Art 106 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Evaluarea copiilor/elevilor - Evaluarea rezultatelor învățării Încheierea situației școlare -
Art. 106. -

(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreșcolar, preșcolar și clasa pregătitoare;

b) calificative la clasele I-IV și în învățământul special care școlarizează elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate;

c) note de la 1 la 10 în învățământul secundar și în învățământul postliceal.

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: "Calificativul/data" sau "Nota/data", cu excepția celor de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar, care sunt trecute în caietul de observații, și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.

(3) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor/concursurilor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 96 Dobândirea și exercitarea calității de elev
Art 97 Activitatea educativă extrașcolară
Art 98 Activitatea educativă extrașcolară
Art 99 Activitatea educativă extrașcolară
Art 100 Activitatea educativă extrașcolară
Art 101 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 102 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 103 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 104 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 105 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 106 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 107 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 108 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 109 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 110 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 111 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 112 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 113 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 114 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 115 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 116 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
;
se încarcă...