Art 110 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Evaluarea copiilor/elevilor - Evaluarea rezultatelor învățării Încheierea situației școlare -
Art. 110. -

(1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare disciplină de studiu.

(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabilește astfel: se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniu de studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:

a) progresul sau regresul elevului;

b) raportul efort-performanță realizată;

c) creșterea sau descreșterea motivației elevului;

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 100 Activitatea educativă extrașcolară
Art 101 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 102 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 103 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 104 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 105 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 106 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 107 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 108 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 109 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 110 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 111 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 112 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 113 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 114 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 115 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 116 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 117 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 118 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 119 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 120 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
;
se încarcă...