Art 177 Contractul educațional | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Partenerii educaționali - Contractul educațional -
Art. 177. -

(1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părților semnatare - respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele sau reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.

(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau reprezentant legal, altul pentru unitatea de învățământ, și își produce efectele de la data semnării.

(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional.

(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

(5) Candidații admiși în unitățile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională încheie cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și securității contracte educaționale prin care sunt stabilite obligațiile părților contractante, conform instrucțiunilor specifice.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 167 Comitetul de părinți
Art 168 Comitetul de părinți
Art 169 Comitetul de părinți
Art 170 Comitetul de părinți
Art 171 Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art 172 Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art 173 Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art 174 Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art 175 Contractul educațional
Art 176 Contractul educațional
Art 177 Contractul educațional
Art 178 Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali
Art 179 Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali
Art 180 Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali
Art 181 Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali
Art 182 Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali
Art 183 Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali
Art 184 Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali
Art 185 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 186 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 187 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...