Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R1336

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 01 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, în special articolul 69,

având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, în special articolul 78,

având în vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE, în special articolul 68,

întrucât:

(1) Prin Decizia 94/800/CE, Consiliul a încheiat Acordul privind achizițiile publice (denumit în continuare "acordul"). Acordul ar trebui să se aplice în cazul oricărui contract de achiziții cu o valoare egală cu sau mai mare decât sumele (denumite în continuare "praguri") stabilite în acord și exprimate în drepturi speciale de tragere.

(2) Unul dintre obiectivele Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE este de a permite entităților contractante și autorităților contractante care aplică directivele menționate anterior să respecte, în același timp, obligațiile prevăzute în acord. În acest sens, pragurile prevăzute de respectivele directive pentru contractele de achiziții publice care fac, de asemenea, obiectul acordului ar trebui aliniate astfel încât să corespundă contravalorii în euro, rotunjită la mia inferioară, a pragurilor stabilite în acord.

(3) Din motive de coerență, este oportun să se alinieze și pragurile prevăzute de Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE, care nu fac obiectul acordului. În același timp, pragurile stabilite de Directiva 2009/81/CE ar trebui aliniate la pragurile revizuite prevăzute la articolul 16 din Directiva 2004/17/CE.

(4) Prin urmare, Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ar trebui modificate în consecință.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...