Guvernul României

Hotărârea nr. 1415/2002 pentru modificarea unor anexe la Normele de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.206/2001

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 20 decembrie 2002.

În vigoare de la 20 decembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Anexele nr. 1/2, 1/4, 1/5, 1/7-1/13, 1/15-1/22 la Normele de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.206/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 7 decembrie 2001, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/2, 1/4, 1/5, 1/7-1/13, 1/15-1/22*) la prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1/2, 1/4, 1/5, 1/7-1/13 și 1/15-1/22 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul informațiilor publice,
Vasile Dîncu
Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

București, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.415.

ANEXA Nr. 1/2 la norme

JUDEȚUL ARAD

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Chișineu-Criș 1. Chișineu-Criș 1. Kisjeno
2. Curtici 1. Dorobanți 1. Kisiratos
3. Nădlac 1. Nădlac 1. Nadlak
4. Ghioroc 1. Ghioroc 1. Gyorok
5. Iratoșu 1. Iratoșu 1. Nagyiratos
2. Variașu Mare 2. Nagyvarjas
3. Variașu Mic 3. Kisvarjas
6. Livada 1. Sânleani 1. Szentleanyfalva
7. Mișca 1. Satu Nou 1. Simonyifalva
2. Vânători 2. Vadasz
3. Zerindu Mic 3. Belzerend
8. Olari 1. Olari 1. Fazekasvarsand
2. Sintea Mică 2. Sintea
9. Pecica 1. Pecica 1. Pecska
2. Sederhat 2. Szederhat
3. Turnu 3. Tornya
10. Peregu Mare 1. Peregu Mare 1. Vel'ky Pereg
2. Peregu Mic 2. Kispereg
11. Secusigiu 1. Satu Mare 1. Nacifala
12. Șilindia 1. Satu Mic 1. Dezsohaza
13. Sintea Mare 1. Adea 1. Agya
2. Țipar 2. Szaparyliget
2a. Cipar
14. Șofronea 1. Șofronea 1. Sofronya
2. Sânpaul 2. Szentpal
15. Vinga 1. Mailat 1. Majlathfalva
16. Zerind 1. Zerind 1. Nagyzerend
2. Iermata Neagră 2. Feketegyarmat
17. Zimandu Nou 1. Zimandu Nou 1. Zimandujfalu
1. Zimandcuz 2. Zimandkoz

ANEXA Nr. 1/4 la norme

JUDEUL BIHOR

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Oradea 1. Oradea 1. Nagyvarad
2. Aleșd 1. Aleșd 1. Elesd
2. Pădurea Neagră 2. Feketeerdo
3. Marghita 1. Marghita 1. Margitta
2. Cheț 2. Kecz
4. Salonta 1. Salonta 1. Nagyszalonta
5. Valea lui Mihai 1. Valea lui Mihai 1. Ermihalyfalva
6. Abram 1. Abram 1. Erabrany
7. Abrămuț 1. Abrămuț 1. Vedresabrany
2. Crestur 2. Apatkeresztur
3. Petreu 3. Monospetri
8. Avram Iancu 1. Ant 1. Ant
9. Balc 1. Balc 1. Balyok
10. Batăr 1. Arpășel 1. Arpad
11. Biharia 1. Biharia 1. Bihar
2. Cauaceu 2. Hegykozkovacsi
3. Niuved 3. Nyuved
4. Parhida 4. Pelbarthida
5. Satu Nou 5. Kugypuszta
6. Tămășeu 6. Paptamasi
12. Boianu Mare 1. Rugea 1. Ruzsatag
13. Borod 1. Șerani 1. Saran
1a. Sarany
14. Borș 1. Borș 1. Bors
2. Santăul Mare 2. Nagyszanto
3. Santăul Mic 3. Kisszanto
4. Sântion 4. Biharszentjanos
15. Buduslău 1. Buduslău 1. Erbogyoszlo
2. Albiș 2. Albis
16. Căpâlna 1. Ginta 1. Gyanta
17. Cefa 1. Bicaci 1. Mezobikacs
18. Cetariu 1. Cetariu 1. Hegykozcsatar
2. Paleu 2. Hegykozpalyi
3. Săldăbagiu de Munte 3. Hegykozszaldobagy
4. Șișterea 4. Siter
5. Tăutelec 5. Hegykoztottelek
6. Uileacu de Munte 6. Hegykozujlak
19. Cherechiu 1. Cherechiu 1. Kiskereki
2. Cheșereu 2. Erkeseru
3. Târgușor 3. Asszonyvasara
20. Chișlaz 1. Mișca 1. Micske
2. Poclușa de Barcău 2. Poklostelek
21. Ciuhoi 1. Cenaloș 1. Biharcsanalos
2. Sâniob 2. Szentjobb
22. Ciumeghiu 1. Boiu 1. Mezobaj
2. Ghiorac 2. Erdogyarak
23. Curtuișeni 1. Curtuișeni 1. Erkortvelyes
24. Derna 1. Sacalasău Nou 1. Novy Sastelek
25. Diosig 1. Diosig 1. Bihardioszeg
2. Ianca 2. Jankafalva
3. Roșiori 3. Biharfelegyhaza
4. Vaida 4. Biharvajda
26. Drăgănești 1. Grădinari 1. Kisnyegerfalva
27. Finiș 1. Finiș 1. Varasfenes
2. Ioaniș 2. Korosjanosfalva
3. Șuncuiș 3. Belenyessonkolyos
28. Girișu de Criș 1. Tărian 1. Korostarjan
29. Ineu 1. Ineu 1. Koroskisjeno
30. Lugașu de Jos 1. Urvind 1. Orvend
31. Măgești 1. Cacuciu Nou 1. Magyarkakucs
32. Oșorhei 1. Oșorhei 1. Fugyivasarhely
2. Fughiu 2. Fugyi
33. Popești 1. Budoi 1. Bodonos
2. Vărzari 2. Varzal
34. Remetea 1. Remetea 1. Magyarremete
35. Săcuieni 1. Săcuieni 1. Szekelyhid
2. Cadea 2. Nagykagya
3. Ciocaia 3. Csokaly
4. Cubulcut 4. Erkobolkut
5. Olosig 5. Erolaszi
6. Sânnicolau de Munte 6. Hegykozszentmiklos
36. Sălacea 1. Sălacea 1. Szalacs
2. Otomani 2. Ottomany
37. Sălard 1. Sălard 1. Szalard
2. Hodoș 2. Jakohodos
3. Sântimreu 3. Hegykozszentimre
38. Sântandrei 1. Palota 1. Ujpalota
1.a . Neupalota
39. Sârbi 1. Fegernicu Nou 1. Ujfegyvernek
40. Șimian 1. Șimian 1. Ersemjen
2. Șilindru 2. Erselend
41. Șinteu 1. Șinteu 1. Nova Huta
2. Huta Voivozi 1. Stara Huta
3. Socet 3. Huta Socet
4. Valea Târnei 4. Zidaren
42. Suplacu de Barcău 1. Suplacu de Barcău 1. Berettyoszeplak
2. Dolea 2. Dolyatanya
3. Valea Cerului 3. Cerpotok
43. Tărcaia 1. Tărcaia 1. Korostarkany
44. Tarcea 1. Tarcea 1. Ertarcsa
2. Adoni 2. Eradony
3. Galoșpetreu 3. Galospetri
45. Tăuteu 1. Tăuteu 1. Toti
46. Țețchea 1. Telechiu 1. Mezotelki
47. Tileagd 1. Tileagd 1. Mezotelegd
2. Poșoloaca 2. Posalaka
3. Uileacu de Criș 3. Pusztaujlak
48. Tinca 1. Tinca 1. Tenke
2. Belfir 2. Belfenyer
49. Uileacu de Beiuș 1. Uileacu de Beiuș 1. Belenyesujlak
50. Vadu Crișului 1. Vadu Crișului 1. Rev
51. Viișoara 1. Viișoara 1. Erszolos
2. Izvoarele 2. Szolnokhaza
3. Pădureni 3. Erdotelep

ANEXA Nr. 1/5 la norme

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Bistrița 1. Sărata 1. Sofalva
2. Beclean 1. Coldău 1. Varkudu
3. Braniștea 1. Braniștea 1. Arpasto
2. Cireșoaia 2. Magyardecse
4. Chiochiș 1. Chiochiș 1. Kekes
2. Bozieș 2. Magyarborzas
3. Jimbor 3. Szaszzsombor
4. Strugureni 4. Mezoveresegyhaza
5. Galații Bistriței 1. Tonciu 1. Tacs
6. Lechința 1. Țigău 1. Cegotelke
7. Mărișelu 1. Jeica 1. Zselyk
8. Matei 1. Matei 1. Szentmate
2. Fântânele 1. Ujos
9. Miceștii de Câmpie 1. Fântânița 1. Mezokobolkut
10. Milaș 1. Comlod 1. Komlod
11. Nimigea 1. Nimigea de Jos 1. Magyarnemegye
12. Nușeni 1. Nușeni 1. Apanagyfalu
2. Dumbrava 2. Nyirmezo
3. Malin 3. Almasmalom
4. Vița 4. Vice
13. Petru Rareș 1. Bața 1. Baca
14. Rodna 1. Valea Vinului 1. Radnaborberek
15. Șieu-Odorhei 1. Bretea 1. Magyarberete
16. Șintereag 1. Șintereag 1. Somkerek
2. Șieu-Sfântu 2. Sajoszentandras
17. Teaca 1. Teaca 1. Teke
18. Uriu 1. Uriu 1. Felor

ANEXA Nr. 1/7 la norme

JUDEȚUL BRAȘOV

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Rupea 1. Fișer 1. Sovenyseg
2. Săcele 1. Săcele 1. Negyfalu
3. Apața 1. Apața 1. Apaca
4. Bod 1. Colonia Bod 1. Botfalu
Cukorgyartelep
5. Budila 1. Budila 1. Bodola
6. Bunești 1. Meșendorf 1. Meschendorf
7. Cața 1. Drăușeni 1. Homoroddaroc
2. Icnești 2. Homorodjanosfalva
8. Feldioara 1. Colonia Reconstrucția 1. Bohntelep
9. Hălchiu 1. Crizbav 1. Krizba
2. Satu Nou 2. Barcaujfalu
10. Hoghiz 1. Hoghiz 1. Oltheviz
2. Dopca 2. Datk
11. Homorod 1. Homorod 1. Homorod
2. Jimbor 2. Szekelyzsombor
12. Jibert 1. Grânari 1. Nagymoha
2. Lovnic 2. Leblang
13. Măieruș 1. Măieruș 1. Nussbach
14. Ormeniș 1. Ormeniș 1. Urmos
15. Racoș 1. Racoș 1. Alsoaâkos
16. Șercaia 1. Hălmeag 1. Halmagy
17. Tărlungeni 1. Tărlungeni 1. Tatrang
2. Purcăreni 2. Purkerec
3. Zizin 3. Zajzon
18. Teliu 1. Teliu 1. Keresztvar
19. Ticușu 1. Ticușu Vechi 1. Deutsch-Tekes
2. Cobor 2. Kobor

ANEXA Nr. 1/8 la norme

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Reșița 1. Secu 1. Szekul
2. Anina 1. Steierdorf 1. Steierdorf
3. Moldova Nouă 1. Măcești 1. lb. rusă
4. Berzasca 1. Bigăr 1. Biger
2. Liubcova 2. lb. rusă
5. Brebu Nou 1. Brebu Nou 1. Weidenthal
2. Gărâna 2. Wolfsberg
6. Buchin 1. Lindenfeld 1. Lindenfeld
7. Carașova 1. Carașova 1. Karasevo
2. Iabalcea 2. Jabalce
2a. Jabalcea
3. Nermed 3. Nermic
8. Copăcele 1. Copăcele 1. lb. rusă
2. Zorile 2. lb. rusă
9. Doclin 1. Tirol 1. Konigsgnad
10. Fârliug 1. Scăiuș 1. lb. rusă
11. Forotic 1. Brezon 1. Bresondorf
12. Gârnic 1. Gârnic 1. Gernik
13. Lăpușnicel 1. Șumița 1. Sumica
14. Lupac 1. Lupac 1. Lupak
2. Clocotici 2. Klokotic
3. Rafnic 3. Ravnik
4. Vodnic 4. Vodnik
15. Păltiniș 1. Cornuțel 1. lb. rusă
16. Pescari 1. Sfânta Elena 1. Svata Helena
17. Pojejena 1. Pojejena 1. lb. rusă
2. Belobreșca 2. lb. rusă
3. Divici 3. lb. rusă
4. Radimna 4. lb. rusă
18. Sacu 1. Sălbăgelu Nou 1. lb. rusă
19. Socol 1. Socol 1. lb. rusă
2. Baziaș 2. lb. rusă
3. Câmpia 3. lb. rusă
4. Zlatița 4. lb. rusă
20. Șopotu Nou 1. Ravensca 1. Ravenska

ANEXA Nr. 1/9 la norme

JUDEȚUL CLUJ

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Cluj-Napoca 1. Cluj-Napoca 1. Kolozsvar
2. Gherla 1. Băița 1. Kero
3. Huedin 1. Huedin 1. Banffyhunyad
2. Bicălatu 2. Magyarbikal
4. Aghireșu 1. Aghireșu-Fabrici 1. Egeres Gyartelep
2. Băgara 2. Bogartelke
3. Dorolțu 3. Nadasdaroc
4. Inucu 4. Inaktelke
5. Leghia 5. Jegenye
6. Macău 6. Makofalva
7. Ticu-Colonie 7. Ferencbanya
5. Aiton 1. Aiton 1. Ajtony
6. Apahida 1. Bodrog 1. Bodrog
7. Așchileu 1. Fodora 1. Magyarfodorhaza
8. Baciu 1. Baciu 1. Kisbacs
2. Mera 2. Mera
3. Suceagu 3. Szucsag
9. Bonțida 1. Bonțida 1. Bonchida
10. Buza 1. Buza 1. Buza
2. Rotunda 2. Keresztesvolgy
11. Căianu 1. Căianu Mic 1. Kiskalyan
2. Căianu-Vamă 2. Kalyanivam
3. Vaida-Cămăraș 3. Vajdakamaras
12. Călărași 1. Călărași 1. Harasztos
13. Călățele 1. Văleni 1. Magyarvalko
14. Căpușu Mare 1. Căpușu Mare 1. Magyarkapus
2. Căpușu Mic 2. Magyarkiskapus
3. Dumbrava 3. Gyerovasarhely
15. Cătina 1. Feldioara 1. Melegfoldvar
16. Ceanu Mare 1. Valea lui Cati 1. Sarospatak
17. Chinteni 1. Chinteni 1. Kajanto
2. Vechea 2. Bodonkut
18. Cojocna 1. Cojocna 1. Kolozs
19. Cernești 1. Cornești 1. Magyarszarvaskend
2. Stoiana 2. Eszteny
3. Tiocu de Jos 3. Alsotok
4. Tiocu de Sus 4. Felsotok
20. Feleacu 1. Gheorghieni 1. Gyorgyfalva
21. Fizeșu Gherlii 1. Fizeșu Gherlii 1. Ordongosfuzes
22. Florești 1. Luna de Sus 1. Lona
23. Gârbău 1. Turea 1. Ture
2. Viștea 2. Magyarvista
24. Geaca 1. Lacu 1. Feketelak
2. Puini 2. Kispulyon
25. Iclod 1. Iclozel 1. Kisiklod
26. Izvoru Crișului 1. Izvoru Crișului 1. Korosfo
2. Nearșova 2. Nyarszo
3. Șaula 3. Sarvasar
27. Jucu 1. Vișea 1. Visa
28. Luna 1. Luncani 1. Aranyosgerend
29. Mănăstireni 1. Mănăstireni 1. Magyargyeromonostor
30. Mica 1. Nireș 1. Szasznyires
2. Sânmărghita 2. Szentmargita
3. Valea Cireșoii 3. Decseipataktanya
4. Valea Luncii 4. Hosszumezo
31. Mihai Viteazu 1. Cheia 1. Meszko
2. Cornești 2. Sinfalva
32. Mociu 1. Chesău 1. Mezokeszu
2. Turmași 2. Tormasdulo
33. Moldovenești 1. Moldovenești 1. Varfalva-Aranyosrakos
2. Bădeni 2. Bagyon
3. Pietroasa 3. Csegez
4. Plăiești 4. Kovend
5. Stejeriș 5. Kercsed
34. Pălatca 1. Pălatca 1. Magyarpalatka
35. Sâncraiu 1. Sâncraiu 1. Kalotaszentkiraly-
Ze ntelke
2. Alunișu 2. Magyarokereke
3. Domoșu 3. Kalotadamos
4. Horlacea 4. Jakotelke
36. Sânmărtin 1. Sânmărtin 1. Szepkenyeruszentmarton
37. Săvădisla 1. Săvădisla 1. Tordaszentlaszlo
2. Liteni 2. Magyarleta
3. Vlaha 3. Magyarfenes
38. Sic 1. Sic 1. Szek
39. Suatu 1. Suatu 1. Magyarszovat
2. Dâmburile 2. Dombokfalva
40. Tritenii de Jos 1. Colonia 1. Detrehemtelep
41. Tureni 1. Tureni 1. Tordatur
2. Comșești 2. Komjatszeg
42. Unguraș 1. Unguraș 1. Balvanyosvaralja
2. Daroț 2. Daroc
3. Sicfa 3. Kisbaton
43. Viișoara 1. Viișoara 1. Aranyosegerbegy
44. Vultureni 1. Chidea 1. Kide

ANEXA Nr. 1/10 la norme

JUDEȚUL CONSTANȚA

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Agigea 1. Lazu 1. Laz Mahale
2. Băneasa 1. Făurei 1. Kalaici
3. Castelu 1. Castelu 1. Kostel
4. Comana 1. Tătaru 1. Azaplar
5. Dobromir 1. Lespezi 1. Tekekoy
2. Văleni 2. Yenisenlia
6. Ghindărești 1. Ghindărești 1. lb. rusă
7. Independența 1. Independența 1. Bairamdede
2. Fântâna Mare 2. Bașpunar
8. Ion Corvin 1. Brebeni 1. Kukurkoy
9. Limanu 1. Hagieni 1. Hacilar
10. Lipnița 1. Cuiugiuc 1. Kuyucuk
11. Mereni 1. Osmancea 1. Osmanca
12. Mircea Vodă 1. Gherghina 1. Defca

ANEXA Nr. 1/11 la norme

JUDEȚUL COVASNA

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Sfântu Gheorghe 1. Sfântu Gheorghe 1. Sepsiszentgyorgy
2. Chilieni 2. Kilyen
3. Coșeni 3. Szotyor
2. Baraolt 1. Baraolt 1. Barot
2. Biborțeni 2. Bibarcfalva
3. Bodoș 3. Bodos
4. Căpeni 4. Kopec
5. Micloșoara 5. Miklosvar
6. Racoșul de Sus 6. Felsorakos
3. Covasna 1. Covasna 1. Kovaszna
2. Chiuruș 2. Csomakoros
4. Târgu Secuiesc 1. Târgu Secuiesc 1. Kezdivasarhely
2. Lunga 2. Nyujtod
5. Aita Mare 1. Aita Mare 1. Nagyajta
2. Aita Medie 2. Kozepajta
6. Bățani 1. Bățanii Mari 1. Nagybacon
2. Aita Seacă 2. Szarazajta
3. Bățanii Mici 3. Kisbacon
4. Herculian 4. Magyarhermany
5. Ozunca-Băi 5. Uzonkafurdo
7. Belin 1. Belin 1. Bolon
8. Bodoc 1. Bodoc 1. Sepsibodok
2. Olteni 2. Oltszem
3. Zălan 3. Zalan
9. Boroșneu Mare 1. Boroșneu Mare 1. Nagyborosnyo
2. Boroșneu Mic 2. Kisborosnyo
3. Dobolii de Sus 3. Feldoboly
4. Leț 4. Lecfalva
5. Țufalău 5. Cofalva
6. Valea Mică 6. Kispatak
10. Brăduț 1. Brăduț 1. Bardoc
2. Doboșeni 2. Szekelyszaldobos
3. Filia 3. Erdofule
4. Tălișoara 4. Olasztelek
11. Brateș 1. Brateș 1. Baratos
2. Pachia 2. Pake
3. Telechia 3. Orbaitelek
12. Brețcu 1. Brețcu 1. Bereck
2. Mărtănuș 2. Kezdimartonos
3. Oituz 3. Ojtoz
13. Catalina 1. Catalina 1. Szentkatolna
2. Hătuica 2. Hatolyka
3. Imeni 3. Imecsfalva
4. Mărcușa 4. Kezdimarkosfalva
5. Mărtineni 5. Kezdimartonfalva
14. Cernat 1. Cernat 1. Csernaton
2. Albiș 2. Kezdialbis
3. Icafalău 3. Ikafalva
15. Chichiș 1. Chichiș 1. Kokos
16. Comandău 1. Comandau 1. Komando
17. Ghelința 1. Ghelința 1. Gelence
2. Harale 2. Haraly
18. Ghidfalău 1. Ghidfalău 1. Gidofalva
2. Angheluș 2. Angyalos
3. Fotoș 3. Fotosmartonos
4. Zoltan 4. Etfalvazoltan
19. Hăghig 1. Hăghig 1. Hidveg
20. Ilieni 1. Ilieni 1. Illyefalva
2. Dobolii de Jos 2. Aldoboly
3. Sâncraiu 3. Sepsiszentkiraly
21. Lemnia 1. Lemnia 1. Lemheny
2. Lutoasa 2. Csomortan
3. Mereni 3. Kezdialmas
22. Malnaș 1. Micfalău 1. Mikoujfalu
2. Bixad 2. Sepsibuksaâd
3. Malnaș 3. Malnas
4. Malnaș-Băi 4. Malnasfurdo
5. Valea Zălanului 5. Zalanpatak
23. Moacșa 1. Moacșa 1. Maksa
2. Dalnic 2. Dalnok
3. Pădureni 3. Sepsibesenyo
24. Ojdula 1. Ojdula 1. Ozsdola
2. Hilib 2. Hilib
25. Ozun 1. Ozun 1. Uzon
2. Bicfalău 2. Bikfalva
3. Lisnău 3. Lisznyo
4. Lisnău-Vale 4. Lisznyopatak
5. Măgheruș 5. Sepsimagyaros
6. Sântionlunca 6. Szentivanlaborfalva
26. Poian 1. Poian 1. Kezdipolyan
2. Belani 2. Belafalva
3. Cărpinenii 3. Csangotelep
4. Estelnic 4. Esztelnek
5. Valea Scurtă 5. Kurtapatak
27. Reci 1. Reci 1. Rety
2. Aninoasa 2. Egerpatak
3. Bita 3. Bita
4. Saciova 4. Szacsva
28. Sânzieni 1. Sânzieni 1. Kezdiszentlelek
2. Cașinu Mic 2. Kiskaszon
3. Petriceni 3. Kezdikovar
4. Valea Seacă 4. Kezdiszarazpatak
29. Turia 1. Turia 1. Torja
2. Alungeni 2. Futasfalva
30. Vâlcele 1. Araci 1. Arapatak
2. Ariușd 2. Erosd
31. Valea Crișului 1. Valea Crișului 1. Sepsikorospatak
2. Arcuș 2. Arkos
3. Calnic 3. Kalnok
32. Vârghiș 1. Vârghiș 1. Vargyas
33. Zăbala 1. Zăbala 1. Zabola
2. Peteni 2. Szekelypetofalva
3. Surcea 3. Szorcse
4. Tamașfalău 4. Szekelytamasfalva
34. Zagon 1. Zagon 1. Zagon
2. Păpăuți 2. Papolc

ANEXA Nr. 1/12 la norme

JUDEȚUL HARGHITA

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Miercurea-Ciuc 1. Miercurea-Ciuc 1. Csikszereda
2. Ciba 2. Csiba
3. Harghita-Băi 3. Hargitafurdo
2. Odorheiu Secuiesc 1. Odorheiu Secuiesc 1. Szekelyudvarhely
3. Băile Tușnad 1. Băile Tușnad 1. Tusnadfurdo
2. Carpitus 2. Karpitusbanya
4. Bălan 1. Bălan 1. Balanbanya
5. Borsec 1. Borsec 1. Borszek
6. Cristuru Secuiesc 1. Cristuru Secuiesc 1. Szekelykeresztur
2. Filiaș 2. Fiatfalva
7. Gheorgheni 1. Gheorgheni 1. Gyergyoszentmiklos
2. Covacipeter 2. Kovacspeter
4. Vargatac 3. Vargatag
4. Visafolio 4. Visszafolyo
8. Toplița 1. Toplița 1. Marosheviz
2. Măgheruș 2. Magyaros
3. Moglănești 3. Moglany
4. Secu 4. Szekpatak
5. Zencani 5. Zsakhegy
9. Vlăhița 1. Vlăhița 1. Szentegyhaza
2. Băile Homorod 2. Homorodfurdo
3. Minele Lueta 3. Lovetebanya
10. Atid 1. Atid 1. Eted
2. Crișeni 2. Korispatak
4. Cușmed 3. Kusmod
4. Inlăceni 4. Enlaka
5. Șiclod 5. Siklod
11. Avrămești 1. Avrămești 1. Szentabraham
2. Andreeni 2. Magyarandrasfalva
3. Cechești 3. Csekefalva
4. Firtănuș 4. Firtosmartonos
5. Goagiu 5. Gagy
6. Laz-Firtănuș 6. Firtosilaz
7. Laz-Șoimuș 7. Solymosilaz
8. Medișoru Mic 8. Kismedeser
12. Brădești 1. Brădești 1. Fenyed
2. Satu Mare 2. Marefalva
3. Târnovița 3. Kukullokemenyfalva
13. Căpâlnița 1. Căpâlnița 1. Kapolnasfalu
14. Cârța 1. Cârța 1. Karcfalva
2. Ineu 2. Csikjenofalva
3. Tomești 3. Csikszenttamas
15. Ciucsângeorgiu 1. Ciucsângeorgiu 1. Csikszentgyorgy
2. Armășeni 2. Csikmenasag
3. Armășenii Noi 3. Menasagujfalu
4. Bancu 4. Csikbankfalva
5. Ciobăniș 5. Csobanyos
6. Cotormani 6. Kotormany
7. Eghersec 7. Egerszek
8. Ghiurche 8. Gyurke
9. Potiond 9. Pottyond
16. Ciumani 1. Ciumani 1. Gyergyocsomafalva
17. Corund 1. Corund 1. Korond
2. Atia 2. Atyha
3. Calonda 3. Kalonda
4. Fântâna Brazilor 4. Fenyokut
5. Valea lui Pavel 5. Palpataka
18. Dănești 1. Dănești 1. Csikdanfalva
2. Mădăraș 2. Csikmadaras
19. Dârjiu 1. Dârjiu 1. Szekelyderzs
2. Mujna 2. Szekelymuzsna
20. Dealu 1. Dealu 1. Oroszhegy
2. Fâncel 2. Szekelyfancsal
4. Sâncrai 3. Szekelyszentkiraly
4. Tămașu 4. Szekelyszenttamas
5. Tibod 5. Tibod
6. Valea Rotundă 6. Uknyed
7. Ulcani 7. Ulke
21. Ditrău 1. Ditrău 1. Gyergyoditro
2. Jolotca 2. Orotva
22. Feliceni 1. Feliceni 1. Felsoboldogfalva
2. Alexandrița 2. Sandortelke
3. Arvățeni 3. Arvatfalva
4. Cireșeni 4. Suko
5. Forțeni 5. Farcad
6. Hoghia 6. Hodgya
7. Oțeni 7. Ocfalva
8. Polonița 8. Szekelylengyelfalva
9. Tăureni 9. Bikafalva
10. Teleac 10. Telekfalva
11. Văleni 11. Patakfalva
23. Frumoasa 1. Frumoasa 1. Szepviz
2. Bârzava 2. Csikborzsova
4. Făgețel 3. Bukkloka
4. Nicolești 4. Csikszentmiklos
24. Galăuțaș 1. Galăuțaș 1. Galocas
25. Joseni 1. Joseni 1. Gyergyoalfalu
2. Borzont 2. Borzont
3. Bucin 3. Bucsin
26. Lăzarea 1. Lăzarea 1. Gyergyoszarhegy
2. Ghiduț 2. Guduc
27. Lueta 1. Lueta 1. Lovete
2. Băile Chirui 2. Kirulyfurdo
28. Lunca de Jos 1. Lunca de Jos 1. Gyimeskozeplok
2. Barațcoș 2. Barackospatak
3. Poiana Fagului 3. Bukkhavaspataka
4. Puntea Lupului 4. Farkaspallo
5. Valea Boroș 5. Borospatak
6. Valea Capelei 6. Kapolnapataka
7. Valea Întunecoasă 7. Sotetpatak
8. Valea lui Antaloc 8. Antalokpataka
9. Valea Rece 9. Hidegsegpataka
29. Lunca de Sus 1. Lunca de Sus 1. Gyimesfelsolok
2. Comiat 2. Komjatpataka
3. Izvorul Trotușului 3. Santatelek
4. Păltiniș-Ciuc 4. Nyiresalja
5. Valea Gârbea 5. Gorbepataka
6. Valea Ugra 6. Ugrapataka
30. Lupeni 1. Lupeni 1. Farkaslaka
2. Bisericani 2. Szentlelek
3. Bulgăreni 3. Bogarfalva
4. Firtușu 4. Firtosvaralja
5. Morăreni 5. Nyikomalomfalva
6. Păltiniș 6. Kecset
7. Păuleni 7. Szekelypalfalva
8. Sâncel 8. Szencsed
9. Satu Mic 9. Kisfalud
31. Mărtiniș 1. Mărtiniș 1. Homorodszentmarton
2. Aldea 2. Abasfalva
3. Bădeni 3. Bagy
4. Călugăreni 4. Homorodremete
5. Chinușu 5. Kenos
6. Comănești 6. Homorodkemenyfalva
7. Ghipeș 7. Gyepes
8. Locodeni 8. Lokod
9. Orășeni 9. Varosfalva
10. Petreni 10. Homorodszentpeter
11. Rareș 11. Recsenyed
12. Sânpaul 12. Homorodszentpal
32. Merești 1. Merești 1. Homorodalmas
33. Mihăileni 1. Mihăileni 1. Csikszentmihaly
2. Nădejdea 2. Ajnad
3. Văcărești 3. Vacsarcsi
34. Mugeni 1. Mugeni 1. Bogoz
2. Aluniș 2. Szekelymagyaros
3. Beta 3. Beta
4. Betești 4. Betfalva
5. Dejuțiu 5. Decsfalva
6. Dobeni 6. Szekelydobo
7. Lutița 7. Agyagfalva
8. Mătișeni 8. Matisfalva
9. Porumbenii Mari 9. Nagygalambfalva
10. Porumbenii Mici 10. Kisgalambfalva
11. Tăietura 11. Vagas
35. Ocland 1. Ocland 1. Okland
2. Crăciunel 2. Homorodkaracsonfalva
3. Satu Nou 3. Homorodujfalu
36. Păuleni-Ciuc 1. Păuleni-Ciuc 1. Csikpalfalva
2. Delnița 1. Csikdelne
3. Șoimeni 2. Csikcsomortan
37. Plăieșii de Jos 1. Plăieșii de Jos 1. Kaszonaltiz
2. Casinu Nou 2. Kaszonujfalu
3. Iacobeni 3. Kaszonjakabfalva
4. Imper 4. Kaszonimper
5. Plăieșii de Sus 5. Kaszonfeltiz
38. Praid 1. Praid 1. Parajd
2. Becaș 2. Bekastelep
3. Bucin 3. Bucsin
4. Ocna de Jos 4. Alsosofalva
5. Ocna de Sus 5. Felsosofalva
39. Remetea 1. Remetea 1. Gyergyoremete
2. Făgețel 2. Kicsibukk
3. Sineu 3. Eszenyo
40. Săcel 1. Șoimușu Mare 1. Nagysolymos
2. Șoimușu Mic 2. Kissolymos
3. Vidacut 3. Szekelyhidegkut
41. Sărmaș 1. Hodoșa 1. Gyergyohodos
2. Runc 2. Runk
42. Sâncrăieni 1. Sâncrăieni 1. Csikszentkiraly
2. Fitod 2. Fitod
3. Hosasău 3. Hosszuaszo
4. Leliceni 4. Csikszentlelek
5. Misentea 5. Csikmindszent
6. Sântimbru 6. Csikszentimre
43. Sândominic 1. Sândominic 1. Csikszentdomokos
44. Sânmartin 1. Sânmartin 1. Csikszentmarton
2. Ciucani 2. Csikcsekefalva
3. Cozmeni 3. Kozmas
4. Lăzărești 4. Lazarfalva
5. Valea Uzului 5. Uzvolgye
45. Sânsimion 1. Sânsimion 1. Csikszentsimon
2. Cetățuia 2. Csatoszeg
46. Secuieni 1. Secuieni 1. Ujszekely
2. Bodogaia 2. Alsoboldogfalva
3. Eliseni 3. Szekelyszenterzsebet
47. Siculeni 1. Siculeni 1. Madefalva
2. Ciaracio 2. Csaracso
3. Ciceu 3. Csikcsicso
4. Racu 4. Csikrakos
5. Satu Nou 5. Gorocsfalva
48. Șimonești 1. Șimonești 1. Simenfalva
2. Bențid 2. Benced
3. Cădaciu Mare 3. Nagykadacs
4. Cădaciu Mic 4. Kiskadacs
5. Cehețel 5. Csehetfalva
6. Chedia Mare 6. Nagykede
7. Chedia Mică 7. Kiskede
8. Cobătești 8. Kobatfalva
9. Medișoru Mare 9. Medeser
10. Mihăileni 10. Szekelyszentmihaly
11. Nicoleni 11. Szekelyszentmiklos
12. Rugănești 12. Rugonfalva
13. Tărcești 13. Tarcsafalva
14. Turdeni 14. Tordatfalva
49. Suseni 1. Suseni 1. Gyergyoujfalu
2. Chileni 2. Gyergyokilyenfalva
3. Liban 3. Liban
4. Senetea 4. Szenete
5. Valea Strâmbă 5. Gyergyotekeropatak
50. Tulgheș 1. Tulgheș 1. Gyergyotolgyes
2. Hagota 2. Hagoto
51. Tușnad 1. Tușnad 1. Tușnad
2. Tușnadu Nou 2. Ujtusnad
3. Vrabia 3. Csikverebes
52. Ulieș 1. Ulieș 1. Kanyad
2. Daia 2. Szekelydalya
3. Iașu 3. Jaszfalva
4. Ighiu 4. Ege
5. Nicolești 5. Miklosfalva
6. Obrănești 6. Abranfalva
7. Petecu 7. Petek
8. Vasileni 8. Homorodszentlaszlo
53. Vărșag 1. Vărșag 1. Szekelyvarsag
54. Voșlăbeni 1. Voșlăbeni 1. Vaslab
2. Izvoru Mureșului 2. Marosfo
55. Zetea 1. Zetea 1. Zetelaka
2. Desag 2. Desag
3. Izvoare 3. Ivo
4. Poiana Târnavei 4. Kukullomezo
5. Șicasău 5. Sikaszo
6. Sub Cetate 6. Zetevaralja

ANEXA Nr. 1/13 la norme

JUDEȚUL HUNEDOARA

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Deva 1. Cristur 1. Csernakeresztur
2. Hunedoara 1. Răcăștia 1. Rakosd
2. Hășdat 2. Hosdat
3. Peștișu Mare 3. Alpestes
3. Călan 1. Streisângeorgiu 1. Sztrigyszentgyorgy
4. Mărtinești 1. Jeledinți 1. Lozsad

ANEXA Nr. 1/15 la norme

JUDEȚUL MARAMUREȘ

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Sighetu Marmației 1. Sighetu Marmației 1. Maramarossziget
2. Baia Sprie 1. Baia Sprie 1. Felsobanya
3. Seini 1. Seini 1. Szinervaralja
2. Viile Apei 2. Apahegy
4. Târgu Lăpuș 1. Dămăcușeni 1. Domokos
5. Băiuț 1. Băiuț 1. Erzsebetbanya
2. Strâmbu-Băiuț 2. Kohovolgy
6. Bistra 1. Bistra 1. lb. rusă
2. Crasna Vișeului 2. lb. rusă
3. Valea Vișeului 3. lb. rusă
7. Bocicoiu Mare 1. Bocicoiu Mare 1. Nagybocsko
1a. lb. rusă
2. Crăciunești 2. lb. rusă
3. Lunca la Tisa 3. lb. rusă
4. Tisa 4. Mukib
8. Câmpulung la Tisa 1. Câmpulung la Tisa 1. Hosszumezo
9. Ocna Șugatag 1. Ocna Șugatag 1. Aknasugatag
10. Poienile de sub Munte 1. Poienile de sub Munte 1. lb. rusă
11. Remetea Chioarului 1. Berchez 1. Sarosberkesz
12. Remeți 1. Remeți 1. PeMeTU
2. Piatra 2. Koveslaz
2a. lb. rusă
3. Teceu Mic 3. Kistecso
3a. lb. rusă
13. Repedea 1. Repedea 1. lb. rusă
14. Rona de Sus 1. Rona de Sus 1. lb. rusă
2. Coștiui 2. Ronaszek
15. Ruscova 1. Ruscova 1. lb. rusă
16. Săcălășeni 1. Cătălina 1. Katalin
2. Coltău 2. Kolto
17. Tăuții-Măgherăuș 1. Băița 1. Laposbanya
18. Ulmeni 1. Arduzel 1. Szamosardo
2. Mânău 2. Mono

ANEXA Nr. 1/16 la norme

JUDEȚUL MEHEDINȚI

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Dubova 1. Baia Nouă 1. Nove Doly
2. Eibenthal 2. Tisove Udoli
2. Svinița 1. Svinita 1. lb. rusă

ANEXA Nr. 1/17 la norme

JUDEȚUL MUREȘ

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Târgu Mureș 1. Târgu Mureș 1. Marosvasarhely
2. Mureșeni 2. Megyesfalva
3. Remetea 3. Remeteszeg
2. Reghin 1. Reghin 1. Szaszregen
2. Apalina 2. Abafaja
3. Iernuțeni 3. Radnotfaja
3. Sighișoara 1. Sighișoara 1. Segesvar
2. Angofa 2. Angofa
3. Viilor 3. Szoloskert
4. Târnăveni 1. Târnăveni 1. Dicsoszentmarton
2. Botorca 2. Orhegy
5. Iernut 1. Iernut 1. Radnot
2. Cipău 2. Maroscsapo
6. Luduș 1. Luduș 1. Marosludas
2. Avrămești 2. Ecken-Telep
3. Ciurgău 3. Csorgo
4. Fundătura 4. Belsotelep
5. Roșiori 5. Andrassytelep
7. Sovata 1. Sovata 1. Szovata
2. Căpeți 2. Kopacs
3. Ilieși 3. Illyesmezo
4. Săcădat 4. Szakadat
5. Sărățeni 5. Sovarad
8. Acățari 1. Acățari 1. Akosfalva
2. Corbești 2. Szekelycsoka
3. Găiești 3. Gocs
4. Gruișor 4. Kisgorgeny
5. Murgești 5. Nyaradszentbenedek
6. Roteni 6. Harasztkerek
7. Stejeriș 7. Cserefalva
8. Suveica 8. Szoverd
9. Vălenii 9. Szekelyvaja
9. Adămuș 1. Adămuș 1. Adamos
2. Cernești 2. Sovenyfalva
3. Crăiești 3. Kiralyfalva
4. Dâmbău 4. Kukullodombo
10. Albești 1. Albești 1. Feheregyhaza
2. Boiu 2. Bun
3. Șapartoc 3. Sarpatak
11. Aluniș 1. Aluniș 1. Magyaro
2. Fițcău 2. Ficko
3. Lunca Mureșului 1. Holtmaros
12. Apold 1. Vulcan 1. Volkany
13. Ațintiș 1. Cecălaca 1. Csekelaka
2. Iștihaza 2. Istvanhaza
14. Băgaciu 1. Delenii 1. Magyarsaros
15. Bahnea 1. Bahnea 1. Bonyha
2. Cund 2. Kund
2a. Reussdorf
3. Daia 3. Szaszdalya
4. Gogan 4. Gogan
16. Bălăușeri 1. Bălăușeri 1. Balavasar
2. Agrișteu 2. Egresto
3. Chendu 3. Kend
4. Dumitreni 4. Szentdemeter
17. Band 1. Band 1. Mezoband
2. Fânațele Mădărașului 2. Szenasag
3. Mădăraș 3. Mezomadaras
4. Mărășești 4. Marosesd
5. Negrenii de Câmpie 5. Feketelak
6. Valea Rece 6. Hidegvolgy
18. Batoș 1. Batoș 1. Batos
2. Goreni 2. Dedradszeplak
3. Uila 3. Vajola
19. Beica de Jos 1. Beica de Jos 1. Alsobolkeny
20. Bichiș 1. Bichiș 1. Magyarbukkos
2. Ozd 2. Magyarozd
21. Bogata 1. Bogata 1. Marosbogat
2. Ranta 2. Ranta
22. Brâncovenești 1. Brâncovenești 1. Marosvecs
2. Vălenii de Mureș 2. Disznajo
23. Breaza 1. Breaza 1. Beresztelke
2. Filpișu Mare 2. Magyarfulpos
3. Filpișu Mic 3. Kisfulpos
24. Ceuașu de Câmpie 1. Ceuașu de Câmpie 1. Mezocsavas
2. Câmpenița 2. Mezofele
3. Culpiu 3. Mezokolpeny
4. Porumbeni 4. Galambod
5. Săbed 5. Szabed
25. Chețani 1. Cordoș 1. Kardos
2. Giurgiș 2. Gyorgyed
3. Grindeni 3. Gerendkeresztur
26. Coroisânmartin 1. Coroisânmartin 1. Korodszentmarton
2. Odrihei 2. Vamosudvarhely
27. Crăciunești 1. Crăciunești 1. Nyaradkaracson
2. Budiu Mic 2. Hagymasbodon
3. Cinta 3. Fintahaza
4. Cornești 4. Somosd
5. Tirimioara 5. Kisteremi
28. Cristești 1. Cristești 1. Maroskeresztur
2. Vălureni 2. Szekelykakasd
29. Cuci 1. Cuci 1. Kutyfalva
30. Daneș 1. Criș 1. Kreisch
2. Stejărenii 2. Peschendorf
31. Eremitu 1. Eremitu 1. Nyaradremete
2. Călugăreni 2. Mikhaza
3. Câmpu Cetății 3. Varmezo
4. Dămieni 4. Demenyhaza
5. Mătrici 5. Nyaradkoszvenyes
32. Ernei 1. Ernei 1. Nagyernye
2. Călușeri 2. Szekelykal
3. Dumbrăvioara 3. Saromberke
4. Icland 4. Ikland
5. Săcăreni 5. Szekes
6. Sângeru de Pădure 6. Erdoszengyel
33. Fântânele 1. Fântânele 1. Gyalakuta
2. Bordoșiu 2. Bordos
3. Călimănești 3. Kelementelke
4. Cibu 4. Csob
5. Roua 5. Rava
6. Viforoasa 6. Havadto
34. Fărăgău 1. Onuca 1. Unoka
2. Tonciu 2. Tancs
35. Gălești 1. Gălești 1. Nyaradgalfalva
2. Adrianu Mare 2. Nagyadorjan
3. Adrianu Mic 3. Kisadorjan
4. Bedeni 4. Bede
5. Maiad 5. Nyomat
6. Troița 6. Szentharomsag
36. Gănești 1. Gănești 1. Vamosgalfalva
2. Păucișoara 1. Kukullopocsfalva
37. Gheorghe Doja 1. Gheorghe Doja 1. Dozsa Gyorgy
2. Ilieni 2. Lukailencfalva
3. Leordeni 3. Lorincfalva
4. Satu Nou 4. Teremiujfalu
5. Tirimia 5. Nagyteremi
38. Ghindari 1. Ghindari 1. Makfalva
2. Abud 2. Szekelyabod
3. Ceie 3. Cseje
4. Chibed 4. Kibed
5. Solocma 5. Szolokma
6. Trei Sate 6. Harmasfalu
39. Glodeni 1. Glodeni 1. Marossarpatak
2. Păcureni 2. Pokakeresztur
3. Păingeni 3. Poka
40. Gornești 1. Gornești 1. Gernyeszeg
2. Iara de Mureș 2. Marosjara
3. Ilioara 3. Kisillye
4. Pădureni 4. Erdocsinad
5. Periș 5. Kortvelyfaja
6. Petrilaca de Mureș 6. Magyarpeterlaka
41. Gurghiu 1. Glăjărie 1. Gorgenyuvegcsur
42. Hodoșa 1. Hodoșa 1. Szekelyhodos
2. Ihod 2. Ehed
3. Isla 3. Iszlo
4. Sâmbriaș 4. Jobbâgytelke
43. Ibănești 1. Lăpușna 1. Laposnyatelep
44. Livezeni 1. Livezeni 1. Jedd
2. Bozeni 2. Szekelybos
3. Corunca 3. Koronka
4. Sânișor 4. Kebele
44. Lunca Bradului 1. Lunca Bradului 1. Palotailva
45. Măgherani 1. Măgherani 1. Nyaradmagyaros
2. Bâra 2. Berekeresztur
3. Bereni 3. Szekelybere
4. Cându 4. Kendo
5. Drojdii 5. Seprod
6. Eremieni 6. Nyaradszentimre
7. Maia 7. Maja
8. Mărculeni 8. Markod
9. Șilea Nirajului 9. Nyaradselye
10. Torba 10. Torboszlo
46. Mica 1. Mica 1. Mikefalva
2. Abuș 2. Abosfalva
3. Ceuaș 3. Szaszcsavas
4. Deaj 4. Desfalva
5. Hărănglab 5. Haranglab
47. Miercurea Nirajului 1. Miercurea Nirajului 1. Nyaradszereda
2. Beu 2. Szekelybo
3. Dumitreștii 3. Demeterfalva
4. Moșuni 4. Szekelymoson
5. Șardu Nirajului 5. Szekelysard
6. Tâmpa 6. Szekelytompa
48. Nadeș 1. Nadeș 1. Szasznadas
2. Pipea 2. Pipe
49. Neaua 1. Neaua 1. Havad
2. Ghinești 2. Geges
3. Rigmani 3. Rigmany
4. Sânsimion 4. Nyaradszentsimon
5. Vădaș 5. Vadasd
50. Ogra 1. Ogra 1. Marosugra
2. Dileu Vechi 2. Olahdello
51. Pănet 1. Pănet 1. Mezopanit
2. Berghia 2. Mezobergenye
3. Cuieșd 3. Mezokovesd
4. Hărțău 4. Harco
5. Sântioana de Mureș 5. Csittszentivan
52. Papiu Ilarian 1. Dobra 1. Dobratanya
2. Merișoru 2. Bugusalja
3. Ursoaia 3. Urszajatelep
53. Păsăreni 1. Păsăreni 1. Backamadaras
2. Gălățeni 2. Szentgerice
54. Răstolița 1. Iod 1. Jodtelep
55. Sâncraiu de Mureș 1. Sâncraiu de Mureș 1. Marosszentkiraly
56. Sângeorgiu de Mureș 1. Sângeorgiu de Mureș 1. Marosszentgyorgy
2. Cotuș 2. Csejd
3. Tofalău 3. Tofalva
57. Sângeorgiu de Pădure 1. Sângeorgiu de Pădure 1. Erdoszentgyorgy
2. Bezid 2. Bozod
3. Bezidu Nou 3. Bozodujfalu
4. Loțu 4. Loc
58. Sânpaul 1. Sânpaul 1. Kereloszentpal
2. Dileu Nou 2. Magyardello
3. Valea Izvoarelor 3. Buzasbesenyo
59. Sântana de Mureș 1. Sântana de Mureș 1. Marosszentanna
2. Chinari 2. Varhegy
3. Curteni 3. Udvarfalva
60. Sărmașu 1. Sărmașu 1. Nagysarmas
2. Larga 2. Larga
3. Moruț 3. Marochaza
4. Titiana 4. Titiana
61. Stânceni 1. Stânceni 1. Godemesterhaza
62. Suplac 1. Suplac 1. Kukulloszeplak
2. Idrifaia 2. Hederfaja
3. Laslău Mic 3. Kleinlasseln
63. Suseni 1. Suseni 1. Marosfelfalu
64. Vânători 1. Vânători 1. Hejjasfalva
2. Mureni 2. Szederjes
65. Vărgata 1. Vărgata 1. Csikfalva
2. Grâușorul 2. Buzahaza
3. Mitrești 3. Nyaradszentmarton
4. Vadu 4. Vadad
5. Valea 5. Jobbagyfalva
66. Vețca 1. Vețca 1. Szekelyvecke
2. Jacodu 2. Magyarzsakod
3. Sălașuri 3. Szekelyszallas
67. Voivodeni 1. Voivodeni 1. Vajdaszentivany
2. Toldal 2. Toldalag
68. Zagăr 1. Seleuș 1. Kleinalisch

ANEXA Nr. 1/18 la norme

JUDEȚUL SATU MARE

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Satu Mare 1. Satu Mare 1. Szatmarnemeti
2. Cărei 1. Carei 1. Nagykaroly
3. Tășnad 1. Tășnad 1. Tasnad
2. Sărăuad 2. Tasnadszarvad
4. Acâș 1. Acâș 1. Akos
2. Mihăieni 2. Krasznamihalyfalva
5. Andrid 1. Andrid 1. Erendred
2. Dindești 2. Erdengeleg
3. Irina 3. Iriny
6. Ardud 1. Ardud 1. Erdod
1a. Erdeed
2. Ardud-Vii 1. Erdodhegy
7. Bătarci 1. Tămășeni 1. Tamasvaralja
8. Beltiug 1. Beltiug 1. Bildegg
2. Ghirișa 2. Geres
3. Rătești 3. Sagass
9. Berveni 1. Berveni 1. Borvely
10. Bogdand 1. Bogdand 1. Bogdand
2. Ser 2. Szer
11. Botiz 1. Botiz 1. Batiz
2. Agriș 2. Egri
3. Ciuperceni 3. Gombastanya
12. Căpleni 1. Căpleni 1. Kaplony
2. Cămin 2. Kalmand
2a. Kalmandi
13. Căuaș 1. Ghenci 1. Gencs
14. Cehal 1. Cehăluț 1. Magyarcsaholy
15. Craidorolț 1. Craidorolț 1. Kiralydaroc
1. Eriu-Sâncrai 2. Erszentkiraly
3. Țeghea 3. Krasznacegeny
16. Culciu 1. Culciu Mare 1. Nagykolcs
2. Apateu 2. Dobracsapati
3. Cărășeu 3. Szamoskrasso
4. Corod 4. Szamoskorod
5. Culciu Mic 5. Kiskolcs
17. Doba 1. Doba 1. Szamosdob
2. Boghiș 2. Csengerbagos
18. Dorolț 1. Dorolț 1. Pusztadaroc
2. Atea 2. Atya
3. Dara 3. Szamosdara
4. Petea 4. Pete
19. Poieni 1. Poieni 1. Mezofeny
la. Fienen
20. Halmeu 1. Halmeu 1. Halmi
2. Băbești 2. Kisbabony
3. Cidreag 3. Csedreg
4. Dobolț 4. Dabolc
5. Halmeu-Vii 5. Halmihegy
6. Porumbești 6. Kokenyesd
21. Hodod 1. Hodod 1. Hadad
2. Lelei 2. Lele
3. Nadișu Hododului 3. Hadadnadasd
22. Lazuri 1. Lazuri 1. Lazari
2. Bercu 2. Szarazberek
3. Nisipeni 3. Sandorhomok
4. Noroieni 4. Kissar
5. Peleș 5. Nagypeleske
6. Pelișor 6. Kispeleske
23. Livada 1. Livada 1. Sarkoz
2. Adrian 2. Adorjan
24. Medieșu Aurit 1. Iojib 1. Jozsefhaza
2. Medieș-Vii 2. Aranyosmeggyesihegy
3. Potău 3. Patohaza
4. Românești 4. Szatmargorbed
25. Micula 1. Micula 1. Mikola
26. Moftin 1. Moftinu Mic 1. Kismajteny
2. Domănești 2. Domahida
3. Moftinu Mare 3. Nagymajteny
3a. Maitingen
27. Odoreu 1. Odoreu 1. Szatmarudvari
2. Berindan 2. Berend
3. Mărtinești 3. Kakszentmarton
28. Orașu Nou 1. Orașu Nou 1. Avasujvaros
2. Prilog-Vii 2. Rozsapallaghegy
3. Remetea Oașului 3. Koszegremete
29. Păulești 1. Păulești 1. Szatmarpalfalva
2. Amați 2. Amac
3. Ambud 3. Ombod
4. Hrip 4. Hirip
5. Petin 5. Pettyen
30. Petrești 1. Petrești 1. Mezopteri
1a. Petrifeld
2. Dindeștiu Mic 2. Beschened
31. Pir 1. Pir 1. Szilagyper
2. Piru Nou 2. Ujper
32. Pișcolt 1. Pișcolt 1. Piskolt
2. Resighea 2. Reszege
33. Săcășeni 1. Săcășeni 1. Erszakacsi
34. Sanislău 1. Sanislău 1. Szaniszlo
2. Berea 2. Bere
3. Ciumești 3. Csomakoz
3a. Schamagosch
4. Viișoara 4. Ponyvas
35. Santău 1. Santău 1. Tasnadszanto
2. Chereușa 2. Erkoros
3. Sudurău 3. Erszodoro
36. Săuca 1. Becheni 1. Pele
2. Cean 2. Tasnadcsany
3. Chisău 3. Keszi
37. Socond 1. Socond 1. Sukunden
38. Supur 1. Dobra 1. Dobra
2. Sechereșa 2. Szekerestanya
39. Terebești 1. Terebești 1. Terebesch
40. Tiream 1. Tiream 1. Terem
41. Turț 1. Turț-Băi 1. Turcbanya
42. Turulung 1. Turulung 1. Turterebes
2. Turulung-Vii 2. Turterebesi-Szollohegy
43. Urziceni 1. Urziceni 1. Csanalos
1a. Schonthal
2. Urziceni-Pădure 2. Csanaloserdo
44. Vama 1. Vama 1. Vamfalu
45. Vetiș 1. Vetiș 1. Vetes
2. Oar 2. Ovari
46. Viile Satu Mare 1. Viile Satu Mare 1. Szatmarhegy

ANEXA Nr. 1/19 la norme

JUDEȚUL SĂLAJ

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Zalău 1. Zalău 1. Zilah
2. Cehu Silvaniei 1. Cehu Silvaniei 1. Szilagycseh
2. Ulciug 2. Volcsok
3. Șimleu Silvaniei 1. Șimleu Silvaniei 1. Szilagysomlyo
4. Almașu 1. Almașu 1. Varalmas
2. Băbiu 2. Babony
3. Jebucu 3. Zsobok
4. Petrinzel 4. Kispetri
S. Sfăraș 5. Farnas
6. Stana 6. Sztana
5. Benesat 1. Biușa 1. Boshaza
6. Bocșa 1. Borla 1. Szilagyballa
7. Camăr 1. Camăr 1. Kemer
8. Carastelec 1. Carastelec 1. Karasztelek
9. Coșeiu 1. Coșeiu 1. Kusaly
2. Archid 2. Szilagyerked
10. Crasna 1. Crasna 1. Kraszna
2. Ratin 2. Raton
11. Crișeni 1. Cristur-Crișeni 1. Szilagyfokeresztur
2. Gârceiu 2. Szilagygorcson
12. Cuzăplac 1. Cuzăplac 1. Kozeplak
2. Petrindu 2. Nagypetri
13. Dobrin 1. Doba 1. Nagydoba
2. Naimon 2. Nagymon
3. Sâncraiu Silvaniei 3. Szilagyszentkiraly
4. Verveghiu 4. Vervolgy
14. Fildu de Jos 1. Tetișu 1. Ketesd
15. Hereclean 1. Dioșod 1. Diosad
2. Guruslău 2. Magyargoroszlo
3. Panic 3. Szilagypanit
16. Horo atu Crasnei 1. Horoatu Crasnei 1. Krasznahorvat
17. Ip 1. Ip 1. Ipp
2. Zăuan 2. Szilagyzovany
18. Măeriște 1. Uileacu Șimleului 1. Somlyoujlak
19. Marca 1. Leșmir 1. Lecsmer
20. Meseșenii de Jos 1. Meseșenii de Jos 1. Magyarkecel
2. Aghireș 2. Egrespatak
21. Nușfalău 1. Nușfalău 1. Szilagynagyfalu
2. Bilghez 2. Burgezd
3. Boghiș 3. Szilagybagos
4. Bozieș 4. Szilagyborzas
22. Pericei 1. Pericei 1. Szilagyperecsen
23. Plopiș 1. Făgetu 1. Gemelcicka
24. Sălățig 1. Sălățig 1. Szilagyszeg
2. Deja 2. Deshaza
3. Mineu 3. Menyo
25. Șamșud 1. Șamșud 1. Szilagysamson
2. Valea Pomilor 2. Mocsolya
26. Șărmășag 1. Șărmășag 1. Sarmasag
2. Ilișua 2. Selymesilosva
3. Lompirt 3. Szilagylompert
4. Poiana Măgura 4. Magurahegy
5. Țărmure 5. Erdotanya
27. Vârșolț 1. Vârșolț 1. Varsolc
2. Recea 2. Krasznarecse

ANEXA Nr. 1/20 la norme

JUDEȚUL SIBIU

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Avrig 1. Săcădate 1. Oltszakadat
2. Cisnădie 1. Cisnădioara 1. Michelsberg
3. Ațel 1. Alma 1. Kukulloalmas
2. Șmig 2. Somogyom
4. Bruiu 1. Gherdeal 1. Gurteln
2. Șomartin 2. Martinsberg
5. Chirpăr 1. Chirpăr 1. Kirchberg
1. Veseud 2. Zied
6. Laslea 1. Mălâncrav 1. Malmkrog
2. Nou Săsesc 2. Neudorf
3. Roandola 3. Rauthal
7. Merghindeal 1. Dealu Frumos 1. Schonberg
8. Miercurea Sibiului 1. Apoldu de Sus 1. Grosspold
9. Săliște 1. Amnaș 1. Hamlesch
10. Șeica Mare 1. Boarta 1. Mihalyfalva
2. Mighindoala 2. Engenthal
3. Petiș 3. Petersdorf

ANEXA Nr. 1/21 la norme

JUDEȚUL SUCEAVA

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Bălcăuți 1. Bălcăuți 1. lb. rusă
2. Gropeni 2. lb. rusă
3. Negostina 3. lb. rusă
2. Brodina 1. Cununschi 1. lb. rusă
2. Dubiusca 2. lb. rusă
3. Ehrește 3. lb. rusă
4. Paltin 4. lb. rusă
3. Cacica 1. Cacica 1. lb. rusă
2. Maidan 2. lb. rusă
2a. Majdan
3. Runcu 3. lb. rusă
3a. Runk
4. Solonețu Nou 4. Nowy Soloniec
4. Calafindești 1. Botoșănița Mare 1. lb. rusă
2. Șerbăuți 2. lb. rusă
5. Cârlibaba 1. Cârlibaba Nouă 1. Ludwigsdorf
6. Dărmănești 1. Mărițeia Mică 1. lb. rusă
7. Forăști 1. Boura 1. lb. rusă
2. Manolea 2. lb. rusă
8. Izvoarele Sucevei 1. Brodina 1. lb. rusă
9. Mănăstirea Humorului 1. Pleșa 1. Plesza
2. Poiana Micului 2. Pojana Mikuli
10. Mitocu Dragomirnei 1. Lipoveni 1. lb. rusă
11. Moara 1. Bulai 1. Bulaj
12. Moldova-Sulița 1. Moldova-Sulița 1. lb. rusă
2. Benia 2. lb. rusă
13. Mușenița 1. Climăuți 1. lb. rusă
2. Vicșani 2. lb. rusă
14. Ulma 1. Ulma 1. lb. rusă
2. Costileva 2. lb. rusă
3. Măgura 3. lb. rusă
4. Nisipitu 4. lb. rusă
S. Lupcina 5. lb. rusă
15. Vatra Moldoviței 1. Ciumârna 1. lb. rusă
2. Paltinu 2. lb. rusă

ANEXA Nr. 1/22 la norme

JUDEȚUL TIMIȘ

Nr. Crt. Unitatea administrativ- teritorială - sat component Mod de inscripționare în limba maternă
- sat aparținător
- localitate componentă
0 1 2 3
1. Deta 1. Deta 1. Detta
2. Făget 1. Brănești 1. lb. rusă
3. Balinț 1. Bodo 1. Nagybodofalva
4. Banloc 1. Partoș 1. Partos
2. Șoca 2. lb. rusă
5. Bârna 1. Bârna 1. lb. rusă
2. Pogănești 2. lb. rusă
6. Beba Veche 1. Cherestur 1. Pusztakeresztur
2. Pordeanu 2. Porgany
7. Brestovăț 1. Brestovăț 1. Brestovac
2. Lucareț 2. lb. rusă
3. Teș 3. Tes
8. Cenei 1. Cenei 1. lb. rusă
9. Chevereșu Mare 1. Dragșina 1. Temesfalva
2. Vucova 2. Vukova
10. Ciacova 1. Gad 1. lb. rusă
11. Coșteiu 1. Țipari 1. Szaparyfalva
12. Criciova 1. Criciova 1. lb. rusă
13. Denta 1. Breștea 1. Bresca
2. Rovinița Mare 2. Nagyomor
3. Rovinița Mică 3. Manen Omur
14. Dudeștii Vechi 1. Dudeștii Vechi 1. Star Bisnov
2. Cheglevici 2. Keglevichhaza
3. Colonia Bulgară 3. Bolgartelep
15. Dumbrava 1. Dumbrava 1. Igazfalva
16. Dumbrăvița 1. Dumbrăvița 1. Ujszentes
17. Foeni 1. Cruceni 1. Torontalkeresztes
18. Gătaia 1. Gătaia 1. Gatalja
2. Butin 2. Butin
19. Giera 1. Giera 1. Gyer
2. Grănicerii 2. Csavos
20. Giulvăz 1. Ivanda 1. lb. rusă
2. Rudna 2. lb. rusă
21. Liebling 1. Iosif 1. Jozsefszallas
22. Mașloc 1. Remetea Mică 1. lb. rusă
22. Moșnița Nouă 1. Moșnița Nouă 1. Ujmosnica
23. Peciu Nou 1. Diniaș 1. lb. rusă
2. Sânmartinu Sârbesc 2. lb. rusă
24. Recaș 1. Petrovaselo 1. lb. rusă
2. Stanciova 2. lb. rusă
25. Săcălaz 1. Beregsău Mic 1. lb. rusă
26. Sacoșu Turcesc 1. Otvești 1. Otvosd
27. Sânpetru Mare 1. Sânpetru Mare 1. lb. rusă
28. Știuca 1. Știuca 1. lb. rusă
2. Dragomirești 2. lb. rusă
29. Topolovățu Mare 1. Cralovăț 1. lb. rusă
30. Tormac 1. Tormac 1. Vegvar
31. Traian Vuia 1. Săceni 1. Szecseny
32. Uivar 1. Otelec 1. Otelek
2. Pustiniș 2. Oregfalu
3. Răuți 3. Aurelhaza
4. Sânmartinu Maghiar 4. Magyarszentmarton
33. Variaș 1. Gelu 1. lb. rusă
2. Sânpetru Mic 2. Kisszentpeter
34. Victor Vlad Delamarina 1. Pădureni 1. lb. rusă
2. Petroasa Mare 2. Wetschehausen
3. Pini 3. Pinty

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...