Guvernul României

Hotărârea nr. 1515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a activității "Tipărirea și difuzarea publicației Revista Finanțe Publice și Contabilitate", denumită în continuare activitatea.

Art. 2. -

(1) Activitatea prevăzută la art. 1 constă în:

a) tehnoredactarea și tipărirea Revistei Finanțe Publice și Contabilitate, cu apariție lunară, prin contractare cu agenți economici de profil;

b) difuzarea (vânzarea) revistelor prin difuzori de presă, pe bază de contract și direct din redacția revistei;

c) editarea, tipărirea și difuzarea altor publicații de specialitate, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, pe bază de contracte specifice.

(2) Activitatea înființată se încadrează la același capitol bugetar în care este încadrat și ordonatorul de credite.

Art. 3. -

(1) Finanțarea activității se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale activității se constituie din:

a) încasările obținute din acțiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c);

b) dobânzile încasate, în condițiile legii, la disponibilitățile bănești și la depozitele constituite din veniturile obținute din activitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c);

c) donații și sponsorizări.

(3) Cheltuielile curente și de capital ce se efectuează pentru realizarea activității se finalizează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2). Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al activității se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Finanțelor Publice, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.

(2) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor.

Art. 5. -

(1) Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității se realizează prin trezoreria statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Raportarea execuției de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității se efectuează în conformitate cu instrucțiunile emise de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 6. -

În relațiile contractuale activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 7. -

Contractele aflate în derulare la data de 31 decembrie 2002, care au ca obiect acțiuni ce se desfășoară în cadrul activității, vor fi derulate în continuare de activitatea înființată.

Art. 8. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.515.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...