Art 24 | Ordonanță 20/1994

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 24. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligației prevăzute la art. 2 alin. (4) privind expertizarea tehnică;

b) nerespectarea obligației de a proceda la proiectarea lucrărilor de intervenție, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a construcției expertizate;

c) neînceperea execuției lucrărilor de intervenție în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare;

d) nerespectarea obligației de a depune documentația pe baza căreia primăria poate să stabilească obligația de plată, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale, în termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de către autoritățile administrației publice locale;

e) nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de înștiințare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică; Modificări (1)

f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) și notificarea în scris a proprietarilor/asociațiilor de proprietari a obligațiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de intervenție;

g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) și b) privind contractarea proiectării/execuției lucrărilor de intervenție în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a construcției, respectiv de la data finalizării proiectului de consolidare.

(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:

a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei.

(3) Contravențiile se aplică, după caz, proprietarilor, administratorilor sau primarului general al municipiului București, respectiv primarilor municipiilor, orașelor și comunelor.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele cu atribuții de control ale primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului București, în cazul proprietarilor sau administratorilor, și de către prefect, în cazul primarului general al municipiului București, respectiv al primarilor municipiilor, orașelor și comunelor. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 20/1994:
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
Art 24
Art 25
Art II "
Art III "
;
se încarcă...