Art 102 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Evaluarea copiilor/elevilor - Evaluarea rezultatelor învățării Încheierea situației școlare -
Art. 102. -

(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ preuniversitar se realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare.

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 92 Dobândirea și exercitarea calității de elev
Art 93 Dobândirea și exercitarea calității de elev
Art 94 Dobândirea și exercitarea calității de elev
Art 95 Dobândirea și exercitarea calității de elev
Art 96 Dobândirea și exercitarea calității de elev
Art 97 Activitatea educativă extrașcolară
Art 98 Activitatea educativă extrașcolară
Art 99 Activitatea educativă extrașcolară
Art 100 Activitatea educativă extrașcolară
Art 101 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 102 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 103 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 104 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 105 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 106 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 107 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 108 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 109 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 110 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 111 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art 112 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
;
se încarcă...