Guvernul României

Hotărârea nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 noiembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 29 și 30 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 116/2002 se înființează în structura Ministerului Muncii și Solidarității Sociale un compartiment de specialitate care va funcționa în cadrul Direcției generale asistență socială.

(2) Pentru înființarea compartimentului prevăzut la alin. (1) se suplimentează cu 4 posturi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prevăzut la art. 22 alin. (1) și în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin legea bugetului de stat, prin diminuarea numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat, aferent direcțiilor generale de muncă și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, prevăzut la lit. A pct. I.1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 22 alin. (1) și în cuprinsul anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor alin. (2).

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.149.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea
și combaterea marginalizării sociale
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...