Guvernul României

Hotărârea nr. 1307/2002 privind funcționarea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională Leonardo da Vinci în faza a II-a a Programului comunitar Leonardo da Vinci

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 03 decembrie 2002.

În vigoare de la 03 decembrie 2002 până la 07 februarie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 76/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Coordonarea tehnică, administrativă și financiară a fazei a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci" revine, la nivel național, Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci".

Art. 2. -

(1) Atribuțiile, organizarea, funcționarea și patrimoniul Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" și ale filialelor acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării, în concordanță cu termenii și cu condițiile privind participarea României la faza a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci", reglementate prin Decizia nr. 3/2000 a Consiliului de Asociere dintre Comunitățile Europene și România, precum și prin alte documente ale Comisiei Europene referitoare la acest program.

(2) Centrul Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" efectuează, în continuare, gestiunea administrativă și financiară specifică primei faze până la încheierea derulării proiectelor și a operațiunilor aferente acestei faze, precum și gestiunea administrativă și financiară specifică fazei a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci".

(3) Centrul Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Contractului de funcționare a Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci", încheiat între Comisia Europeană și Centrul Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci", pe baza programului de lucru anual sau multianual aprobat de Ministerul Educației și Cercetării și de Comisia Europeană.

Art. 3. -

(1) Numărul total de posturi al Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" se aprobă de către Ministerul Educației și Cercetării în limita numărului maxim de posturi aprobat unităților subordonate acestuia.

(2) Încadrarea și salarizarea personalului Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Centrul Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" poate utiliza colaboratori externi în condițiile legii.

Art. 4. -

(1) Sumele reprezentând cota-parte din cheltuielile de întreținere și funcționare a Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci", ce revin părții române conform Contractului de funcționare a Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci", se finanțează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Ministerul Educației și Cercetării stabilește prin ordin al ministrului educației și cercetării sistemul de gestiune, control financiar și audit al fondurilor comunitare alocate Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci", în concordanță cu reglementările Comisiei Europene și cu specificul și practicile europene în derularea Programului comunitar "Leonardo da Vinci".

(3) Ministerul Educației și Cercetării finanțează din fondurile de la bugetul de stat, aprobat prin legile bugetare anuale, contribuția financiară anuală a României la Programul comunitar "Leonardo da Vinci II", precum și cota-parte de participare la proiectele "Leonardo da Vinci", la care instituțiile și unitățile de învățământ de stat sunt promotori sau parteneri.

Art. 5. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 191/1998 privind înființarea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 6 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 1 și 3.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 20 noiembrie 2002.

Nr. 1.307.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...