Art 18 Consiliul de administrație | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Managementul unităților de învățământ - Consiliul de administrație -
Art. 18. -

(1) Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.

(2) Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație, cu excepția unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual, în care președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

(4) Pentru unitățile de învățământ particular și confesional, conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori.

(5) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ, cu excepția situației în care consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți nu pot desemna alți reprezentanți.

(6) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 8 Rețeaua școlară
Art 9 Organizarea programului școlar
Art 10 Organizarea programului școlar
Art 11 Organizarea programului școlar
Art 12 Organizarea programului școlar
Art 13 Formațiunile de studiu
Art 14 Formațiunile de studiu
Art 15 Formațiunile de studiu
Art 16 Dispoziții generale
Art 17 Dispoziții generale
Art 18 Consiliul de administrație
Art 19 Consiliul de administrație
Art 20 Directorul
Art 21 Directorul
Art 22 Directorul
Art 23 Directorul
Art 24 Directorul adjunct
Art 25 Directorul adjunct
Art 26 Directorul adjunct
Art 27 Directorul adjunct
Art 28 Tipul și conținutul documentelor manageriale
;
se încarcă...