Art 71 Profesorul diriginte | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ - Profesorul diriginte -
Art. 71. -

(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează comisii:

1. cu caracter permanent;

2. cu caracter temporar;

3. cu caracter ocazional.

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:

a) comisia pentru curriculum;

b) comisia de evaluare și asigurare a calității;

c) comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;

d) comisia pentru controlul managerial intern;

e) comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității.

(3) Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ.

(4) Comisiile cu caracter temporar și ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ, prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 61 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Art 62 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Art 63 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Art 64 Profesorul diriginte
Art 65 Profesorul diriginte
Art 66 Profesorul diriginte
Art 67 Profesorul diriginte
Art 68 Profesorul diriginte
Art 69 Profesorul diriginte
Art 70 Profesorul diriginte
Art 71 Profesorul diriginte
Art 72 Profesorul diriginte
Art 73 Compartimentul secretariat
Art 74 Compartimentul secretariat
Art 75 Compartimentul secretariat
Art 76 Organizare și responsabilități
Art 77 Organizare și responsabilități
Art 78 Management financiar
Art 79 Management financiar
Art 80 Management financiar
Art 81 Organizare și responsabilități
;
se încarcă...