Guvernul României

Hotărârea nr. 1105/2002 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2003 până la 01 ianuarie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1515/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 5 din Legea salarizării nr. 14/1991, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2003 salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 2.500.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2003, reprezentând 14.705,90 lei/oră.

Art. 2. -

(1) Pentru personalul din sectorul bugetar și din regiile autonome cu specific deosebit nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe țară prevăzut la art. 1.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) salariul de bază sau, după caz, coeficienții de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.

Art. 3. -

Nivelul salariului de bază minim brut pe țară stabilit potrivit art. 1 nu modifică cuantumul drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilite prin contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă sau prin alte acte normative, în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

Art. 4. -

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Inspecției Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă județene și al municipiului București, împuternicit prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 5. -

Pe data de 1 ianuarie 2003, data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.105.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...