Guvernul României

Hotărârea nr. 1508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 ianuarie 2003 până la 11 februarie 2008, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 115/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se constituie Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană, organism fără personalitate juridică, care funcționează în subordinea directă a primului-ministru.

(2) Președintele Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană este primul-ministru al României.

(3) Obiectivul principal al Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană îl constituie asigurarea coordonării procesului de pregătire pentru aderare, în planul pregătirii sectoriale, al demersurilor politico-diplomatice și al strategiei de comunicare internă și externă.

(4) Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană are următoarele atribuții principale:

a) propune politici și măsuri pentru derularea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană și desfășurarea negocierilor;

b) analizează și armonizează pozițiile pe care România le susține în negocierile de aderare;

c) monitorizează și evaluează stadiul pregătirilor pentru aderare și al negocierilor;

d) evaluează gradul de armonizare a legislației românești cu acquisul comunitar și propune măsuri în consecință;

e) coordonează aplicarea strategiei de comunicare internă și externă privind aderarea României la Uniunea Europeană;

f) soluționează diferențele de poziții interministeriale în domeniul măsurilor de aplicare a politicilor de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

g) stabilește pozițiile și armonizează demersurile politico-diplomatice efectuate la nivelul membrilor Guvernului și al structurilor din subordinea acestuia.

Art. 2. -

(1) Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană este format din ministrul afacerilor externe, ministrul integrării europene, ministrul finanțelor publice, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și negociatorul-șef al României cu Uniunea Europeană.

(2) În funcție de problemele aflate în dezbatere, la ședințele Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană pot participa miniștri cu atribuții sectoriale.

Art. 3. -

Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar.

Art. 4. -

(1) Pentru informarea și consilierea operativă a primului-ministru în toate situațiile ce țin de activitatea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, se constituie un grup de lucru al primului-ministru, format din specialiști și experți în domeniul integrării și afacerilor europene.

(2) Secretariatul General al Guvernului asigură condițiile logistice și resursele financiare necesare funcționării grupului de lucru.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

București, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.508.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...