Art 44 Personalul didactic | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Personalul unităților de învățământ - Personalul didactic -
Art. 44. -

Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 34 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 35 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 36 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 37 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 38 Dispoziții generale
Art 39 Dispoziții generale
Art 40 Dispoziții generale
Art 41 Dispoziții generale
Art 42 Dispoziții generale
Art 43 Dispoziții generale
Art 44 Personalul didactic
Art 45 Personalul didactic
Art 46 Personalul didactic
Art 47 Personalul didactic
Art 48 Personalul nedidactic
Art 49 Personalul nedidactic
Art 50 Evaluarea personalului din unitățile de învățământ
Art 51 Evaluarea personalului din unitățile de învățământ
Art 52 Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ
Art 53 Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ
Art 54 Consiliul profesoral
;
se încarcă...