor biologice, denumite în continuare truse standard, se asigură de către instituțiile medico-legale, costul acestora fiind suportat inițial din bugetul propriu al instituției medico-legale. Modificări (1)

(2) Trusele standard pot fi utilizate în cadrul instituției medicolegale sau pot fi puse, la cerere, la dispoziția unităților de asistență medicală autorizate sau a organelor de poliție rutieră în vederea recoltării de probe biologice. Modificări (1)

(3) Evidența truselor standard este consemnată într-un registru special în care vor fi menționate și trusele standard deteriorate sau cele desigilate și neutilizate, situații în care se va preciza motivul.

(4) Trusele standard pot fi utilizate în vederea recoltării, depozitării și transportului probelor biologice dacă: Modificări (1)

a) prototipul prezentat de producător a obținut avizul Consiliului superior de medicină legală;

b) conțin, în stare nedeteriorată, toate elementele menționate în anexa nr. 4, pentru determinarea alcoolemiei, sau, după caz, în anexa nr. 5, pentru determinarea prezenței drogurilor în organism. Modificări (1)

(5) Instituția medico-legală va refuza primirea probelor biologice recoltate, depozitate sau transportate în truse standard al căror prototip nu a obținut avizul Consiliului superior de medicină legală. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezenței în organism a drogurilor se va face în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului rutier sau a împrejurării care impune recoltarea acestora. Modificări (1)

(2) Data și ora prezentării persoanei pentru recoltarea probelor biologice se înscriu de către personalul medical în registrul existent la unitatea de asistență medicală autorizată sau la instituția medico-legală unde se efectuează recoltarea probelor biologice. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (2)

(1) Pentru determinarea alcoolemiei se vor recolta două probe de sânge la un interval de o oră una față de cealaltă, fiecare probă fiind reprezentată printr-o cantitate de 10 ml sânge. Jurisprudență (4)

(2) Atunci când rezultatul testării cu un mijloc tehnic certificat nu indică prezența alcoolului în aerul expirat recoltarea celei de-a doua probe de sânge nu mai este necesară, putând fi efectuată numai la cererea persoanei în cauză.

(3) Imediat după recoltare, proba de sânge va fi distribuită în mod egal, în cantitate de câte 5 ml, în două vacuette, ce conțin o substanță anticoagulantă.

(4) Probele biologice recoltate conform alin. (1), (2) și (3) vor fi introduse în containerele trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.

Art. 11. -

Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier în intervalul de timp de o oră dintre cele două recoltări de sânge revine polițistului rutier.

Art. 12. -

(1) În cazul în care nu au fost recoltate două probe de sânge, la un interval de o oră una față de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei. Jurisprudență (1)

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) situațiile medicale grave în care, prin recoltarea celei de-a doua probe de sânge, s-ar pune în pericol iminent viața persoanei respective.

Art. 13. - Modificări (2)

(1) Pentru determinarea prezenței în organism a drogurilor se recoltează:

a) o probă de sânge în cantitate de 20 ml;

b) o probă de urină în cantitate de cel puțin 20 ml.

(2) Proba de sânge se recoltează, de regulă, inițial și imediat va fi distribuită, în mod egal, în cantitate de câte 5 ml, în 4 vacuette, două vacuette care nu conțin substanțe anticoagulante și două vacuette ce conțin o substanță anticoagulantă.

(3) Proba de urină care, de regulă, se recoltează după proba de sânge, chiar și după un oarecare interval de timp necesar acumulării urinii, va fi recoltată în flaconul special din trusa standard.

(4) Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier până la recoltarea probei de urină sau, după caz, a celei de sânge revine polițistului rutier.

(5) Recoltarea probei de urină se realizează de către persoana în cauză, într-un spațiu adecvat în care să i se poată asigura intimitatea, fără a se permite prezența altor persoane sau animale în incinta respectivă.

(6) Înainte de a recolta proba de urină, persoana în cauză va fi verificată de către polițistul rutier în vederea depistării și îndepărtării unor substanțe care pot fi introduse în urina recoltată.

(7) În cazuri excepționale recoltarea probei de urină se poate face și prin sondaj vezical.

(8) Probele biologice recoltate conform alin. (1), (2) și (3) se introduc în containerele trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.

Art. 14. -

(1) În cazul în care persoana de la care sunt recoltate probele biologice solicită și recoltarea contraprobelor biologice se vor utiliza concomitent două truse standard, costurile aferente fiind suportate de solicitant. Modificări (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1) se vor recolta cantități duble de probe biologice, care vor fi repartizate în cele două truse standard, dispozițiile art. 10-13 fiind aplicate în mod corespunzător. Modificări (2)

(3) Valoare de contraprobă poate avea și proba biologică rămasă, în cantitate suficientă pentru efectuarea unei alte analize, după determinarea toxicologică realizată în cadrul instituției medico-legale, caz în care prețul trusei standard nu va fi inclus în contravaloarea prestației medico-legale de analiză a contraprobei, ce urmează a fi suportată de către solicitantul contraprobelor. Modificări (1)

(4) Analiza contraprobei se realizează la: Modificări (1)

a) institutul medico-legal conform competenței teritoriale, dacă proba este prelucrată la nivelul unui serviciu județean de medicină legală;

b) alt institut de medicină legală dacă proba este prelucrată la un institut de medicină legală.

Art. 15. -

(1) Dezinfecția tegumentului în vederea recoltării probelor biologice de sânge se realizează cu tamponul de unică folosință, impregnat cu dezinfectant nonalcoolic, existent în trusa standard. Modificări (1)

(2) În cazul în care tamponul impregnat cu dezinfectant nonalcoolic, aflat în trusa standard, nu poate fi utilizat, se va folosi un tampon impregnat cu clorură de benzalconiu sau cu soluție apoasă de clorură de mercur.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Cu ocazia recoltării probei de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei personalul medical va determina greutatea și înălțimea persoanei respective, indici antropometrici ce vor fi consemnați în procesul-verbal.

(2) Indicii antropometrici menționați la alin. (1) fac parte din categoria datelor obiective necesare unei eventuale estimări retroactive a alcoolemiei.

(3) Examenul medical, în vederea interpretării stării clinice induse de consumul recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive a persoanei supuse recoltării probelor biologice, va fi efectuat numai la solicitarea polițistului rutier dacă persoana în cauză a fost implicată într-un accident de circulație rutieră în urma căruia a survenit decesul sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), medicul care a efectuat examinarea clinică va completa formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 17. -

(1) Consimțământul persoanei cu privire la recoltarea probelor biologice în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenței drogurilor în organism este prezumat. Modificări (1)

(2) Refuzul persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta recoltarea probelor biologice sau prezentarea la sediul unității de asistență medicală autorizată ori al instituției medico-legale, în vederea recoltării probelor biologice, se pedepsește conform legii, în condițiile Codului de procedură penală. Modificări (1)

(3) Confirmarea refuzului persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta deplasarea la sediul unității de asistență medicală autorizate sau al instituției medico-legale în vederea recoltării probelor biologice se face de către polițistul rutier prin întocmirea procesului-verbal de constatare a infracțiunii. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în situația în care persoana în cauză, aflată la sediul unității de asistență medicală autorizată sau al instituției medico-legale, refuză să accepte recoltarea probelor biologice înainte de desigilarea trusei standard. Modificări (1)

(5) În situația în care, după desigilarea trusei standard, persoana în cauză refuză recoltarea probelor biologice, se vor completa în mod corespunzător rubricile respective din procesul-verbal de recoltare a probelor biologice, aflat în trusa standard, ce va fi semnat de către polițistul rutier și personalul medical, precum și de către persoana respectivă dacă aceasta nu refuză să semneze procesul-verbal. Modificări (1)

(6) În situația prevăzută la alin. (5) persoana în cauză este obligată să achite contravaloarea trusei standard care a fost desfăcută.

Art. 18. -

(1) În vederea recoltării probelor biologice trusa standard se deschide în prezența polițistului rutier și a persoanei în cauză. Modificări (1)

(2) Probele biologice recoltate se introduc în containerele trusei standard imediat după recoltare, în prezența polițistului rutier și a persoanei în cauză. Modificări (1)

(3) După introducerea containerelor ce conțin probele biologice recoltate, precum și a componentelor nefolosite din trusa standard respectivă și a formularelor completate și semnate, trusa standard va fi securizată în prezența polițistului rutier și a persoanei în cauză. Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Securizarea trusei standard, după introducerea elementelor menționate la art. 18 alin. (3), se realizează prin aplicarea cumulativă a elementelor de siguranță existente în trusa standard:

a) banderola autocolantă, pe containerul în care se introduc recipientele ce conțin probele biologice; Modificări (1)

b) sigiliul de unică folosință, înseriat, ce împiedică desfacerea cutiei trusei standard.

(2) După sigilarea trusei standard, personalul medical care a efectuat recoltarea va completa rubricile înscripționate pe capacul cutiei trusei standard și va aplica ștampila instituției unde a fost realizată recoltarea.

Art. 20. -

(1) După securizare, trusa standard va fi preluată de către polițistul rutier sau, după caz, va fi reținută la instituția medico-legală în vederea înaintării către laboratorul de toxicologie unde se va efectua analiza probelor biologice. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Trusa standard preluată de către polițistul rutier va fi înaintată în cel mai scurt timp instituției medico-legale, unde urmează să se efectueze analiza toxicologică a probelor biologice. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) În cazul în care polițistul rutier nu are posibilitatea de a transporta imediat după preluare trusa standard la sediul instituției medico-legale, aceasta va fi păstrată cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 21, fără însă a se depăși un interval de cel mult 7 zile din momentul recoltării probelor biologice. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Trusa standard securizată va fi menținută la frigider la o temperatură de până la 4°C până la efectuarea transportului către laboratorul de toxicologie al instituției medicolegale. Jurisprudență (4)

(2) Transportul trusei standard către laboratorul de toxicologie al instituției medico-legale fără respectarea condițiilor de temperatură prevăzute la alin. (1) se va efectua într-un interval de timp cât mai scurt, dar care să nu depășească 3 ore de la recoltare. Jurisprudență (1)

Art. 22. -

Probele biologice rămase după efectuarea determinărilor toxicologice vor fi păstrate în cadrul instituției medico-legale, pe o perioadă de 6 luni de zile, la congelator, la o temperatură maximă de -18°C. Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...