Art 4 Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar -
Art. 4. -

Unitățile de învățământ se organizează și funcționează independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Cadrul de reglementare
Art 2 Cadrul de reglementare
Art 3 Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar
Art 4 Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar
Art 5 Rețeaua școlară
Art 6 Rețeaua școlară
Art 7 Rețeaua școlară
Art 8 Rețeaua școlară
Art 9 Organizarea programului școlar
Art 10 Organizarea programului școlar
Art 11 Organizarea programului școlar
Art 12 Organizarea programului școlar
Art 13 Formațiunile de studiu
Art 14 Formațiunile de studiu
;
se încarcă...