Art 151 Dispoziții generale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Evaluarea unităților de învățământ - Dispoziții generale -
Art. 151. -

(1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ reprezintă o activitate de evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de învățământ, prin raportare explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcționarea acestora.

(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și minister, prin inspecția școlară generală a unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de minister.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele școlare:

a) îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare-evaluare;

b) îndrumă, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de învățământ.

(4) Conducerea unităților de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu excepția situațiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu își pot desfășura activitățile profesionale curente.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 141 Transferul elevilor
Art 142 Transferul elevilor
Art 143 Transferul elevilor
Art 144 Transferul elevilor
Art 145 Transferul elevilor
Art 146 Transferul elevilor
Art 147 Transferul elevilor
Art 148 Transferul elevilor
Art 149 Transferul elevilor
Art 150 Dispoziții generale
Art 151 Dispoziții generale
Art 152 Evaluarea internă a calității educației
Art 153 Evaluarea internă a calității educației
Art 154 Evaluarea internă a calității educației
Art 155 Evaluarea internă a calității educației
Art 156 Evaluarea externă a calității educației
Art 157 Drepturile părinților sau reprezentanților legali
Art 158 Drepturile părinților sau reprezentanților legali
Art 159 Drepturile părinților sau reprezentanților legali
Art 160 Drepturile părinților sau reprezentanților legali
Art 161 Drepturile părinților sau reprezentanților legali
;
se încarcă...