Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1255/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) prezente în carnea și produsele din carne afumate în mod tradițional și în peștele și produsele pescărești afumate în mod tradițional și de stabilire a unui nivel maxim de HAP în pulberile de alimente de origine vegetală utilizate pentru prepararea băuturilor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R1255

Modificări (...)

În vigoare de la 28 septembrie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

(1) JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește nivelurile maxime pentru hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) prezente în produsele alimentare, inclusiv în carnea și produsele din carne afumate și în peștele și produsele pescărești afumate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(2) Conform regulamentului menționat, nivelurile maxime pentru HAP ar trebui să fie stabilite la nivelul cel mai scăzut posibil (ALARA), pe baza unor bune practici de fabricație și în domeniul agricol/piscicol. În 2011, datele privind peștele afumat și carnea afumată au arătat, de asemenea, că se pot atinge niveluri maxime mai reduse. Cu toate acestea, în unele cazuri a fost necesară adaptarea tehnologiei de afumare. Prin urmare, pentru carnea și produsele din carne afumate și pentru peștele și produsele pescărești afumate, s-a acordat o perioadă de tranziție de trei ani înainte de data aplicării unor niveluri maxime mai reduse începând cu 1 septembrie 2014.

(3) Cu toate acestea, în pofida aplicării bunelor practici de afumare, în 2014 s-a stabilit că nivelurile mai reduse pentru HAP nu pot fi atinse în Irlanda, Spania, Croația, Cipru, Letonia, Polonia, Portugalia, România, Republica Slovacă, Finlanda, Suedia și Regatul Unit pentru anumite cazuri de carne și produse din carne afumate în mod tradițional, și nici în Irlanda, Letonia, România, Finlanda, Suedia și Regatul Unit pentru anumite cazuri de pește și produse pescărești afumate în mod tradițional. În cazurile respective, nu au putut fi realizate adaptări ale practicilor de afumare pentru a respecta nivelurile maxime mai reduse pentru HAP fără a se modifica în mod semnificativ caracteristicile organoleptice ale produsului alimentar.

(4) Pe baza considerațiilor de mai sus și în conformitate cu articolul 7 alineatele (6) și (7) din Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, statelor membre în cauză le-a fost acordată o derogare temporară de la aplicarea nivelurilor maxime mai reduse pentru HAP de la 1 septembrie 2014 pentru introducerea pe piață a cărnii și produselor din carne afumate în mod tradițional și/sau a peștelui și produselor pescărești afumate în mod tradițional, afumate pe teritoriul lor și destinate consumului pe teritoriul lor. Nivelurile maxime aplicabile înainte de 1 septembrie 2014 continuă să se aplice produselor afumate respective. Această derogare a vizat, în general, toate tipurile de carne și produse din carne afumate și/sau de pește și produsele pescărești afumate, fără a se menționa denumiri specifice de produse alimentare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...