Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 117/CEE/1989 privind obligațiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale ale sucursalelor, stabilite într-un stat membru, ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare cu sediul social în afara statului membru respectiv
Număr celex: 31989L0117

Modificări (...)

În vigoare de la 16 februarie 1989

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 54,

având în vedere propunerea Comisiei,

în cooperare cu Parlamentul European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

întrucât înființarea unei piețe interne europene presupune ca sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare cu sediul social într-un alt stat membru să fie supuse aceluiași regim ca și sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare cu sediul social în același stat membru; întrucât, în ceea ce privește publicarea unor documente legate de conturile anuale, aceasta înseamnă că este suficient dacă sucursalele instituțiilor cu sediul social într-un alt stat membru publică documentele privind conturile anuale globale ale instituției lor;

întrucât, în cadrul unui alt instrument de coordonare a obligațiilor de publicare privind sucursalele, sunt prevăzute anumite acte și informații privind sucursalele stabilite într-un stat membru pe care trebuie să le publice anumite tipuri de societăți, inclusiv băncile și alte instituții financiare care intră sub jurisdicția unui alt stat membru; întrucât, în ceea ce privește publicarea documentelor contabile, se face referire la dispoziții specifice care trebuie adoptate pentru bănci și alte instituții financiare;

întrucât practica actuală a anumitor state membre, care constă în obligația sucursalelor instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare cu sediul social în afara acestor state membre să publice conturile anuale pentru propria activitate, nu se mai justifică după adoptarea Directivei 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare; întrucât, în plus, publicarea conturilor anuale ale sucursalelor nu poate oferi publicului, în special creditorilor, o perspectivă adecvată asupra situației financiare a întreprinderii, dat fiind că o parte nu poate fi evaluată separat de ansamblu;

întrucât, având în vedere nivelul actual de integrare, nu se poate neglija nevoia de anumite informații privind activitatea sucursalelor dintr-un stat membru ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare cu sediul social în afara statului membru respectiv; întrucât se recomandă, totuși, limitarea amplorii acestor informații pentru a împiedica denaturarea concurenței;

întrucât prezenta directivă afectează numai obligațiile de publicare a conturilor anuale și nu afectează cu nimic obligațiile de informare ce revin sucursalelor instituțiilor de credit și instituțiilor financiare în temeiul altor dispoziții, decurgând, de exemplu, din dreptul social, în ceea ce privește dreptul de informare a salariaților, decurgând din dreptul de supraveghere bancară, în cazul instituțiilor de credit sau instituțiilor financiare din țara gazdă și din dreptul fiscal, precum și în scopuri statistice;

întrucât, în ceea ce privește sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare cu sediul social într-o țară terță, egalitatea concurenței înseamnă, pe de o parte, că aceste sucursale trebuie să respecte, în ceea ce privește publicarea documentelor privind conturile anuale, un nivel identic sau echivalent cu cel în vigoare în Comunitate, dar și, pe de altă parte, că aceste sucursale nu sunt obligate să-și publice conturile anuale privind propria lor activitate în cazul în care îndeplinesc condiția menționată anterior;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...