Art 146 Transferul elevilor | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Elevii - Transferul elevilor -
Art. 146. -

(1) În mod excepțional, elevii din unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională declarați "Inapt"/"Necorespunzător" pentru cariera militară, cei care comit abateri grave sau cei care nu doresc să mai urmeze cursurile respectivelor unități de învățământ se transferă în unități de învățământ din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării, în timpul anului școlar. Transferul se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului regulament, precum și a reglementărilor specifice ministerelor de care aparțin unitățile de învățământ unde este înmatriculat elevul.

(2) Copiii personalului în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate conform legii, din următoarele categorii: cadre militare, militari angajați pe bază de contract, funcționari publici cu statut special, în timpul sau din cauza serviciului militar, personal civil, se pot transfera, la cerere, din unitățile de învățământ liceal sau postliceal din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării în unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare și au fost declarați "Admis" la probele de selecție, în baza dosarului de candidat, conform reglementărilor specifice ministerului respectiv.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 136 Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ
Art 137 Transferul elevilor
Art 138 Transferul elevilor
Art 139 Transferul elevilor
Art 140 Transferul elevilor
Art 141 Transferul elevilor
Art 142 Transferul elevilor
Art 143 Transferul elevilor
Art 144 Transferul elevilor
Art 145 Transferul elevilor
Art 146 Transferul elevilor
Art 147 Transferul elevilor
Art 148 Transferul elevilor
Art 149 Transferul elevilor
Art 150 Dispoziții generale
Art 151 Dispoziții generale
Art 152 Evaluarea internă a calității educației
Art 153 Evaluarea internă a calității educației
Art 154 Evaluarea internă a calității educației
Art 155 Evaluarea internă a calității educației
Art 156 Evaluarea externă a calității educației
;
se încarcă...