Guvernul României

Hotărârea nr. 1328/2002 privind funcționarea Agenției Naționale Socrates în faza a doua a Programului comunitar Socrates

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 04 decembrie 2002.

În vigoare de la 04 decembrie 2002 până la 07 februarie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 76/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Coordonarea tehnică, administrativă și financiară a fazei a doua a Programului comunitar "Socrates" este asigurată la nivel național de către Agenția Națională "Socrates".

(2) Atribuțiile, organizarea, funcționarea și patrimoniul Agenției Naționale "Socrates" se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării, în concordanță cu termenii și cu condițiile privind participarea României la faza a doua a Programului comunitar "Socrates", reglementate prin Decizia Consiliului de Asociere România - Uniunea Europeană nr. 3/2000, cu privire la adoptarea termenilor și condițiilor pentru participarea României la programele comunitare în domeniul formării profesionale și educației, precum și prin alte documente ale Comisiei Europene referitoare la acest program.

(3) Agenția Națională "Socrates" își desfășoară activitatea pe baza Contractului de funcționare a Agenției Naționale "Socrates", încheiat între Comisia Europeană și Agenția Națională "Socrates", pe baza programului de lucru anual sau multianual, propus și elaborat de Ministerul Educației și Cercetării și Comisia Europeană.

Art. 2. -

(1) Numărul maxim de posturi ce poate fi utilizat pentru funcționarea Agenției Naționale "Socrates" se stabilește, în concordanță cu atribuțiile ce îi revin în faza a doua a Programului comunitar "Socrates", de către Ministerul Educației și Cercetării, în limita numărului maxim de posturi aprobat acestuia pentru unitățile subordonate, finanțate de la bugetul de stat.

(2) Încadrarea și salarizarea personalului Agenției Naționale "Socrates" se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Agenția Națională "Socrates" poate utiliza colaboratori externi, în condițiile legii.

(4) Sumele reprezentând cota-parte din cheltuielile de întreținere și funcționare ale Agenției Naționale "Socrates", ce revin părții române conform Contractului de funcționare a Agenției Naționale "Socrates", se finanțează integral din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 3. -

Sistemul de gestiune, control financiar și audit al fondurilor comunitare alocate Agenției Naționale "Socrates" se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării, în concordanță cu reglementările Comisiei Europene și cu specificul și practicile europene în derularea Programului comunitar "Socrates".

Art. 4. -

Ministerul Educației și Cercetării finanțează din fondurile de la bugetul de stat, aprobate prin legile bugetare anuale, contribuția financiară anuală a României la Programul comunitar "Socrates II", reprezentând "tichetul de intrare".

Art. 5. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 538/1998 privind înființarea Agenției Naționale "Socrates", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 8 septembrie 1998, cu excepția art. 1.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.328.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...