Art 108 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Evaluarea copiilor/elevilor - Evaluarea rezultatelor învățării Încheierea situației școlare -
Art. 108. -

(1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a elevilor.

(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ.

(3) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației școlare a fiecărui elev.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 98 Activitatea educativă extrașcolară
Art 99 Activitatea educativă extrașcolară
Art 100 Activitatea educativă extrașcolară
Art 101 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 102 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 103 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 104 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 105 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 106 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 107 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 108 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 109 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 110 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 111 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 112 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 113 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 114 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 115 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 116 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 117 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 118 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
;
se încarcă...