Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1293/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active azadiractină (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R1293

Modificări (...)

În vigoare de la 06 octombrie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2) litera (c),

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Directiva de punere în aplicare 2011/44/UE a Comisiei (2) a inclus azadiractina ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2) Directiva de punere în aplicare 2011/44/UE a Comisiei din 13 aprilie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii azadiractinei ca substanță activă și de modificare a Deciziei 2008/941/CE a Comisiei (JO L 100, 14.4.2011, p. 43).

(3) Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...