Art 165 Adunarea generală a părinților | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Partenerii educaționali - Adunarea generală a părinților -
Art. 165. -

(1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții sau reprezentanții legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formațiunea de studiu.

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște cu privire la susținerea cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ privind activitățile și auxiliarele didactice și mijloacele de învățământ utilizate în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor.

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi și nu situația concretă a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discută individual, numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al copilului/elevului respectiv.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 155 Evaluarea internă a calității educației
Art 156 Evaluarea externă a calității educației
Art 157 Drepturile părinților sau reprezentanților legali
Art 158 Drepturile părinților sau reprezentanților legali
Art 159 Drepturile părinților sau reprezentanților legali
Art 160 Drepturile părinților sau reprezentanților legali
Art 161 Drepturile părinților sau reprezentanților legali
Art 162 Îndatoririle părinților sau reprezentanților legali
Art 163 Îndatoririle părinților sau reprezentanților legali
Art 164 Îndatoririle părinților sau reprezentanților legali
Art 165 Adunarea generală a părinților
Art 166 Adunarea generală a părinților
Art 167 Comitetul de părinți
Art 168 Comitetul de părinți
Art 169 Comitetul de părinți
Art 170 Comitetul de părinți
Art 171 Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art 172 Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art 173 Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art 174 Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art 175 Contractul educațional
;
se încarcă...