Parlamentul României

Legea nr. 353/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2013 până la 16 iulie 2014, fiind înlocuit prin Lege 119/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2013, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2014, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Economie și finanțe:

1. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și în domeniul bancar;

2. reglementarea unor măsuri necesare instituțiilor sistemului justiției și administrației penitenciare, pentru punerea în aplicare a noilor coduri;

3. reglementarea unor măsuri speciale în procedura de valorificare a creanțelor statului aflate în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

4. măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare situate în stațiuni turistice aflate în zone de interes național, precum și măsuri în domeniul sportului;

5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, cu modificările ulterioare;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare;

7. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;

8. modificarea și completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;

9. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare;

10. reglementări privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor;

11. rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum și a dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți;

12. reglementări privind situația juridică a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri aflate în administrarea și, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".

II. Afaceri interne:

1. modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările și completările ulterioare.

III. Fonduri externe nerambursabile:

1. măsuri pentru stimularea absorbției instrumentelor structurale în actualul exercițiu financiar;

2. măsuri pentru implementarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020;

3. măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

IV. Agricultură și dezvoltare rurală:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările și completările ulterioare;

3. măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, republicată, cu modificările ulterioare;

5. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările și completările ulterioare.

V. Educație și cercetare:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările și completările ulterioare;

3. reglementări privind asigurarea calității în sistemul de învățământ;

4. reglementări referitoare la finanțarea învățământului preuniversitar, învățământului superior și cercetării științifice.

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2014. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI,
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 18 decembrie 2013.

Nr. 353.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...