Art 40 Dispoziții generale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Personalul unităților de învățământ - Dispoziții generale -
Art. 40. -

(1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de învățământ.

(2) Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele consultative, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 30 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 31 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 32 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 33 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 34 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 35 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 36 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 37 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 38 Dispoziții generale
Art 39 Dispoziții generale
Art 40 Dispoziții generale
Art 41 Dispoziții generale
Art 42 Dispoziții generale
Art 43 Dispoziții generale
Art 44 Personalul didactic
Art 45 Personalul didactic
Art 46 Personalul didactic
Art 47 Personalul didactic
Art 48 Personalul nedidactic
Art 49 Personalul nedidactic
Art 50 Evaluarea personalului din unitățile de învățământ
;
se încarcă...