Guvernul României

Hotărârea nr. 1440/2002 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea noii economii și implementarea societății informaționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Strategia națională pentru promovarea noii economii și implementarea societății informaționale, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa se publică ulterior.

Art. 2. -

Se autorizează Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației să coordoneze aplicarea Strategiei naționale pentru promovarea noii economii și implementarea societății informaționale.

Art. 3. -

(1) Ministerele vor include în strategiile sectoriale un capitol dedicat informatizării, capitol ce va fi corelat cu Strategia națională pentru promovarea noii economii și implementarea societății informaționale.

(2) Capitolul dedicat informatizării, cuprins în strategiile sectoriale elaborate de ministere, va fi supus aprobării Grupului pentru promovarea tehnologiei informației.

Art. 4. -

În vederea evaluării impactului strategiei naționale, Institutul Național de Statistică va dezvolta și va implementa un sistem de indicatori specifici ce vor fi publicați semestrial, în conformitate cu procedurile de urmărire, evaluare și raportare cuprinse în cap. 6 din strategie.

Art. 5. -

Strategia națională pentru promovarea noii economii și implementarea societății informaționale va fi revizuită anual, prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu evoluția domeniului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica
Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.440.

ANEXĂ

STRATEGIA NAȚIONALĂ
pentru promovarea noii economii și implementarea
societății informaționale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...