Art 38 Dispoziții generale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Personalul unităților de învățământ - Dispoziții generale -
Art. 38. -

(1) În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare și de instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.

(2) Selecția personalului didactic, a celui didactic auxiliar și a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 28 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 29 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 30 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 31 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 32 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 33 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 34 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 35 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 36 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 37 Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art 38 Dispoziții generale
Art 39 Dispoziții generale
Art 40 Dispoziții generale
Art 41 Dispoziții generale
Art 42 Dispoziții generale
Art 43 Dispoziții generale
Art 44 Personalul didactic
Art 45 Personalul didactic
Art 46 Personalul didactic
Art 47 Personalul didactic
Art 48 Personalul nedidactic
;
se încarcă...