Guvernul României

Hotărârea nr. 1164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare

Modificări (3), Referințe (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 06 noiembrie 2002.

În vigoare de la 06 noiembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 2 alin. (1) și (3), precum și al art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează Comisia specială de retrocedare.

(2) Se aprobă componența Comisiei speciale de retrocedare, prevăzută în anexa nr. 2, precum și regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Pentru exercițiul bugetar al anului 2002 vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Administrației Publice fondurile necesare în vederea desfășurării activității Comisiei speciale de retrocedare. Modificări (1)

(4) Cheltuielile de personal, pentru cazare, transport și diurnă, ocazionate de deplasările în teritoriu dispuse de Comisia specială de retrocedare, vor fi suportate de fiecare autoritate al cărei membru este desemnat în comisie.

Art. 3. -

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și unitățile implicate în restituirea în natură sau acordarea despăgubirilor prevăzute de lege vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.139/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 noiembrie 2000, precum și Hotărârea Guvernului nr. 967/2000 privind constituirea Comisiei speciale de retrocedare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare
a Legii nr. 10/2001
Adrian Mărășoiu,
secretar de stat
Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

București, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.164.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 501/2002

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

COMPONENȚA
Comisiei speciale de retrocedare

1. Comisia specială de retrocedare va fi formată din următorii membri:

a) Mărășoiu Adrian - secretar de stat la Ministerul Administrației Publice, președinte al Comisiei speciale de retrocedare;

b) Silviu Clim - consilier la Ministerul Justiției;

c) Ștefan Ioniță - director general la Ministerul Culturii și Cultelor;

d) Nicoleta Iacob - consilier juridic la Ministerul Finanțelor Publice;

e) Attila Marko - subsecretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

2. Înlocuirea membrilor Comisiei speciale de retrocedare se face prin decizie a primului-ministru.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare a
unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...