Art 80 Management financiar | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Serviciul financiar - Management financiar -
Art. 80. -

(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.

(2) Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administrație.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 70 Profesorul diriginte
Art 71 Profesorul diriginte
Art 72 Profesorul diriginte
Art 73 Compartimentul secretariat
Art 74 Compartimentul secretariat
Art 75 Compartimentul secretariat
Art 76 Organizare și responsabilități
Art 77 Organizare și responsabilități
Art 78 Management financiar
Art 79 Management financiar
Art 80 Management financiar
Art 81 Organizare și responsabilități
Art 82 Organizare și responsabilități
Art 83 Management administrativ
Art 84 Management administrativ
Art 85 Management administrativ
Art 86 Management administrativ
Art 87 Biblioteca școlară sau centrul de documentare și informare
Art 88 Dobândirea și exercitarea calității de elev
Art 89 Dobândirea și exercitarea calității de elev
Art 90 Dobândirea și exercitarea calității de elev
;
se încarcă...